top of page

Deset slovenskih civilnodružbenih organizacij ADRA, Društvo Ekvilib Inšitut, Forum FER, Inštitut za afriške študije, Slovenska filantropija, Slovenska karitas, Zavod Global, Zavod Krog in Platforma SLOGA je podpisalo skupno izjavo z naslovom Nobene odločitve o nas brez nas!, namenjeno voditeljem držav in vlad ter visokim predstavnikom, ki se udeležujejo 6. vrha EU-AU 17. in 18. februarja v Bruslju:


“Današnja prizadevanja Afriške Unije in Evropske Unije (AU in EU) za vzpostavitev enakopravnega in pravičnega partnerstva so zakoreninjena v preteklem kolonialnem in postkolonialnem sodelovanju. Izzivajo jih strukturne in sistemske neenakosti med obema stranema. Uspeh današnjih prizadevanj bo odvisen od priznanja preteklosti, zavedanja sedanjosti in zavezanosti vzajemno koristnemu preoblikovanju v smeri prihodnosti. Za oblikovanje preoblikovanega partnerstva bo potreben pristop od celine do celine ter smiselno sodelovanje s ključnimi akterji, kot je civilna družba v vsej svoji raznolikosti, pri čemer bodo imele prednost ljudske organizacije z mandatom za zastopanje glavnih sektorjev prebivalstva.


Več na: Izjava

ความคิดเห็น


bottom of page