top of page

Trije ženski odbori, ki so nastali tekom projekta »Za njeno dostojanstvo - zaščita pred nasiljem, zdravje in hrana za ženske in dekleta v Libanonu«, so izvedli tri raziskave o različnih vrstah nasilja v libanonski družbi. Odbori, ki so med drugim sodelovali na usposabljanju o pripravi in izvedbi raziskav, bodo rezultate uporabili za organizacijo ozaveščevalskih akcij proti nasilju v njihovih skupnostih.


Vse tri raziskave so ženski odbori izvedli s pomočjo mladih prostovoljcev. Tekom priprave raziskav so izvedli več fokusnih skupin z ženskami, moškimi in mladimi različnih narodnosti in iz različnih družbenih skupin. Za vsako raziskavo se je pripravilo spletne vprašalnike z okoli 30 vprašanji, vsakega je izpolnilo okoli 300 sodelujočih.


Prva raziskava je naslovila spletno nasilje. Po podatkih libanonske policije število primerov spletnega nasilja v državi strmo narašča, pri čemer so žrtve v 80 odstotkih ženske in dekleta. Ker spletno nasilje, tako kot vse druge vrste nasilja pušča globoke negativne posledice in postaja zaradi časa, ki ga preživimo na spletu, vedno pogostejše, se je ženski odbor v Ein el Helwe odločil za raziskavo na tem področju. K izboru te teme je pripomogla tudi razširjenost družbenih omrežij, drznosti napadalcev, ki so v večini primerov neznani, in dejstvo, da ogrožajo zlasti najbolj marginalizirane in ranljive skupine.


Rezultati fokusnih skupin in intervjujev so potrdili, da je več kot 50 % mladih moških in deklet izpostavljenih različnim vrstam elektronskega nasilja, kot so nadlegovanje ali ustrahovanje. Večini je to težko priznati ali razkriti, zaradi izpostavljenosti spletnemu nasilju trpijo tudi zaradi različnih simptomov, kot so izguba apetita, umik iz družbe, psihična tesnoba, razmišljanja o samopoškodovanju.


Raziskava je tudi pokazala, da 85 % sodelujočih ne ve, na koga se lahko obrnejo, če so izpostavljeni spletnemu nasilju. Vprašani menijo, da je potrebno predvsem opolnomočenje in ozaveščanje staršev o zagotavljanju varne rabe interneta s strani otrok in mladih ter o ravnanju z njimi in spremljanju njihovega vedenja, če so izpostavljeni elektronskemu nasilju.

Obenem so poudarili pomen ozaveščanja za mlade in družine o možnostih pritožbe prek urada za spletni kriminal, o zagotavljanju pravne podpore s strani ustreznih ustanov in zagotavljanju psihosocialne podpore mladim in družinam, prizadetim zaradi elektronskega nasilja. Poudarili so tudi, da je potrebno sprejetje zakona o spletnem nasilju in zaostritev kazni, sprejetje nacionalne strategije za boj proti elektronskemu nasilju ipd.


Druga raziskava je naslovila verbalno nasilje, saj se to, predvsem med mladimi, najbolj širi. Ker verbalnega nasilja ni moč preganjati po pravni poti, se ga izvaja brez odgovornosti ali nadzora in ne glede na posledice, ki jih pusti za žrtev. Zaradi tega se je ženski odbor v Burg Hamoud v Beirutu odločil za raziskovanje problematike verbalnega nasilja in v kolikšni meri na naraščanje verbalnega nasilja vplivajo ekonomske, finančne in osebnostne težave. Obenem so z raziskavo naslovili njegove vzroke, oblike in posledice ter mehanizme zaščite pred verbalnim nasiljem.


Raziskava je pokazala, da je verbalno nasilje eno najbolj razširjenih oblik nasilja in povezano tudi z družbenimi vzroki, običaji in tradicijami. Sodelujoči v raziskavi so poudarili, da verbalno nasilje ni omejeno na uporabo psovk in preklinjanje, ampak vključuje tudi obtoževanje drugih, žaljenje, vzbujanje občutka manjvrednosti, izražanje nespoštovanja do pripadnikov drugih ver in narodnosti. Raziskava je pokazala, da je verbalno nasilje postalo nekaj vsakdanjega, nekaj naravnega, kar je še pospešila uporaba družbenih medijev, ki nimajo omejitev.


Tudi za večino vprašanih žensk in deklet je verbalno nasilje najhujša vrsta nasilja in so ji najpogosteje izpostavljene predvsem zaradi običajev in tradicij, ki legitimirajo uporabo te vrste nasilja doma, za zidovi. Izpostavljene so tudi uličnemu ustrahovanju, verbalnemu nadlegovanju, žaljivim komentarjem, sporočilom itd.


Sodelujoči in sodelujoče v raziskavi so poudarili_e, da je potrebno verbalno nasilje nasloviti na različne načine, in sicer z ozaveščanjem celotne družbe o škodljivosti verbalnega nasilja ter pomenu dialoga in strpnosti pri izgradnji miroljubne družbe, z vključitvijo vsebin o miru, strpnosti in boju proti nasilju v šolske učne načrte, z zaostrotvijo zakonodaje v zvezi z bojem proti verbalnemu nasilju in zaostrovanjem kazni za storilce.


Ženski odbor v mestu Sidon pa je izvedel raziskavo o izzivih, s katerimi se soočajo ženske in dekleta na področju zaposlovanja in ekonomske neodvisnosti. V raziskavi so skoraj v celoti sodelovale ženske in velik delež le-teh (86,94 %) je brezposelnih, kar kaže na velik problem brezposelnosti žensk. Po mnenju 95,17 % sodelujočih žensk je gopodarska kriza v Libanonu glavni dejavnik pomanjkanja zaposlitvenih možnosti, sledijo pa vrzeli v izobrazbi in družbena diskriminacija.


Najpomembnejši izzivi, s katerimi se srečujejo ženske pri iskanju zaposlitve, so pomanjkanje varnih zaposlitvenih možnosti (37,88 %), pomanjkanje možnosti za krepitev zaposlitvenih veščin in pomanjkanje možnosti za razvoj lastnih poslovnih projektov (20,83 %). Eden od izpostavljenih izzivov je tudi omejen dostop do kakovostnega izobraževanja. Tudi družbena diskriminacija predstavlja veliko oviro za ženske v Sidonu, kjer tradicionalna družbena pričakovanja, ki omejujejo njihovo vlogo v družbi in njihovo udeležbo na delovnem mestu. Na ženske se pogosto gleda kot na nekvalificirane ali neprimerne za številna delovna mesta, kar zmanjšuje njihove možnosti, da dobijo dobro službo.


Sodelujoče ženske so poudarile, da je potrebno za rešitev nekaterih od teh ovir okrepiti programe usposabljanja (44,36%), ki se osredotočajo na razvoj znanj in spretnosti, potrebnih na trgu dela ter hkrati upoštevajo potrebe žensk in njihovih interesov. Obenem so predlagale podporo za zagon malih in srednjih poslovnih projektov (49,43%), spodbujanje žensk k ustanovitvi lastnega podjetja ter zagotavljanje finančne in tehnične podpore, ki jim lahko zagotovi nove zaposlitvene priložnosti in poveča ekonomsko neodvisnost.


Projekt »Za njeno dostojanstvo - zaščita pred nasiljem, zdravje in hrana za ženske in dekleta v Libanonu« izvajamo skupaj s partnerjem Developmental Action without Borders - Naba'a. Projekt podpira Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve.


Comments


bottom of page