top of page

Zavod Krog je skupaj s partnerjem NVU Impuls uspešno organiziral zaključni dogodek projekta »Zaščita pravice do dostojnega staranja in preprečevanje demence«, ki se izvaja od januarja 2022 do konca decembra 2023 na severu Črne gore.

Dogodek, ki je potekal v petek, 10.11.2023, v Tehnopolisu v Nikšiću, je bil namenjen izmenjavi pridobljenih izkušenj ter predstavitvi rezultatov projekta in dobrih praks pomembnih lokalnim odločevalcem, ekspertom, nevladnim organizacijam, relevantnim inštitucijam ter širši javnosti.


Udeleženci dogodka so se preko moderiranja ga. Marije Razić ter predstavitve gdč. Marine Doknić iz NVU Impuls spoznali s ključnimi projektnimi aktivnostmi, med drugim s prvo raziskavo potreb starejših, oseb z demenco, njihovih družin in skrbnikov, ki je bila v okviru projekta izvedena v letu 2022. Izkazalo se je, da pojem demence v Črni Gori ni razumljen in se ga obravnava zgolj kot simptom staranja, kot takemu pa se mu ne posveča dovolj pozornosti. V državi ne obstaja niti eden strateški akt, namenjen neposredni zaščiti oseb z demenco ter podpori njihovih družin, ki občutijo največji učinek oskrbovanja. S partnerji na projektu verjamemo, da lahko ti pomembni statistični in raziskovalni podatki o demenci služijo kot osnova za nadaljnje raziskave, v prihodnje pa tudi za zakone in strategije tako na nacionalni kot lokalni ravni glede sistemske oskrbe in podpore ljudi z demenco ter njihovih družinskih članov. Glavne projektne aktivnosti so bile posvečene tudi treningu prostovoljcev za delo z osebami z demenco ter njihovemu mentorstvu za nudenje laične psihosocialne pomoči omenjenim ciljnim skupinam. V projektu je nastal e-priročnik, ki omogoča izobraževanje naslednjih generacij prostovoljcev, veliko aktivnosti pa je bilo namenjenih tudi aktivnemu ozaveščanju prebivalstva o demenci, zmanjševanju stereotipov in predsodkov, ki so v družbi sicer še zelo prisotni.


Prireditve se je udeležil predsednik občine Nikšić g. Marko Kovačević, ki je v nadalje obljubil podporo projektnim aktivnostim in dobrim praksam ter vključitev prostovoljcev v nudenje storitev, za katere so usposobljeni, saj so le-te prepoznane kot zelo potrebne in med ciljnimi skupinami dobro sprejete. Ključen je bil tudi nagovor župana občine Plužine g. Slobodana Delića, ki je bila partnerica v projektu in prav tako prepoznava pomen dobrega sodelovanja tudi v prihodnje, ter g. Igorja Galića, direktorja Inštituta za javno zdravje, ki predstavlja pomembnega akterja na področju sistemskih sprememb v korist starejših, oseb z demenco in njihovih družin. Doprinos in pomen projekta za podporo pri soočanju z demenco sta izrazili tudi ga. Mladenka Tešić, predstavnica Delegacije Evropske unije v Črni gori, ter ga. Mirjana Vidakovič, ki je v imenu veleposlaništva Republike Slovenije v Črni gori pohvalila večletno uspešno sodelovanje z Zavodom Krog ter poudarila podporo tudi v prihodnje. Projekt podpirajo Evropska unija, Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije ter Ministrstvo za javno upravo Črne gore.


Ogromno teoretičnega in praktičnega znanja, izkušenj in emocij so s sodelovanjem na projektu pridobili prostovoljci, katerih izkušnje sta predstavila gdč. Lejla Srdanović ter g. Radovan Suknović, s tem pa pustila poseben pečat zaključnemu dogodku. Vsi prostovoljci na projektu ter pridruženi partnerji so prejeli tudi zahvalnice in potrdila s strani Zavoda Krog ter NVU Impuls v zahvalo za dobro sodelovanje in uspešno realizirane projektne aktivnosti.


Udeleženci zaključnega dogodka so si ogledali tudi projektni video, katerega namen je ozaveščanje o demenci, znakih, preventivi ter kako in kje poiskati pomoč. Nepogrešljiv del zaključnega dogodka je bila tudi panelna razprava, kjer so strokovnjaki s področja zdravstva in socialnega varstva dr. Damir Adrović, g. Zoran Vukićević in ga. Marija Stanišić delili ključne informacije o demenci, kaj je bistveno ob oskrbi starejših, poudarili pa so tudi pomen širše psihosocialne podpore, ki jo lahko izvajajo tudi prostovoljci našega projekta.


Zaključni dogodek je predstavljal odličen dan druženja, mreženja ter ozaveščanja vseh udeležencev, partnerjev, odločevalcev in širše javnosti o pomenu interdisciplinarnega in medgeneracijskega sodelovanja v največjo korist za vse deležnike in družbo kot tako. V Zavodu Krog in NVU Impuls se zahvaljujemo vsem, ki so uspešno realizacijo omogočili ter poudarjamo svojo nadaljnjo zavezanost k izgradnji družbe, ki stremi k dobrobiti in najvišji možni kvaliteti življenja za vse svoje ljudi.


Comments


bottom of page