top of page

V okviru projekta »Za njeno prihodnost – ozaveščanje proti otroškim porokam med begunci v Libanonu« se je po štirih lokalnih akcijah proti nasilju po spolu začela izvajati nacionalna akcija, ki bo naslavljala eno od vrst nasilja – nasilje po spletu. Akcija bo trajala dva meseca, avgusta in septembra, začela se je z izvedbo fokusnih skupin za pripravo vprašalnika o nasilju po spletu. Vprašalnik bo razdeljen 600 mladim na jugu Libanona, na podlagi rezultatov bo pripravljena raziskava o izpostavljenosti mladih nasilju po spletu.


Raziskava bo podlaga za izvedbo drugega dela akcije – izvedbo kampanje za ozaveščanje o nasilju po spletu, ki jo bo izvedla skupina mladih za sovrstnike in prebivalce lokalnih skupnosti, zaključila pa se bo s konferenco, na kateri bodo sodelovali predstavniki lokalnih oblasti in nacionalnih ter mednarodnih organizacij.


Projekt, katerega glavni cilj je zaščita ter promocija pravic žensk in otrok v Libanonu, sicer izvajajo Zavod Emma v partnerstvu z Zavodom Krog in lokalno organizacijo Development Action without Border – Naba. Projekt financira Ministrstvo za zunanje zadeve. V okviru projekta se na jugu Libanona in v Beirutu živečemu sirskemu, palestinskemu in revnejšemu libanonskemu prebivalstvu nudi psihosocialno podporo, ki ljudem pomaga, da se lažje soočajo s finančno, gospodarsko, zdravstveno krizo, politično in varnostno nestabilnostjo, ki imajo najhujše posledice ravno za najbolj ranljivo prebivalstvo.


Obenem se ozavešča o enakosti spolov, o pomenu izobraževanja deklet, o načrtovanju družine, o reproduktivnemu zdravju itd. Največ poudarka je na ozaveščanju o negativnih posledicah otroških in zgodnjih porok, h katerim se velikokrat zatečejo starši, ki težko zagotovijo hrano in druge vire preživetja za svoje otroke.

Comments


bottom of page