top of page

Projekt EKOS je 10 nevladnih organizacij na severu Črne gore povezal v aktivno mrežo, ki si prizadeva za večjo enakost spolov v regiji. V letu 2023 je bila izvedena Akademija o pravicah enakosti spolov, preprečevanju nasilja in spodbujanju ekonomske neodvisnosti ranljivih skupin žensk in deklet. Cilj usposabljanja je bil opolnomočiti 16 članov in članic mreže EKOS za ustrezno svetovanje in pomoč ranljivim skupinam. V usposabljanje se je vključilo 5 moških, kar je zelo pozitivno glede na patriarhalno lokalno skupnost. Štiri izkušene trenerke, dve iz Slovenije in dve iz Črne gore, so izvedle 3 interaktivne module, v Podgorici, Beranah in Rožajah. Vključeni prostovoljci in prostovoljke so s pridobljenim znanjem izboljšali svoje sposobnosti za razumevanje, prepoznavanje, obravnavo ter nudenje podpore žrtvam nasilja.


Vse ključne obravnavane teme so združene v spletni Priročnik za enakost in preprečevanje nasilja. Priročnik zajema obsežen pregled zakonskega in strateškega okvira za doseganje enakosti spolov ter preprečevanje nasilja v Črni gori. Osredotoča se na teoretična razumevanja neenakosti v različnih življenjskih kontekstih žensk, vključno z omejitvami pri odločanju o osebnem življenju ter izvajanju pravic v zasebnem in javnem okolju. Poudarek je na prepoznavanju in obravnavanju nasilja nad ženskami in deklicami, vključno z digitalnim nasiljem ter pravno zaščito v Črni gori. Le-ta nudi tudi praktične strategije za preprečevanje neenakosti spolov in nasilja, vključno z zagovarjanjem enakosti, ozaveščanjem o pravicah, ekonomsko neodvisnostjo ter podporo ranljivim skupinam žensk in deklic. Na koncu predstavlja mehke veščine ter orodja za delo z žrtvami nasilja, skupaj s zaključki in priporočili za preprečevanje nasilja nad ženskami in deklicami v Črni gori. Ogled priročnika je možen na spletni strani Zavoda Krog. 


V letu 2024 bo začela delovati tudi spletna Akademija.


Z ozaveščanjem žensk in moških o različnih oblikah nasilja, kot so fizično, čustveno in verbalno, ter opozarjanjem na njihove posledice, lahko spodbujamo spremembe v družbi. Enako pomembno je tudi  razumevanje enakosti spolov, saj se z izobraževanjem lahko zmanjša neenakost ter spodbuja spoštovanje in pravičnost med spoloma.


Usposobljeni prostovoljci in prostovoljke, skupaj z zaposlenimi iz nevladnih organizacij, lahko nudijo podporo in pomoč žrtvam nasilja ter delujejo kot glasniki ozaveščanja. Nevladne organizacije imajo pogosto boljše vzpostavljeno zaupanje in povezave v lokalnih skupnostih, kar jim omogoča dostop do ranljivih skupin, hitrejše odzivanje na specifične potrebe in izvajanje ciljno usmerjenih programov. Za ustvarjanje varnega in enakopravnega okolja za vse člane skupnosti je ključno sodelovanje nevladnih organizacij in pristojnih institucij, saj omogoča celovit pristop s kombinacijo strokovnega znanja, virov in izkušenj. Partnerstvo ima širši vpliv in spodbuja učinkovitejše ukrepanje.


Projekt »Izobraževanje in ekonomsko opolnomočenje ranljivih skupin žensk in deklic v Črni gori – EKOS« izvajajo Zavod Krog, NVU Impuls in NVO Ikre ob finančni podpori s strani Ministrstva za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije, v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja.bottom of page