top of page

V Egiptu zaključujemo projekt »Izobraževanje in ozaveščanje o pravicah otrok v Egiptu«, v okviru katerega smo učitelje in učiteljice, otroke ter starše izobraževali o otrokovih pravicah. Te so v Egiptu pogosto kršene in so projekti, katerih cilj je izobraževanje, krepitev zavedanja o pomenu spoštovanja otrokovih pravic ter spreminjanje odnosa do otrok v praksi v družinah, šolah in skupnostih izrednega pomena.

 
V projektu je sodelovalo 76 pedagogov in pedagoginj iz šol ter organizacij, ki so na usposabljanjih tekom projekta poglobili in razširili svoja znanja na področju otrokovih pravic, Konvencije o otrokovih pravicah, egiptovske zakonodaje, trenerskih veščin ter različnih interaktivnih učnih metod in orodij za poučevanje otrok o otrokovih pravicah. V nadaljevanju so s pomočjo priročnika in metodologije Naše pravice izvedli delavnice za več kot 2500 otrok. Delavnice so pokrivale različne pravice iz Konvencije in priročnika Naše pravice, kot so pravica do imena in državljanstva, do življenja in razvoja, do izobraževanja, igre in participacije, z učiteljicami in učitelji pa so se otroci pogovarjali tudi o pomenu nediskriminacije, o pravicah otrok beguncev in begunk ter zaščiti pred vsemi oblikami nasilja.
 

Po besedah učiteljev in učiteljic so otroci z navdušenjem sodelovali na delavnicah, saj so jim interaktivne vaje dale možnost aktivno sodelovati in izraziti svoja mnenja. Obenem so poudarili, da so tovrstne delavnice v Egiptu še posebej pomembne, saj se v šoli, družini in družbi na splošno o otrokovih pravicah ne govori. Izrazili so tudi upanje, da bodo lahko z delavnicami nadaljevali v okviru svojih šol v prihodnje, saj bo le to prineslo dolgoročne spremembe in se bo v zavesti otrok utrdilo zavedanje o lastnih pravicah.

 

V okviru projekta se je delavnic udeležilo tudi več kot 400 staršev. Ti so ključni pri doseganju dolgoročnih sprememb na področju spoštovanja otrokovih pravic, še posebej v tem obdobju, ko se Egipt sooča s težko gospodarsko krizo in so številni otroci prisiljeni zapustiti šolo in služiti denar, starši pa zaradi pritiskov velikokrat nad otroki izvajajo različne oblike nasilja.

 

Čeprav je Egipt ena od prvih podpisnic Konvencije Združenih narodov o pravicah otrok in so pravice otrok zapisane v egiptovski ustavi ter zakonodaji, je Egipt ena od držav, kjer so številni otroci žrtve nasilja, izkoriščanja, zlorab, kršijo se njihove najbolj osnovne pravice. Številni niso deležni ustrezne družinske oskrbe, nasilje se pogosto uporablja kot družbeno sprejemljiva praksa za discipliniranje in vzgajanje otrok, približno 1,6 milijona otrok je vključenih v otroško delo.


Osnovne in srednje šole v Egiptu obiskuje več kot 30 milijonov otrok, pri čemer žal vzporedno z naraščanjem števila prebivalstva kvaliteta izobraževanja upada. Poročilo Svetovnega gospodarskega foruma je leta 2018 egiptovski izobraževalni sistem po kvaliteti uvrstil na 133. mesto med 137 državami in čeprav so egiptovske oblasti obljubile, da bodo povišale sredstva za izobraževanje, je kvaliteta še vedno nizka, infrastruktura slaba, učitelji in učiteljice pa nemotivirani zaradi nizkih plač v državi, kjer cene strmoglavo naraščajo.
 

Tudi zato so tovrstni projekti v Egiptu še posebej pomembni – krepijo veščine in znanja učiteljev in učiteljic, ki imajo le redko priložnost sodelovati na dodatnih izobraževanjih. Z novim znanjem doprinesejo h kvaliteti poučevanja in v svoje šole prinesejo nove tematike, ki jih učni načrt ne pokriva. Otrokom dajo možnost aktivnega sodelovanja in izražanja mnenja, pri čemer se krepijo tudi njihove veščine kritičnega razmišljanja, komunikacije in kreativnosti.

 

Projekt »Izobraževanje in ozaveščanje o pravicah otrok v Egiptu« smo v Zavodu Krog izvajali skupaj s partnerjem S.O.S. Villages, Egypt, in finančno podporo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve RS. V projektu so sodelovale tudi egiptovske oblasti na področju izobraževanja v različnih mestih ter druge vladne in nevladne organizacije.


留言


bottom of page