top of page

O nas

 

 

 

 

 

Zavod Krog je neprofitna, nevladna, mednarodna organizacija, ki deluje na področju varstva človekovih pravic, humanitarnega dela, socialne enakosti, razvojnega sodelovanja, varovanja okolja ter drugih oblik neenakosti in socialne izključenosti itd.

 

Zavod Krog posebno pozornost namenja socialno ogroženim družinam, ženskam in otrokom, ki so žrtve nasilja, vojn in ranljivim ter etničnim skupinam. Projekte, ki jih izvaja s partnerji oziroma vladnimi in nevladnimi organizacijami, prostovoljci in strokovnjaki temeljijo na načelu družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja družbe v okolju v katerem delujejo in ga obenem soustvarjajo. 

 

Prizadevajo si, da bi pridobili in ohranili zaupanje vseh tistih, ki se obrnejo na njih. Njihovo delo jih zaznamuje in daje pomen ter smisel življenju. Z delom doprinesejo en delček k družbi in skupnosti v kateri živijo. Optimizem in pozitiven odnos do sveta iščejo v dobrih dejanjih in dobrih ljudeh. Njihove glavne vrednote so moralne in etične vrednote kot so integriteta, odgovornost, pozitivna naravnanost, usmerjenost k ljudem itd.

 

Zavod Krog deluje tako lokalno kot globalno in sicer je član uspešnih organizacij: Platforma za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč (SLOGA), Humanitarni odzivni center (HOC), Prostovoljstvo.org, Mreža izobraževalnih nevladnih organizacij Slovenije, European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), European Network against nationalism, racism, fascism and in support of migrants and refugees (ENAR), Anna Lindh Foundation, Platform for Intercultural Europe, European Workplace Innovation Network, WAHA International & WAHA Balkan, European Network on Religion and Belief (ENORB), Global Network of Volunteering Leadership (IAVE).

Zavod Krog je partner Ministrstva za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije in izvaja mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč na terenu.

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije je Zavodu Krog podelilo status nevladne organizacije v javnem interesu na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in mednarodne humanitarne pomoči.

 

Zavod Krog izvaja projekte v Republiki Sloveniji, državah Jugovzhodne Evrope, Afriki, Bližnjem vzhodu in Aziji.

Veličina človeka ne leži v bogastvu in moči, ampak v značaju in dobroti.

Ana Frank

Naša vizija

Zavod Krog zagovarja spoštovanje in varovanje človekovih pravic, temeljnih svoboščin ter strpnosti. Zavod Krog s strokovnim znanjem in poznavanjem tematike izvaja družbeno koristne aktivnosti, ki prispevajo k izboljšanju življenjskih razmer ljudi ter pripomorejo k boljši vključenosti v družbi in zmanjšanju vseh oblik diskriminacije. Temeljno načelo delovanja je s humanitarnostjo pomagati ljudem v stiski in izboljšati njihova življenja. 

10981613_861652600567934_4822346813691584392_n.jpg
11.jpg

Naše poslanstvo

Zavod Krog deluje v skladu s sedmimi načeli:

  • humanost,

  • nepristranskost,

  • nevtralnost,

  • neodvisnost,

  • prostovoljnost,

  • enotnost,

  • univerzalnost.

 

Zavod Krog prispeva k spoštovanju človekovega dostojanstva in k trajnostni, pravični, vključujoči, varni ter uspešni družbi.

 

Dokumenti

bottom of page