top of page

V okviru projekta „Zaščita pravice do dostojnega staranja in preprečevanje demence“ sta Zavod Krog in NVO Impuls v torek, 25.4.2023, v občini Plužine v Črni gori organizirala tretjo okroglo mizo na temo „Družinska namestitev kot oblika varstva starejših“, ki so se je udeležili predstavniki_ce občin Plužine, Nikšić in Plav, Centrov za socialno delo za Plav, Nikšić, Plužine, Šavnik in Berane, Doma starejših Podgorica, Zdravstvenega doma Plav, Nikšić in Plužine, Rdečega križa Nikšić in Plužine, Centra za socialno zaščito in zaščito otrok ter Sklada za zdravstveno zavarovanje Plužine.Na okrogli mizi so bile predstavljene dosedanje aktivnosti projekta, ki so bile usmerjene v izobraževanje in trening prostovoljcev za delo z osebami z demenco, mentoriranje le-teh, nudenje laične psihosocialne pomoči ljudem z demenco, njihovim skrbnikom in družinskim članom ter mapiranje oseb z demenco in njihovih družin ter potreb in izzivov, s katerimi se soočajo, kar je prva takšna raziskava v Črni gori. Študija, ki smo jo v okviru projekta izvedli v letu 2022, je pionirsko delo, ki predstavlja velik korak naprej pri prepoznavi ljudi z demenco ter za katero upamo, da bo služila kot prva osnova za uvedbo zakonodaje, ki bo osebam z demenco ter njihovim družinam omogočila neodtujljivo pravico do boljšega in dostojnega življenja in staranja.


V luči nadaljevanja konstruktivne diskusije z naše druge okrogle mize, kjer so udeleženci diskutirali o institucionalnem varstvu kot o obliki zaščite starejših, sta na tokratni okrogli mizi predstavnica Doma za starejše Podgorica, Jelena Šofranac, in predstavnica Zavoda za socialno zaščito in zaščito otrok, Dragana Pešić, predstavili program in priročnik družinske namestitve kot oblike varstva starejših oseb in oseb z demenco. Družinska namestitev je organiziran program varstva za odrasle in starejše osebe, ki se glede na zdravstveno stanje koristnikov in specifične karakteristike družin deli na več oblik, poteka pa lahko pri sorodstveni ali drugi družini. Govornice so poudarile, da kljub določenim izzivom, ki se lahko ob nudenju in koriščenju takšnega programa pojavijo, povezanih na primer s kapacitetami družin in potrebami koristnikov, družinska nastanitev predstavlja pomemben program pomoči, ki bi moral biti široko dostopen in poznan vsem, ki bi jim takšne usluge lahko pomembno olajšale skrb za starejše in osebe z demenco. Podobno kot v našem projektu, v katerem smo oblikovali in izvedli trening prostovoljcev za praktično delo z osebami z demenco, so podobna izobraževanja potrebna tudi za družine in osebe, ki se odločijo za vključitev v program nudenja družinske namestitve. Staranje prebivalstva in s tem povezani izzivi so interdisciplinaren in širok družbeni problem, zato moramo k njihovemu reševanju pristopiti na enak način, s čim večjim angažmajem tudi civilne družbe in prostovoljcev. Program družinske namestitve osebam z demenco omogoča, da čim dlje ostanejo v domači oskrbi in poznanem okolju, kar ključno pripomore k višanju kvalitete njihovega življenja.


Udeleženci so spregovorili o pomembnosti povezovanja inštitucij in organizacij, ki se ukvarjajo z zaščito starejših, odprla so se tudi pomembna vprašanja spodbujanja sodelovanja na lokalnem nivoju ter vzpostavitev nacionalne strategije, ki bi urejala področje in omogočila dolgoročno doseganje zastavljenih ciljev z vključevanjem vseh pomembnih deležnikov.


Razprava je pokazala na mnoge skupne točke med udeleženci, željo in potrebo po nadaljnjem sodelovanju, promociji tematike med širšo javnostjo ter predvsem po boljši promociji obstoječih programov pomoči in podpore, ki so na voljo za starejše in osebe z demenco. V Zavodu Krog in NVU Impuls smo zadovoljni, da lahko v okviru projekta preko dogodkov, kot je bila dotična okrogla miza, povezujemo odločevalce in eksperte z različnih področij, s ciljem vzpostavitve in izboljšanja sodelovanja v kar največjo korist starejših, oseb z demenco, njihovih družin in skrbnikov.
Comments


bottom of page