top of page

Politika zasebnosti

Podatki o upravljalcu

Zavod Krog je mednarodna nevladna neprofitna organizacija, ki je bila ustanovljena leta 2008 in deluje na področju človekovih pravic, humanitarnega dela, razvojnega sodelovanja in medkulturnega dialoga.

 

Kontaktni podatki:

 

Zavod Krog
T. +386 41 401 619
E. info@zavod-krog.si I www.zavod-krog.si


Osebni podatki in načela obdelovanja osebnih podatkov

"Osebni podatki" predstavljajo katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom (v nadaljnjem besedilu: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki), določljiv posameznik pa je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

„Obdelava“ osebnih podatkov pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.

 

Kot upravljavec osebnih podatkov skrbimo, da so vaši osebni podatki:

 1. obdelani zakonito, pošteno in na pregleden način;

 2. zbrani za določene, izrecne in zakonite namene ter se ne nadalje ne obdelujejo na način, ki ni združljiv s temi nameni, razen če gre za nadaljnjo obdelavo v namene arhiviranja, v znanstveno- ali zgodovinsko-raziskovalne namene ali statistične namene,

 3. ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo,

 4. točni in, kadar je to potrebno, ustrezno posodobljeni;

 5. hranjeni v obliki, ki dopušča identifikacijo posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere se osebni podatki obdelujejo (osebni podatki se lahko shranjujejo za daljše obdobje, če bodo obdelani zgolj za namene arhiviranja, za znanstveno- ali zgodovinsko-raziskovalne namene ali statistične namene), pri čemer izvajamo tudi ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe s katerimi ščitimo pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki,

 6. obdelujejo na način, ki zagotavlja ustrezno varnost osebnih podatkov, vključno z zaščito pred nedovoljeno ali nezakonito obdelavo ter pred nenamerno izgubo, uničenjem ali poškodbo z ustreznimi tehničnimi ali organizacijskimi ukrepi.

 

Obdelava osebnih podatkov

Vaše osebne podatke obdelujemo le v naslednjih primerih:

 1. posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;

 2. obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;

 3. obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;

 4. obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;

 5. obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;

 6. obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok (ta točka se ne uporablja za obdelavo s strani javnih organov pri opravljanju njihovih nalog).

 

Hranjenje osebnih podatkov

Vaše osebne podatke hranimo le toliko časa, za kolikor jih potrebujemo za namene, za katere jih hranimo, da bi zadostili vašim potrebam ali izpolnili svoje zakonske obveznosti.

Če predpisi, ki urejajo hrambo dokumentarnega in arhivskega gradiva ne določajo drugače, za določitev obdobja hrambe vaših podatkov uporabljamo naslednja merila:

 • kadar ste naša pogodbena stranka, hranimo vaše osebne podatke za čas trajanja pogodbenega razmerja;

 • kadar sodelujete v promocijski ponudbi, hranimo vaše osebne podatke za čas trajanja promocijske ponudbe;

 • kadar nas kontaktirate zaradi povpraševanja, hranimo vaše osebne podatke za čas trajanja obdelave povpraševanja;

 • kadar ste dovolili informiranje in obveščanje o naših aktivnostih, hranimo vaše osebne podatke, dokler se ne odjavite;

 • če so na vašem računalniku nameščeni piškotki, jih hranimo toliko časa, kolikor je potrebno za doseganje njihovih namenov.

 

Nekatere osebne podatke lahko obdržimo v skladu z našimi pravnimi ali regulativnimi obveznostmi, pa tudi, da nam omogočajo upravljanje naših pravic (na primer, da lahko uveljavljamo naše zahtevke na sodiščih) ali za statistične ali zgodovinske namene. Ko vaših osebnih podatkov več ne potrebujemo, jih odstranimo iz svojih sistemov in zapisov ali jih anonimiziramo, da vas ne moremo več identificirati prek njih.


Varnost hrambe osebnih podatkov

Zavezani smo k varni hrambi vaših osebnih podatkov ob upoštevanju vseh ustreznih varnostnih ukrepov. Pogodbeno zahtevamo, da zaupanja vredne tretje stranke, ki ravnajo z vašimi osebnimi podatki, storijo enako. Vedno se potrudimo po svojih najboljših močeh, da zaščitimo vaše osebne podatke, in ko jih prejmemo, uporabimo ustrezne postopke in varnostne funkcije, da poskušamo preprečiti nepooblaščen dostop. Ker prenos informacij prek spleta ni popolnoma varen, ne moremo zagotoviti varnosti vaših podatkov, ki jih predložite na našo spletno stran, zato vsak prenos poteka na vašo odgovornost.

 

Povezave do spletnih mest tretjih oseb in prijav v družbene medije

Naše spletne strani in aplikacije lahko od časa do časa vsebujejo povezave do spletnih strani subjektov, s katerimi sodelujemo. Če sledite povezavi do katerega od teh spletnih mest, upoštevajte, da imajo ta spletna mesta svoje lastne politike zasebnosti, za katere nismo odgovorni in jim nismo podvrženi. Prosimo, preverite te politike, preden predložite katere koli osebne podatke na ta spletna mesta.

 

Ponujamo vam tudi možnost, da uporabite prijavo v družbene medije. Če to storite, se morate zavedati, da svoje profilne podatke delite z nami, odvisno od vaših nastavitev v platformi družbenega medija. Obiščite ustrezno platformo družbenega medija in preglejte njegovo politiko zasebnosti, da boste razumeli, kako se vaši osebni podatki delijo in uporabljajo v tem kontekstu.

 

Vaše pravice in možnosti

 1. Pravica do umika soglasja: kjer obdelava vaših osebnih podatkov temelji na vašem soglasju, lahko to soglasje kadarkoli umaknete. Soglasje lahko umaknete na enak način, kot ste ga dali (npr. elektronsko).

 2. Pravica do dostopa: od nas lahko zahtevate za informacije o osebnih podatkih, ki jih hranimo o vas, vključno z informacijami o tem, katere vrste vaših osebnih podatkov hranimo, za kaj jih uporabljamo, kje/kako jih zbiramo, če ne neposredno od vas in komu so bili razkriti, če je to primerno, obdobje hrambe vaših osebnih podatkov, kakšne so vaše pravice, vezane na vaše osebne podatke ter informacije o morebitnem obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev (vključno z oblikovanjem profilov) in o razlogih zanj ter pomen in predvidene posledice take obdelave za vas.

 3. Pravica do popravka: od nas lahko zahtevate popravek netočnih osebnih podatkov, ki jih imamo o vas.

 4. Pravica do omejitve:  od nas lahko zahtevate omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če:

  • oporekate točnosti svojih osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki ga potrebujemo za preverjanje točnosti podatkov,

  • je obdelava nezakonita in zahtevate omejitev obdelave namesto izbrisa svojih osebnih podatkov,

  • vaših podatkov ne potrebujemo več, a jih moramo hraniti za  uveljavljanje, izvajanje ali obrambo vaših pravnih zahtevkov,

  • ugovarjate obdelavi, v času preverjanja, ali naša zakonska podlaga prevladuje nad vašo.

 5. Pravica do prenosljivosti: na vašo zahtevo bomo, kadar je to tehnično izvedljivo, vaše osebne podatke prenesli drugemu upravljavcu, če obdelava temelji na vašem soglasju oziroma je pomembna za izvajanje pogodbe in če se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

 6. Pravica do ugovora: če obdelava temelji na vašem soglasju oziroma je pomembna za izvajanje pogodbe in če se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi, lahko iz razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi s temi razlogi. Kadar se vaši osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, imate pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov. Poleg tega imate pravico, da iz razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi s temi razlogi, kadar se osebni podatki obdelujejo v znanstveno- ali zgodovinsko-raziskovalne namene ali statistične namene razen, če je obdelava potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja v javnem interesu.

 7. Avtomatizirano sprejemanje posameznih odločitev, vključno z oblikovanjem profilov: od nas imate pravico zahtevati, da za vas ne velja odločitev, ki temelji le na avtomatizirani obdelavi vaših osebnih podatkov, če ima ta odločitev za vas pravne učinke ali znatno vpliva na vas.

 8. Pravica do vložitve pritožbe: v primeru domnevne kršitve veljavnih zakonov o zasebnosti lahko vložite pritožbo pri nadzornem organu za zaščito podatkov v državi, kjer prebivate ali kjer se je domnevna kršitev zgodila.

 9. Pravica do izbrisa: od nas lahko zahtevate izbris svojih osebnih podatkov, če:

  • osebni podatki niso več potrebni za namen, za katerega so bili zbrani ali drugače obdelani,

  • obdelava temelji na vašem soglasju in svoje soglasje umaknete, za obdelavo pa ni druge zakonske podlage,

  • obdelava temelji na vašem soglasju in ugovarjate obdelavi, za obdelavo pa ni druge zakonske podlage,

  • so bili vaši osebni podatki obdelani nezakonito,

  • je to potrebno za izpolnitev zakonskih obveznosti;

  • so bili osebni podatki zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe, ki se ponujajo neposredno otroku. Obdelava osebnih podatkov otroka je zakonita, kadar ima otrok vsaj 16 let. Kadar je otrok mlajši od 16 let, je takšna obdelava zakonita le, če za otroka takšno privolitev da ali odobri njegov starš ali skrbnik.

Za obravnavo vaše zahteve lahko zahtevamo dokazilo o vaši istovetnosti.


Kontakt

Če imate kakršna koli vprašanja ali pomisleke o tem, kako ravnamo in uporabljamo vaše osebne podatke, ali želite uveljaviti katero koli od zgoraj navedenih pravic, se obrnite na nas na info@zavod-krog.si.

Daruj za boljši jutri.

bottom of page