"Od KULTURnika do MENedžerja"

 

Projekt predstavlja vzpostavitev in krepitev trajnega zaposlovanja etničnih skupin in priseljencev v kulturi, ki se je izvajal od junija 2013 do septembra 2014, v Kopru, Novi Gorici in delno v Ljubljani. Ključni namen projekta je bil krepitev zaposlitvenih možnosti etničnih skupin in priseljencev (kot ranljivih skupin) na področju managementa kulturnih projektov ter krepitev usposobljenosti posameznikov v organizacijah, ki skrbijo za kulturno dejavnost etničnih skupin in priseljencev v Sloveniji.

Projekt "Od KULTURnika do MENedžerja: Vzpostavitev in krepitev trajnega zaposlovanja etničnih skupin in priseljencev v kulturi" je bil izbran na »Javnem razpisu za izbor razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podporo njihovi socialni vključenosti v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2013-2014«. Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«, prednostne usmeritve »Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti«.

Sedef

 

Projekt Sedef se izvaja že od leta 2012 ob podpori Javnega sklada za kulturne dejavnosti (JSKD) in obsega vse dejavnosti dveh mladih glasbenikov Šemsudina Džope in Tilna Stepišnika, skupaj združena v skupino Aritmija. V projekt vključujemo izdajo zgoščenke Aritmije in indijskih glasbenikov, ustvarjanje, poustvarjanje, nastopanje ter poučevanje glasbe, ki svoj navdih črpa iz širšega balkanskega tradicionalnega izročila. Aritmija se je uveljavila kot eden najbolj kakovostnih etno izvajalcev v Sloveniji.

Duo Aritmija: Ples lastovk 

aritmija 1.jpg