top of page

Črna gora, kot mnoge druge države, se sooča z izzivi v zagotavljanju enakosti med spoloma in zaščite ranljivih skupin deklet in žensk. V ruralnih območjih se te težave pogosto stopnjujejo zaradi omejenega dostopa do informacij. Kot pomembno orodje za njihovo podporo in opolnomočenje se je izkazalo neformalno izobraževanje.


Neformalno izobraževanje, ki temelji na izkušnjah, omogoča prilagodljiv in individualiziran pristop k potrebam ranljivih skupin, spodbuja aktivno sodelovanje in pridobivanje praktičnih veščin, kar prispeva k boljši vključenosti v družbo in trg dela. Krepi tudi razvoj kritičnega mišljenja, samozavesti in občutka lastne vrednosti, kar pomaga pri premagovanju ovir in izkoriščanju potenciala udeleženk. Poleg tega omogoča dostop do informacij in znanj, ki bi jih ranljive skupine žensk in deklet morda ne pridobile skozi formalne kanale, s čimer zmanjšuje neenakost dostopa do izobraževanja. Neformalno izobraževanje lahko deluje kot povezovalni most med ranljivimi skupinami in viri podpore, kot so lokalne nevladne organizacije, državne institucije in drugi partnerji, kar omogoča pridobitev dostopa do različnih programov in spodbud za izboljšanje njihovega položaja v družbi.


Projekt EKOS podpira  neformalno izobraževanje na več ravneh. To vključuje tudi dodatno usposabljanje članic in članov mreže EKOS, ki aktivno povezuje 10 nevladnih organizacij na severu Črne gore. 16 prostovoljcev in prostovoljk je v letu 2023 zaključilo usposabljanje na projektni Akademiji o pravicah enakosti spolov, preprečevanju nasilja in spodbujanju ekonomske neodvisnosti ranljivih skupin žensk in deklet. Pridobili so nabor veščin, ki so potrebne za ustrezno svetovanje in pomoč ranljivim skupinam.


Dodatno usposabljanje za udeležence in udeleženke Akademije poteka kot spletno svetovanje na področju pravic žensk in deklet ter človekovih pravicah na splošno. V januarju 2024 se je začelo izvajati  6 mesečno spletno usposabljanje oziroma »coaching«. Vključeni prostovoljci in prostovoljke so deležni šestih individualnih mentoriranj s področij komunikacijskih veščin in pozitivne psihologije, ki so ključni za delo z ranljivimi skupinami. S sposobnostjo ustvarjanja zaupnih odnosov in spodbujanja notranje moči ter samozavesti ranljivih posameznic lahko prispevajo k njihovemu uspehu in dolgoročnemu blagostanju.

V letu 2024 bodo usposobljeni prostovoljci in prostovoljke pridobljeno znanje prenesli na ciljno skupino z izvedbo šestnajstih interaktivnih ruralnih delavnic. Udeleženci bodo tako ženske kot moški, delavnice pa bosta vodila po dva trenerja v paru. Prenos znanja ranljivim skupinam omogoča dostop do praktičnih veščin, informacij in podpore, ki so ključne za njihov razvoj in opolnomočenje. Obenem prostovoljci krepijo svoj občutek pripadnosti in koristnosti v skupnosti, kar povečuje njihovo zadovoljstvo, samozavest, osebno rast in razvoj, saj se soočajo z različnimi izzivi, ki spodbujajo empatijo, razumevanje in strpnost. V celoti je torej prenos neformalnega znanja ključen dejavnik pri osveščanju ranljivih skupin žensk in deklet, saj omogoča prilagodljivost, lokalno usmerjenost, aktivno participacijo in ohranjanje kulturne identitete.


Projekt EKOS »Izobraževanje in ekonomsko opolnomočenje ranljivih skupin žensk in deklic v Črni gori – EKOS«, izvajajo Zavod Krog, NVU Impuls in NVO Ikre, s finančno podporo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije  v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja.
Vir fotografije: unsplash.com

Comments


bottom of page