top of page

S še zadnjimi aktivnostmi smo uspešno zaključili projekt «Za našo boljšo prihodnosti – izobraževanje in ozaveščanje o pravicah otrok in žensk v BiH«. Novembra smo izvedli še zadnje, tretje, usposabljanje o pravicah žensk in otrok za skupaj 50 nosilcev odgovornosti in odločevalcev, ki so potem z različnimi pobudami ozaveščali o pravicah žensk in otrok. Obenem smo zaključili mladinske delavnice o enakosti spolov, v Sarajevu, Tuzli in Bihaću pa so bili izvedeni tudi zaključni dogodki projekta.


Na zadnjem usposabljanju za predstavnike različnih ustanov Federacije Bosne in Hercegovine so bile v ospredju otrokove pravice in mednarodni dokumenti ter mehanizmi, ki ščitijo in promovirajo otrokove pravice, stanje otrokovih pravic v BiH, dokumenti za zaščito in promocijo pravic žensk in boj proti spolni diskriminaciji, stanje enakosti spolov v BiH, boj proti nasilju zaradi spola in nasilja nad otroki, dokumenti in mehanizmi, ki ščitijo žrtve nasilja zaradi spola itd.


Udeleženci usposabljanj (prvi dve sta se zaključili že junija) so oktobra in novembra izvedli deset iniciativ v svojih kantonih, s katerimi so ozaveščali o pomenu spoštovanja pravic žensk in otrok, o enakosti spolov in boju proti nasilju zaradi spola. Največ iniciativ je bilo posvečenih preprečevanju nasilja zaradi spola in nasilja v družini, vlogi policije pri upravljanju prijav nasilja ter postopkom v tovrstnih situacijah.


Mladi prostovoljci_ke, ki so bili tekom projekta usposobljeni na področju enakosti spolov, pravic otrok in žensk ter prostovoljstva, so medtem zaključili izvajanje delavnic za sovrstnike_ce iz ruralnih predelov Zeniško-dobojskega kantona. Tekom interaktivnih delavnic so se s sovrstniki in sovrstnicami pogovarjali tudi o nasilju zaradi spola in v družini v njihovih okoljih in načinih ozaveščanja in preprečevanja le-tega ter pomoči žrtvam nasilja.


V Sarajevu, Tuzli in Bihaću so bili izvedeni trije zaključni dogodki projekta, na katerem se je pozornost posvetila predvsem uporabi tehnologije pri poučevanju otrok o njihovih pravicah. Tekom projekta sta bila namreč razvita spletna modula, eden posvečen pravicam žensk, drugi pa pravicam otrok. Modula (www.zanasubuducnost.ba) je preiskusilo več kot 400 šolarjev in šolark in 100 žensk iz desetih kantonov BiH. Na zaključnih dogodkih so med drugim svoje izkušnje z uporabo podelile učiteljice, ki so otroke vodile skozi modul. Te so poudarile uporabnost in privlačnost modula za otroke ter so tudi navzoče predstavnike ministrstev za izobraževanje iz treh kantonov pozvale, naj se modul uvede v učni program.


Projekt « Za našo boljšo prihodnosti – izobraževanje in ozaveščanje o pravicah otrok in žensk v BiH » je Zavod Krog izvajal v sodelovanju z združenjem Medica Zenica ter Centrom Nahla za izobraževanje in raziskave ob finančni podpori Evropske unije in Ministrstva za zunanje in evropske zadeve Slovenije. Poleg že navedenih aktivnosti so bili tekom projekta najprej usposobljeni novi trenerji in trenerke, 30 otrok in 20 žensk, ki so med svojimi vrstniki in vrstnicami ter drugimi ženskami ozaveščali o pravicah otrok in žensk. Na delavnicah, ki so potekale po šolah in organizacijah v desetih kantonih Federacije, je sodelovalo 400 otrok in 200 žensk.


Tekom projekta so bili organizirali tudi 4-dnevni treningi za odločevalce in nosilce odgovornosti. Na treh treningih je sodelovalo 50 predstavnikov različnih institucij, od policije, sodstva, šolstva itd. iz desetih kantonov.Yorumlar


bottom of page