top of page

Kljub zdravstvenim, finančnim, ekonomskim in političnim krizam, ki že dve leti pestijo Libanon vsak dan izvajamo nove aktivnosti v okviru projekta »Za njeno prihodnost – ozaveščanje proti otroškim porokam med begunci v Libanonu«, ki ga podpira Ministrstvo za zunanje zadeve Slovenije. Pred časom so predstavnice Zavoda Emma in Zavoda Krog obiskale Libanon in izvedle usposabljanje na področju nasilja po spolu, redno pa poteka tudi vrstniško ozaveščanje proti otroškim porokam, nudenje psihosocialne pomoči ter oskrbe reproduktivnega zdravja.


Na usposabljanju Zavoda Emme je sodelovalo 15 deklet, 12 mater in šest očetov, ki med svojimi vrstniki že ozaveščajo o nasilju po spolu, pravicah žensk in otrok ter otroški poroki. Na usposabljanju so poglobili svoje znanje o nasilju po spolu, Konvenciji CEDAW, stereotipih in družbeno določenih vlogah moških in žensk. Poleg tega so spoznali nove pojme in vsebine, kot so Istanbulska konvencija, dinamiko in krog nasilja, neprimernost mediacije v primeru nasilja v družini, načine komunikacije z žrtvijo nasilja itd.


Udeleženke in udeleženci so bili z delavnicami zadovoljni in ocenili, da so dobili veliko koristnega znanja, ki ga bodo uporabili pri svojem delu. Zelo koristne so se jim zdele praktične vaje in primeri simulacij pogovora z žrtvam nasilja, predstavitev tehnik svetovalnega pogovora in komunikacije z žrtvijo nasilja.

Dekleta in starši, ki so sodelovali na usposabljanju, so sicer od začetka projekta do danes izvedli po pet srečanj o nasilju in otroških porokah ter o pravicah žensk in enakosti spolov že za več kot 680 deklet, več kot 560 očetov in 800 mater.


Hkrati se nadaljujejo delavnice in usposabljanja za voditelje lokalnih skupnosti in učitelje, ki imajo pomembno vlogo pri promociji pravic otrok in žensk ter zajezitvi otroških porok. Ti so po zaključenih usposabljanjih izvedli tudi dve večji akciji za ozaveščanje proti nasilju po spolu in enakosti spolov v lokalnih skupnostih.


Nadaljuje se tudi izvajanje psihosocialne pomoči za ženske, ki so v teh razmerah pogosto žrtve različnih vrst nasilja. Izvajajo se skupinske delavnice z različnimi vsebinami: upravljanje s čustvi, učinkovita komunikacija, soočanje s stresom itd., istočasno pa imajo možnost, da individualno obiščejo psihologinjo in se z njo pogovorijo. V okviru projekta deluje tudi ginekologinja, ki ženskam poleg zdravstvene oskrbe nudi tudi pogovor o načrtovanju družine, higieni, zgodnjemu odkrivanju rakavih obolenj in preventivi pred boleznimi.


Comments


bottom of page