top of page

Okoli 200 otrok iz Aleksandrije je v zadnjih treh mesecih sodelovalo na delavnicah o otrokovih pravicah, ki potekajo v okviru projekta »Izobraževanje in ozaveščanje o otrokovih pravicah v Egiptu«. Otroci, ki prihajajo iz najbolj zapostavljenih območij Aleksandrije, so po 14 delavnicah pripravili zaključni dogodek, na katerem so predstavili, kaj so se tekom delavnic naučili. Obenem so predstavili tudi izdelke, ki so nastali tekom delavnic in ponazarjajo različne pravice, ki so jih spoznavali. Dogodka se je udeležil tudi veleposlanik Republike Slovenije mag. Sašo Podlesnik, ki je pozdravil udeležence in izvajalce projekta ter si skupaj z obiskovalci ogledal razstavo risb, slik in drugih izdelkov otrok.


Otroci so svoje pravice predstavili v obliki risb, iger, dialogov ali kratkih nastopov. Poudarili so pravico do izobraževanja in do zdravstvene oskrbe ter vlogo države pri uresničevanju teh pravic, pravico do imena in državljanstva, svobodo do izražanja mnenja in s tem povezanimi svobodo veroizpovedi, svobodo zbiranja in združevanja itd., govorili so tudi o pomenu zaščite pred kakršim koli nasiljem, izkoriščanjem otrok kot delovne sile ter poudarili, da imajo otroci begunci in otroci s posebnimi potrebami tudi enake pravice kot ostali otroci.


Otroke je tekom delavnic in med pripravo dogodka vodila skupina pedagogov in pedagoginj iz treh organizacij v Aleksandriji. Ti so izvedli tudi delavnice za matere, ki same preživljajo družine. Tudi te so sodelovale na dogodku in poudarile, da so se tekom delavnic naučile boljšega ravnanja z otroki, boljših načinov odzivanja v situacijah, v katerih so se prej odzvale z agresijo, in da so sedaj bolj vešče pomoči otrokom pri izobraževanju, organizaciji časa itd.


Vse aktivnosti potekajo v okviru projekta »Izobraževanje in ozaveščanje o otrokovih pravicah v Egiptu«, ki ga financira Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve in Republika Slovenija v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja. Temeljijo na Konvenciji o otrokovih pravicah ter priročniku »Naše pravice« Ministrstva za zunanje in evropske zadeve.


Izobraževanje in ozaveščanje o otrokovih pravicah je še posebej pomembno v tem obdobju, ko se Egipt sooča z gospodarsko in finančno krizo, ko vedno več ljudi potrebuje podporo in ko se življenjski standard niža – v takih krizah se namreč najprej pozabi na otroke – ti postanejo žrtve nasilja, prisilnega dela, nekvalitetne prehrane, izobrazbe in zdravstvene oskrbe.
Comments


bottom of page