top of page

ONLINE AKADEMIJA ZA RODNU
RAVNOPRAVNOST I PREVENCIJU NASILJA
      

Ostvarivanje ženskih ljudskih prava i rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori zahtijeva sveobuhvatno razumijevanje društvenih struktura i struktura moći, koje oblikuju zakone, politike, ekonomiju i porodičnu dinamiku. U procesu integracije u EU, Crna Gora se obavezala na unapređenje ženskih prava putem usklađivanja zakona sa EU standardima i poboljšanja institucionalnih kapaciteta. Nasilje nad ženama i u porodici ostaje primarni izazov, s obzirom na široko rasprostranjeno rodno zasnovano nasilje u Crnoj Gori. Nevladin sektor ima značajnu ulogu u promociji rodne ravnopravnosti, nadopunjujući vladine inicijative pružanjem podrške i podizanjem svijesti o pitanjima vezanim za rodnu ravnopravnost. 

EKOS projekat je okupio 10 nevladinih organizacija u okviru aktivne mreže nevladinih organizacija u sjevernom regionu Crne Gore.

Tokom 2023. godine, održana je Akademija o pravima rodne ravnopravnosti, prevenciji nasilja i promociji ekonomske nezavisnosti za ranjive grupe žena i djevojaka. Tri interaktivna modula, koji obuhvataju teorijske i iskustvene segmente, organizovana su u Podgorici, Beranama i Rožajama. Obuka je imala za cilj da osnaži 16 članova EKOS mreže u unapređenju njihovih vještina u razumijevanju, prepoznavanju, tretiranju i pružanju podrške žrtvama nasilja. Oni će prenijeti svoje stečeno znanje u lokalnim zajednicama, omogućavajući pristup osnovnim informacijama i podizanje svijesti o rodnoj ravnopravnosti. Svi ključni tematski segmenti pokriveni na Akademiji su objedinjeni u online Priručniku za rodnu ravnopravnost i prevenciju nasilja, koji služi kao osnova za Online Akademiju.

Projekat „Edukacija i ekonomsko osnaživanje ranjivih grupa žena i djevojaka u Crnoj Gori-EKOS“, sprovode Zavod KROG iz Slovenije, u partnerstvu sa NVO IKRE Rožaje i NVO IMPULS iz Crne Gore, u pet opština (Berane, Bijelo Polje, Nikšić, Plav, Rožaje), uz finansijsku podršku Ministarstva vanjskih i evropskih poslova Republike Slovenije, u okviru međunarodne razvojne saradnje u periodu od aprila 2023. do septembra 2025. godine.

VAŽNOST ONLINE AKADEMIJE

Online Akademija je predstavljena na crnogorskom jeziku jer se projekat EKOS odvija u Crnoj Gori. Međutim, svako ko je zainteresovan za ovu temu je više nego dobrodošao!

Opšti cilj Online Akademije je povećanje znanja i razumijevanja rodne ravnopravnosti i borba protiv rodno zasnovanog nasilja.

Dostupnost: Razbija prepreke u obrazovanju pružajući fleksibilne i pogodne mogućnosti za učenje za pojedince koji dolaze iz različitih sredina, kako bi mogli da pristupe korisnim informacijama i resursima o rodnoj ravnopravnosti i rodno zasnovanom nasilju.

Razumijevanje i podizanje svijesti: Služi kao obrazovni centar, koji pruža online priručnike, webinare, podkaste i predavanja kako bi se povećalo znanje javnosti i razumijevanje ključnih pitanja poput rodne dinamike, pravnih okvira, prepoznavanja nasilja nad ženama i djevojkama, prevencije i načina borbe protiv rodno zasnovanog nasilja. Noružani znanjem, pojedinci su bolje pripremljeni da prepoznaju, presipitaju i pozabave se diskriminatornim praksama i ponašanjima u svojim zajednicama.

Osnaživanje žrtava i pružanje podrške: pruža pojedincima tehnike i alate koji su potrebni za pružanje važne i smislene pomoći i intervencija onima koji su pogođeni nasiljem. Osim toga, žrtve mogu pronaći podršku u prepoznavanju, adresiranju i prevazilaženju nasilja. Ekonomsko osnaživanje je takođe ključno jer pruža osnovu za ponovno izgrađivanje života i oslobađanje iz ciklusa zlostavljanja.

Mobilizacija promjena: Služi kao katalizator društvenih promjena putem koga će se dijeliti  znanje i isitati hitnost i važnost prepoznavanja rodne ravnopravnosti. Kroz ovaj proces, volonteri i NVO postaju svjesniji svog angažmana u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja i promovisanju rodne ravnopravnosti. Nadalje, Online Akademija pomaže zainteresovanim stranama da prepoznaju svoje jedinstvene snage i doprinose ovom zajedničkom cilju. Bez obzira da li putem zagovaranja, direktnog pružanja usluga podrške ili dubljeg prodiranja u zajednicu kroz širenje znanja, svaka zainteresovana strana igra važnu ulogu u unapređenju rodne ravnopravnosti i stvaranju sigurnijeg, inkluzivnijeg okruženja za sve.

Vodič za rodnu ravnopravnost i prevenciju nasilja  je namijenjen širokoj publici. Fokus priručnika je na promovisanju...

Webinari i predavanja se snimaju kao dio projekta EKOS za širu publiku. Oni će poslužiti stručnjacima kao platforma gdje će moći da dijele svoja znanja, uvide i najbolje prakse...

Podkasti su snimljeni tokom međunarodne kampanje "16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja"...

image.png
bottom of page