top of page

Zavod KROG (Slovenija) in projektni partner NVO IMPULS (Črne gora) sta se združila, da bi na severu Črne gore zaščitila pravice do dostojnega staranja in se odzvala na potrebe starejših oseb z demenco oz. starejših oseb, nagnjenih k demenci in psihosocialnim potrebam njihovih skrbnikov. K projektu so pristopili tudi pridruženi partnerji: Občina Plav, Občina Gusinje, Rdeči križ Nikšić. Sekretariat za kulturo, šport, mladino in socialno varstvo – Občina Nikšić, Rdeči križ Plav in Skavti Prokletije – Plav. Projekt financira Evropska unija.V okviru projekta »Zaščita pravice do dostojnega staranja in preprečevanje demence« je bila v Podgorici, 26.5.2022, organizirana prva od štirih okroglih miz na temo »Prerez trenutnega stanja na področju demence na severu Črne gore«.

Okrogle mize so se udeležili predstavniki Delegacije Evropske unije, Veleposlaništva Republike Slovenije, Ministrstva za zdravje, Ministrstva za delo in socialno varstvo, Inštituta za socialno in otroško varstvo, Sekretariata za socialno varstvo, Rdečega Križa, Dnevnega varstva oseb z demenco, ter predstavniki centrov za socialno delo in lokalnih samouprav iz področij na severu Črne gore.

Na okrogli mizi so omenjeni predstavniki spregovorili o trenutnem stanju na področju demence in najbolj perečih temah, s katerimi se soočajo na tem področju (pomanjkanje statističnih podatkov o osebah z demenco in njihovih potrebah, pomankanje neformalnih oblikah podpore, pomanjkanje odziva na potrebe starejših oseb z demenco oz. starejših oseb, nagnjenih k demenci in psihosocialnim potrebah njihovih skrbnikov, pomanjkanje politik, lokalnih načrtov in strategij za socialno vključenost in socialne storitve za osebe z demenco ter njihovih skrbnikov ipd.).


Storitve za osebe z demenco so v večini reducirane na institucionalno zaščito, medtem ko je podpora za tiste, ki niso deležni institucionalne obravnave, nezadostna in takih je, po do sedaj pridobljenih podatkih, na podeželskih območjih Črne gore večina.

Na okrogli mizi je vsak izmed predstavnikov omenjenih udeležencev okrogle mize spregovoril o možnostih in priložnostih za zagotavljanje podpore osebam z demenco in njihovim skrbnikom. V okviru okrogle mize so razpravljali o oblikovanju delovne skupine za pripravo akcijskega načrta za obvladovanje demence na severu Črne gore ter o vključitvi oseb z demenco in njihovih skrbnikov v novo Strategijo razvoja sistema socialnega varstva starejših. Po okrogli mizi z udeleženci sta se NVO Impuls in Zavod Krog zavezala, da bosta dala pobudo za oblikovanje delovne skupine, v kateri bodo aktivno sodelovali vsi relevantni predstavniki.

Comentarios


bottom of page