top of page

Skupaj z organizacijami iz Libanona, Egipta, Tunizije in Turčije nadaljujemo naša prizadevanja za okrepitev razumevanja, znanja in veščin mladih na področju trajnostnega turizma. Aktivnosti iz projekta »Mladi potujejo trajnostno« bodo sodelujoči mladi nadgradili in razširili v okviru novega projekta »Spodbujanje zaposlovanja mladih v trajnostnem turizmu«. Turizem je v partnerskih sredozemskih državah ključnega pomena za tamkajšnja gospodarstva in predstavlja pomombno področje zaposlovanja mladih, a žal hkrati povzroča pritisk na naravo in okolje ter velikokrat vpliva na lokalne prebivalce, tradicionalne načine življenja in kulturno dediščino.

 

Zato bodo v novem projektu »Spodbujanje zaposlovanja mladih v trajnostnem turizmu«, ki ga financira Erasmus+ program Evropske unije, skupine usposobljenih mladih svoje znanje o pomenu in načelih trajnostnega turizma predajale naprej svojim sovrstnikom s pomočjo izvedbe več aktivnosti, pri čemer bodo uporabili znanje o trajnostnem turizmu ter kreativne in podjetniške veščine, ki so jih pridobili v tekom izobraževanja v Turčiji.

 

Mladi bodo v vseh sodelujočih državah zasnovali, organizirali in izvedli krajše izlete, ki bodo temeljili na upoštevanju načel trajnostnega turizma. Na izlete bodo povabili svoje sovrstnike, ki jim bodo predstavili temeljne stebre trajnostnega turizma in trajnostne vidike organiziranega izleta, hkrati pa bodo udeležencem_kam predstavili znamenitosti, ki si jih bodo tekom poti ogledali.

 

V nadaljevanju bodo mladi zasnovali krajše delavnice o trajnostnem turizmu za mlade, ki študirajo turizem ali si želijo v tej panogo delati. Zadnja aktivnost bodo okrogle mize za mlade, na katere bodo mladi kot sogovornike_ice povabili strokovnjake_inje v teh panogi.

 

S projektom se mladi želijo aktivno udejstvovati na področju promocije trajnostnega turizma ter krepiti ozaveščenost in znanje sovrstnikov o trajnostnemu razvoju na splošno. Projekt bo mladim pomagal okrepiti organizacijske, komunikacijske in druge zaposlitvene veščine ter veščine vodenja projektov/aktivnosti sodelujočih mladih. Hkrati bo projekt pripomogel k krepitvi podjetništva in kreativnost mladih na področju trajnostnega turizma ter k krepitvi vrednot, kot so solidarnost, zavedanje o medsebojni povezanosti in potrebi, da skrbimo drug za drugega in za naravo in okolje. Z izmenjavo mladih iz vseh petih partnerskih držav se bo krepilo tudi medsebojno razumevanje mladih iz petih držav Sredozemlja.

Vir slike: pexels.com.

Comentarios


bottom of page