top of page

EDUKACIJA I EKONOMSKO
OSNAŽIVANJE RANJIVIH GRUPA
ŽENA I DJEVOJAKA
          U CRNOJ GORI - EKOS        

Crna Gora je patrijarhalna država, suočena sa ekonomskom i drugom rodnom diskriminacijom.

 

Situacija je posebno zabrinjavajuća u sjevernom, manje razvijenom dijelu zemlje, gdje je već svaka treća žena/djevojčica žrtva nekog oblika nasilja. Projekat „Edukacija i ekonomsko osnaživanje ranjivih grupa žena i djevojaka u Crnoj Gori-EKOS“ sprovode Zavod KROG iz Slovenije, u partnerstvu sa NVO IKRE Rožaje i NVO IMPULS iz Crne Gore, u pet opština (Berane, Bijelo Polje, Nikšić, Plav, Rožaje), uz finansijsku podršku Ministarstva vanjskih i evropskih poslova Republike Slovenije, u okviru međunarodne razvojne suradnje, u periodu od aprila 2023. do septembra 2025. godine.U Crnoj Gori, EKOS projekat predstavlja izuzetno sveobuhvatan pristup za poboljšanje položaja žena i djevojaka, u kome se kombinuju obrazovanje i radi na podizanju svijesti o značaju rodne ravnopravnosti i prevenciji nasilja, uz aktivne terenske mjere za promociju ekonomske nezavisnosti.

Značaj projekta EKOS:

  • Podsticanje saradnje 10 nevladinih organizacija povezivanjem 10 nevladinih organizacija na sjeveru Crne Gore u mrežu EKOS ključno je za jačanje civilnog društva.

  • Sprovođenje sveobuhvatnih kampanja za podizanje svijesti o ravnopravnosti polova i prevenciji nasilja doprinosi promjeni mentaliteta i društvenih normi u pravcu većeg poštovanja ženskih prava.

  • Obuka 16 članova mreže EKOS za razumijevanje, prepoznavanje, tretiranje i pružanje podrške žrtvama nasilja.

  • Prenos znanja od strane osnaženih volontera kroz sprovođenje interaktivnih ruralnih radionica za ranjive grupe, koje će im pomoći u jačanju samopouzdanja i aktivnom učešću u lokalnim zajednicama.

  • Podrška lokalnim javnim institucijama za uključivanje rodne ravnopravnosti u lokalne strateške planove.

  • Ekonomsko osnaživanje za 20 žena i djevojaka sa ruralnih područja kroz obuku za uzgoj ljekovitog i aromatičnog bilja, što im pruža mogućnost sticanja novih znanja i vještina te finansijsku nezavisnost.

  • Održivi razvoj lokalnih zajednica i očuvanje tradicionalnog znanja o biljkama.

Za obuku žena pripremljen je bio online priručnik „Obuka u oblasti sadnje i uzgoja ljekovitog i aromatičnog bilja s naglaskom na očuvanje biološke raznovrsnosti i životne sredine“. Priručnik sažima glavne teme obrađene na obukama za sadnju, proizvodnju i prodaju ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja.

image.png
bottom of page