top of page

Vključevanje mladih posameznikov pri oblikovanju prihodnosti družbe predstavlja temelj napredka, inovacij in trajnostnega razvoja. Njihovi sveži pogledi, energija in inovativne ideje predstavljajo neprecenljive vire pri reševanju globalnih izzivov. Mladi v družbenem, političnem in gospodarskem življenju predstavljajo ključen vidik v evropskem kontekstu. Strategija EU za mlade poudarja angažiranje, povezovanje in opolnomočenje. S številnimi političnimi strategijami, programi in pobudami EU krepi vlogo mladinskega sektorja ter se intenzivno zavzema za učinkovite mehanizme vključevanja mladih v procese odločanja. Programi, kot je Erasmus+ in ključna akcija 154 (KA154-YOU), spodbujajo mlade k razvoju državljanskih in socialnih kompetenc.


Zavod Krog aktivno izvaja projektno delo z mladimi, ki je financirano iz programa Erasmus+. V obdobju med 23. in 27. oktobrom 2023, je bil Zavod Krog vključen v usposabljanje "Dive into Youth Participation" v Bonnu, Nemčija, v okviru Strateškega partnerstva New Power in Youth. Pot na usposabljanje je omogočil Zavod za razvoj mobilnosti mladih – Movit, ki v Sloveniji izvaja naloge nacionalne agencije v programih EU na področju mladine.


Dogodek je bil financiran in organiziran s sodelovanjem več nacionalnih agencij Erasmus+ in SALTO Resource centrov ter gostitelja, Nemške nacionalne agencije za Erasmus+ & Evropske solidarnostne enote (JUGEND fur Europa). Portal Evropska solidarnostna enota (European Solidarity Corps) spodbuja prostovoljno delo za razvoj solidarnosti, z združevanjem in financiranjem mladih in organizacij. Mreža Salto-Youth ponuja vire, usposabljanja ter podporo za razvoj projektov in izmenjav v mladinskem delu. V jedru tega strateškega partnerstva je globoka predanost izboljšanju razumevanja in izvajanja kakovostnega sodelovanja mladih.

Na usposabljanju se je iz različnih evropskih držav zbralo 25 posameznic in posameznikov, ki različno delujejo na področju mladih, z namenom izboljšanja njihovega razumevanja in praks glede kakovostne mladinske participacije.


Štiridnevni program dejavnosti je vključeval:

  • Tematske vsebine in vaje na temo mladinske participacije in participativnih pristopov v sektorju mladih

  • Možnosti za učenje o kakovostni mladinski participaciji na različnih ravneh in v različnih kontekstih ter kako ustvariti vpliv preko projektov mladinske participacije

  • Deljenje najboljših praks in medsebojno učenje med udeleženci

  • Možnosti za odkrivanje novih virov in orodij za mladinsko participacijo

  • Vzpostavljanje mednarodnih partnerstev in novih sodelovanj

  • Predstavitev ključne akcije 154 programa Erasmus+ "Youth Participation Activities" (KA154-YOU).

Usposabljanje je temeljilo na metodah neformalnega izobraževanja in učenja z izkušnjami. Različne interaktivne vaje, simulacije, skupinsko delo in diskusije so omogočale sodelovanje in aktivno vključevanje vseh udeležencev in udeleženk. Samorefleksija in dialog sta bila priložnost za delitev lastnih pogledov, izkušenj ter razvoj novih idej. Usposabljanje je omogočilo razvoj veščin in znanja na področju aktivnega vključevanja mladih v družbeno dogajanje. Osrednji cilj pa predstavlja zavezanost k trajnemu sodelovanju, deljenju znanja in navdihovanju sprememb v skupnostih. Strateška partnerstva na različnih nivojih simbolizirajo skupna prizadevanja za angažirano, informirano in participativno skupino mladih, ki se pomika k svetlejši in bolj vključujoči prihodnosti. Vendar pa je za učinkovito izkoriščanje tega potenciala potrebno vlagati v programe za usposabljanja mladih.


Ti programi ponujajo strukturirano platformo, kjer lahko mladi razvijejo ključne veščine in znanja za učinkovito sodelovanje. Te veščine vključujejo komunikacijo, kritično mišljenje, vodstvo, reševanje problemov in razumevanje državljanskih odgovornosti. Moduli usposabljanja, usmerjeni v mlade, naj bodo interaktivni in ponujajo praktične izkušnje, delavnice in priložnosti za mentorstvo. S simulacijami, razpravami in resničnimi scenariji lahko udeleženci pridobijo samozavest pri izražanju svojih idej, pogajanjih in manevriranju skozi kompleksnosti procesov odločanja. Enako pomembno je poučevanje o upravnih strukturah, okvirih politik in mehanizmih družbene spremembe. Dosežek in vpliv usposabljanja se lahko v današnjem digitalnem svetu poveča tudi z webinarji, interaktivnimi orodji in spletnimi platformami.


Programi usposabljanja ne bi smeli biti osredotočeni le na teoretično znanje, ampak naj poudarijo tudi praktično uporabo naučenih veščin. Spodbujanje mladih k začetku skupnostnih projektov, sodelovanju pri lokalnem upravljanju in zagovarjanju zanje pomembnih vzvodov lahko sproži občutek dejavnosti. Ko opazijo vpliv svojih dejanj, to okrepi njihovo prepričanje o moči skupnih prizadevanj. Nenazadnje, sodelovanje v prostovoljnem delu omogoča mladim pridobivanje novih veščin, izkušenj in medkulturnega razumevanja, krepi pa tudi njihov občutek odgovornosti do skupnosti.


Erasmus+ spodbuja mednarodno sodelovanje, mobilnost in izmenjavo na področjih izobraževanja, usposabljanja, mladinskega dela in športa. Program financira študijske izmenjave, praktično usposabljanje, prostovoljstvo, partnerstva med organizacijami in druge dejavnosti, ki prispevajo k osebnemu in strokovnemu razvoju udeležencev ter širijo medkulturno razumevanje. Ključna akcija 154 (KA154) v okviru programa Erasmus+ z oznako "Youth Participation Activities" je namenjena spodbujanju aktivne vključenosti mladih v družbi ter financiranju projektov, ki podpirajo njihovo sodelovanje pri odločanju in oblikovanju politik na lokalni, nacionalni in evropski ravni. Mladi z navedenimi programi pridobivajo veščine, samozavest in znanje za učinkovito participacijo.
Comments


bottom of page