top of page

Področja delovanja

Zavod Krog deluje na področjih:

 • varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin,

 • humanitarnega dela,

 • prostovoljstva,

 • socialne varnosti in socialne enakosti,

 • mednarodnega razvojnega sodelovanja,

 • medgeneracijskega sodelovanja,

 • zdravja in zdravega načina življenja,

 • boja proti revščini, socialni izključenosti in diskriminaciji, 

 • varstva okolja in trajnostnega razvoja.

 

Zavod Krog je partner Ministrstva za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije in izvaja mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč na terenu.

Zavod Krog izvaja projekte v Republiki Sloveniji, državah Jugovzhodne Evrope, Severni Afriki, Bližnjem vzhodu in Aziji.

LOGOTIP SLOVENIA aid & partnerships 2023_edited.jpg

Bodi dober in radodaren brez pričakovanj o nagradi in se pomiri z dejstvom, da bo dobrota našla svojo pot nazaj do tebe.

Princesa Diana

Naredimo dobro delo še danes!

Zavod Krog se financira izključno iz donacij in razpisov. Dela ne moremo opravljati brez nesebične podpore ozaveščenih in družbeno odgovornih posameznikov ter podjetij. Z vašo pomočjo pomagamo neposredno tistim, ki pomoč najbolj potrebujejo. Vaše donacije in prispevki zagotavljajo šolanje, obleko, hrano, osnovne življenjske potrebščine, šolski material in zdravstveno oskrbo.

donate
Podarite 1 % dohodnine

Z odstopom 1 % dohodnine omogočite izvajanje humanitarnih programov. Obrazec za odstop dohodnine dobite tukaj.

Vlogo za namenitev dela dohodnine lahko oddate tudi preko e-Davki.

Na desni strani je  zavihek »Namenitev dela dohodnine« in vpišete davčno številko Zavoda Krog 50084194 ter potrdite z "Oddaj vlogo". 

PayPal

Varno finančno nakazilo

PayPal ButtonPayPal Button
Donacija pravnih oseb

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb ZDDPO-2 (Ur. l. RS, št. 117/2006 in nasl.) v 59. členu priznava odhodke pravnih oseb v humanitarne namene kot strošek, in sicer v višini 1 % od obdavčenega prihodka. Donatorsko pogodbo najdete tukaj.
 

Donacija fizičnih oseb

Po svojih zmožnostih lahko donirate na TRR št. SI56 6000 0000 1083 367, namen: donacija.

Banke, ki imamo oproščeno provizijo skozi celo leto so:

 • Sberbank

 • Deželna banka

 • Unicredit

 • Delavska hranilnica

 • NLB

bottom of page