top of page

Zavod Krog je skupaj s partnerji, S.O.S. Children's Villages (Egipt), Development Action without Borders (Libanon) in Platformo za razvoj civilne družbe (Turčija) zaključil 10-dnevno usposabljanje mladih na področju enakosti spolov v turškem Izmirju. Usposabljanje oziroma mladinska izmenjava je bila prva aktivnosti, ki se je odvila v okviru projekta “Mladi za enakost spolov in enake možnosti”, katerega cilj je opolnomočiti mlade v boju proti diskriminaciji in nasilju po spolu ter na področju prizadevanju za enakost spolov. Projekt financira Evropska unija.


Na usposabljanju je sodelovalo okoli 35 mladih iz Slovenije, Turčije, Libanona in Sirije. Preko večinoma interaktivnih in participatornih aktivnosti so se mladi spoznali z mednarodnimi dokumenti o pravicah žensk, o položaju žensk v politiki, ekonomiji, medijih, oglaševanju, o nasilju po spolu in preprečevanju le-tega, o komuniciranju z žrtvami nasilja in kako prepoznati nasilje, itd.


Mladi so obenem imeli priložnost izmenjati izkušnje iz različnih držav glede položaja žensk ter začeti snovati akcije, ki bodo izvedene v posamezni državi za promocijo enakosti spolov. Jeseni oziroma pozimi bo sledila še ena izmenjava, na kateri bodo mladi izmenjali izkušnje in predstavili rezultate svojih akcij.


Tako v Sloveniji kot v sodelujočih državah – Turčiji, Libanonu in Egiptu, se je nasilje po spolu v senci pandemije Covid-19 še okrepilo. Stereotipno razmišljanje o družbenih vlogah žensk in moških ter diskriminacija žensk in deklet na številnih področjih se v vseh državah prenašajo iz roda v rod. Ključni člen v prekinitvi prenašanja teh vzorcev so mladi – medtem ko so otroci prešibki, da bi se lahko uprli in izrazili svoje mnenje, starejši pa že imajo vkoreninjene načine razmišljanja in obnašanja, so mladi še v procesu oblikovanja svoje identitete in vrednost, zato jih je nujno vključiti v procese in pobude, katerih cilj je boj proti nasilju in diskriminaciji deklic, deklet in žensk.


Comments


bottom of page