top of page

V okviru projekta »Izobraževanje in ekonomsko opolnomočenje ranljivih skupin žensk in deklet v Črni gori – EKOS«, ki ga financira Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije, izvaja pa ga Zavod KROG iz Slovenije v partnerstvu z NVO IMPULS in NVO IKRE Rožaje iz Črne gore, se je se je minuli konec tedna pričelo usposabljanje za pridelavo zdravilnih in aromatičnih rastlin, ki bo 20 ženskam iz območja občin Rožaje in Nikšić omogočilo priložnost za razvoj in pridobitev novih znanj.


Cilj usposabljanja je izboljšati zaposljivost in olajšati dostop do trga dela ter podpreti ekonomsko opolnomočenje žensk s podeželja v sektorju pridelave in predelave zdravilnih in aromatičnih rastlin. Tekom petih intenzivnih izobraževanj, ki potekajo enkrat tedensko, bodo izbrane ženske pridobile znanja in praktične veščine, s katerimi se bodo lahko opolnomočile na področju kmetijstva ter se usposobile za pridelavo in prodajo zdravilnih in aromatičnih rastlin. V prvem delu usposabljanja so jim bile predstavljene osnovne informacije o zdravilnih in aromatičnih rastlinah, pomenu njihovega gojenja in vplivu na biotsko raznovrstnost in okolje. V naslednjih delih se bodo seznanile z značilnostmi izbranih vrst za sajenje, o varstvu okolja, zakonskih predpisih in standardih, uspešnih kmetijskih praksah, ter tudi o poslovnem komuniciranju, trženju izdelkov in ustanavljanju lastnega podjetja, saj je namen izobraževanja podpreti ženske pri doseganju ekonomske neodvisnosti.


A to še ni vse! Po izobraževanju bodo imele ženske enkrat mesečno možnost mentorske podpore, kjer bodo strokovnjaki iz tega področja nudili dodatno podporo in svetovanje, ki bo ženskam omogočila, da lahko izboljšajo svoje veščine in premagajo morebitne ovire na poti do uspeha.


Da bi si razširile obzorja, bodo ženske imele tudi priložnost obiskati dve študijski lokaciji iz področja predelave zdravilnih rastlin na območju Črne gore. Te izkušnje jim bodo omogočile, da spoznajo uspešne podjetnike in dobijo navdih iz prve roke.


S pričetkom usposabljanja so zadovoljne tudi udeleženke same, ki v njem vidijo dobro priložnost in obenem podporo, da se ekonomsko okrepijo in začnejo nekaj svojega. „Lahko rečem, da se počutim motivirano, večino žensk poznam že od prej in verjamem, da lahko dosežemo želene rezultate,“ pove ena izmed udeleženk.

Usposabljanje za pridelavo zdravilnih in aromatičnih rastlin spodbuja vključenost in enakost spolov v sektorju zdravilnih rastlin, opolnomočenje žensk v agrobiznisu ter ekonomsko avtonomijo, ki prinaša stabilnost zanje in njihove družine. Prispeva k razvijanju zavesti o pomembnosti ohranjanja biotske raznovrstnosti in skrbi za okolje ter spodbuja k sprejmanju trajnostnih kmetijskih praks, ki zmanjšujejo negativne vplive na okolje.


O koristnosti usposabljanja pričajo tudi izjave žensk, ki pravijo, da jim je všeč koncept treninga, ki prinaša zanimivosti in tudi novosti kot npr. „koristne informacije o negativnih vplivih na živi svet in kakšna je naša vloga v njem.“


Izobraževanje predstavlja edinstveno priložnost za pridobivanje novih znanj, razvijanje veščin in doseganje gospodarskega napredka. Spodbudno je slišati povratne informacije s strani udeleženk, ki so vesele, da so del te ekipe in da se veselijo naslednjih treningov. Tudi projektni partnerji so ponosni, da so del tega projekta, ki spodbuja žensko podjetništvo in trajnostni razvoj. Verjamemo, da bodo te ženske postale pobudnice sprememb v svojih skupnostih in prispevale k blaginji lokalnega gospodarstva.Comments


bottom of page