top of page

V okviru projekta »Izobraževanje in ekonomsko opolnomočenje ranljivih skupin žensk in deklet v Črni gori – EKOS« je v času od 5. do 8. 7. 2023 v mestu Berane na severu Črne gore potekal drugi od treh načrtovanih modulov Akademije – usposabljanje za 16 prostovoljcev in aktivistkov v nevladnem sektorju za izboljšanje znanja in zmogljivosti na področju nasilja na podlagi spola.


Projekt financira Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije, izvaja pa ga Zavod KROG iz Slovenije v partnerstvu z NVU IMPULS in NVO IKRE Rožaje iz Črne gore. Akademija je namenjena krepitvi zmogljivosti nevladnih organizacij v Črni gori, ki se ukvarjajo s problematiko nasilja na podlagi spola. Cilj je usposobiti trenerje za zagotavljanje kakovostne podpore ženskam in dekletom, ki so žrtve nasilja, ter delati na ozaveščanju o pomenu preprečevanja in varovanja človekovih pravic žensk.


Poseben poudarek usposabljanja je bil na analizi Protokola o ravnanju, preprečevanju in zaščiti pred nasiljem nad ženskami in nasiljem v družini, ki ga je Vlada Črne gore sprejela septembra 2018 in ki se od takrat izvaja. Skozi predavanja, delavnice in skupinske razprave je strokovna predavateljica iz Črne gore udeležencem približala pravni okvir, z analizo dobrih strani kot tudi plati, ki jih je treba izboljšati za uspešnejše delo tako državnih institucij kot nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo z zagotavljanjem pomoči in podpore žrtvam nasilja na podlagi spola.


Akademija o pravicah enakosti spolov, preprečevanju nasilja in spodbujanju ekonomske neodvisnosti ranljivih skupin žensk in deklet za nevladni sektor predstavlja pomemben korak h krepitvi zmogljivosti nevladnega sektorja v Črni gori pri soočanju z izzivi nasilja na podlagi spola, zlasti nevladnih organizacij v severnih občinah. Z udeležbo na Akademiji in drugih aktivnostih krepitve zmogljivosti bodo udeleženci bistveno izboljšali svoje znanje in veščine, ki jih potrebujejo za zagotavljanje podpore žrtvam nasilja tako na osebni kot na organizacijski ravni ter dejavno sodelovali pri preprečevanju kršenja in varovanju človekovih pravic žensk. To potrjuje tudi izjava udeleženke Munerve iz NVO MRAV Rožaje: „S tem usposabljanjem sem močno izboljšala svoje veščine v boju proti nasilju na podlagi spola, pridobljeno znanje pa bom aktivno uporabljala v prihodnjem obdobju.“


Udeleženci drugega modula Akademije so izrazili veliko zadovoljstvo nad programom in poudarili pomen Akademije za mrežno sodelovanje v prihodnjem obdobju: »Verjamem, da bomo s to mrežo naredili dolgoročne spremembe v naših skupnostih,« pravi Irma iz NVO SRCE


Rožaje, Nina iz nevladne ogranizacije SOS Plav pa dodaja: »Želim poudariti dejstvo, da smo prvič združili moči v krepitvi boja proti nasilju na podlagi spola in tega sem zelo vesela.«


Partnerji, vključeni v izvedbo projekta, so izjemno zadovoljni s sodelovanjem z vsemi organizacijami, ki aktivno sodelujejo v Akademiji, in izraženim interesom za nadaljnje sodelovanje.


Commenti


bottom of page