top of page

Projekt »Voda, higiena, hrana za dostojno življenje Darfurcev«, ki ga izvaja Zavod Krog v sodelovanju z lokalno organizacijo HOPE in s financiranjem Ministrstva za zunanje zadeve je v polnem zamahu. Po podpisu ustreznih sporazumov in usklajevalnih sestankih z oblastmi se je izvedlo pripravljalne obiske v skupnostih, kjer bo potekal projekt, prve meritve na že obstoječi vrtini, ki se jo bo nadgradilo, ter prva usposabljanja.


Po podpisu tehničnega sporazuma s pristojnimi oblastmi na področju vode in okolja ter na področju humanitarne pomoči v Južnem Darfurju so predstavniki Zavoda Krog in organizacije HOPE izvedli pripravljalne obiske v skupnostih, kjer bodo potekale projektne aktivnosti. Obiskalo se je štiri lokalne skupnosti, ki ležijo na skrajnem jugozahodu Sudana, blizu mej s Srednjeafriško republiko, Čadom in Južnim Sudanom. Skupnosti nimajo na voljo ustrezne vodovodne in sanitarne infrastrukture, šole in klinike so brez umivalnikov ali ustreznih sanitarijev.


V skupnostih se je izvedlo 4 orientacijska srečanja, na katerih se je lokalnemu prebivalstvu predstavilo projekt, načrtovane aktivnosti in pričakovane rezultate, prav tako pa so prebivalci imeli možnost predstaviti svoje želje in interese. V treh skupnostih se je izbralo predstavnike lokalnih vaških svetov, ki so v nadaljevanju projekta sodelovali na usposabljanju o vodenju projektov in skupnosti, v skupnosti Ed-elFursan, kjer se bo nadgradilo vrtino, pa je bilo izbranih tudi 15 članov novega sveta za upravljanje z vodo.


Predstavniki štirih skupnosti so se udeležili tudi orientacijskega sestanka o projektu v Nyali v prostorih lokalnega partnerja. Na srečanju so sodelovali predstavniki pristojnih oblasti v Južnem Darfurju (na področju vode, kmetijstva, humanitarne pomoči itd.), predstavniki agencij ZN (UNICEF, FAO, WFP itd.) in drugi deležniki. Skupno je sodelovali 39 ljudi, med njimi 12 žensk. Cilj srečanja je bil predstaviti projekt in njegove aktivnosti, vzpostaviti koordinacijo lokalnega partnerja s pristojnimi ministrstvi, izmenjati izkušnje in se pogovoriti o zagotavljanju trajnosti rezultatov projekta.


Doslej se je izvedlo tudi že prvo testiranje in meritve količine vode v že obstoječi vrtini v skupnosti Ed-ElFursan, ki se jo bo nadgradilo in jo rehabilitiralo ter jo opremilo z sočno črpalko. Hkrati sta se že zaključili dve usposabljanji, in sicer usposabljanje za 15-članski svet za upravljanje z vodo ter usposabljanje za 25 predstavnikov treh svetov iz skupnosti, kjer poteka projekt. Na obeh usposabljanjih je bilo 40 odstotkov udeležencev žensk, saj projekt poudarja tudi enakost spolov in opolnomočenje žensk.


Comentarios


bottom of page