O nas

Zavod Krog je neprofitna in nevladna organizacija, ki deluje mednarodno na področju človekovih pravic, humanitarnega dela, razvojnega sodelovanja, delo z mladimi, kulture, sociale in medkulturnega dialoga.

 

Posebno pozornost namenjamo socialno ogroženim družinam, ženskam in otrokom, ki so žrtve nasilja, vojne in ranljivim ter etničnim skupinam. Projekte, ki jih izvajamo s partnerji oziroma vladnimi in nevladnimi organizacijami, prostovoljci in strokovnjaki temeljijo na načelu družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja družbe v okolju v katerem delujemo in ga obenem soustvarjamo. 

 

Prizadevamo si, da bi pridobili in ohranili zaupanje vseh tistih, ki se obrnejo na nas. Naše delo nas zaznamuje in daje pomen ter smisel našemu življenju. Z delom doprinesemo en delček k družbi in skupnosti v kateri živimo. Optimizem in pozitiven odnos do sveta iščemo v dobrih dejanjih in dobrih ljudeh. Naše glavne vrednote so moralne in etične vrednote kot so integriteta, odgovornost, pozitivna naravnanost, usmerjenost k ljudem itd.

 

Zavod Krog deluje tako lokalno kot globalno in sicer je član uspešnih slovenskih organizacij: Platforma za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč (SLOGA), Humanitarni odzivni center (HOC), Prostovoljstvo.org, Mreža izobraževalnih nevladnih organizacij Slovenije, Mreža za socialno vključevanje ter mednarodnih organizacij: European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), European Network against nationalism, racism, fascism and in support of migrants and refugees (ENAR), Anna Lindh Foundation, Platform for Intercultural Europe, European Workplace Innovation Network, WAHA International & WAHA Balkan, European Network on Religion and Belief (ENORB), Global Network of Volunteering Leadership (IAVE).

Zavod Krog izvaja del bilateralnega mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije.

 

Projekte izvajamo v Sloveniji, državah Jugovzhodne Evrope, Afriki, Bližnjem vzhodu in Aziji.

Veličina človeka ne leži v bogastvu in moči, ampak v značaju in dobroti.

 

Ana Frank

Naša vizija

Zavod Krog zagovarja spoštovanje in strpnost ter negovanju dobrih medčloveških odnosov v družbi. Zavod Krog s strokovnim znanjem in poznavanjem tematike izvaja humanitarne programe, ki prispevajo k izboljšanju življenjskih razmer ljudi ter pripomorejo k boljši vključenosti v družbo in zmanjšanju diskriminacije. Temeljno načelo je s humanostjo izboljšati in pomagati ljudem v stiski. 

 

Naše poslanstvo

Zavod Krog spoštuje in deluje v skladu s sedmimi temeljnimi načeli: humanost, nepristranskost, nevtralnost, neodvisnost, prostovoljnost, enotnost in univerzalnost:

  • v lokalnem okolju spremlja življenje ljudi in aktivno reagira na pojave stiske in nemoči, še posebej ranljivih skupin, kot so otroci in starejši;

  • zagotavlja spoštovanje človeka in nagovarja ljudi, da delijo dobra dela in pomagajo tistimi, ki so nemočni in v stiski;

  • v organizaciji in med ljudmi spodbuja in gradi čut za solidarnost in razumevanje stiske drugih;

  • spodbuja in širi vrednote zdravja in zdravega življenja.

Dokumenti

 

Tvoja radodarnost lahko pomaga in osreči druge.