top of page

E - PRIRUČNIK ZA

RODNU RAVNOPRAVNOST

I PREVENCIJU NASILJA

Vodič za rodnu ravnopravnost i prevenciju nasilja  je namijenjen širokoj publici. Fokus priručnika je na promovisanju rodne ravnopravnosti kroz ekonomsku nezavisnost, smanjenje razlika u platama, podsticanje rodne ravnopravnosti u donošenju odluka te suzbijanje rodno zasnovanog nasilja. Osim žena, uključuje i muškarce. Prevencija nasilja, posebno u područjima s visokim stepenom patrijarhalnih obrazaca, ključna je za svakodnevni život.

Priručnik pruža smjernice za postupanje sa žrtvama nasilja i opisuje korake u borbi protiv nasilja nad ženama, uz doprinose stručnjaka iz prakse. Stručnjaci iz Crne Gore i Slovenije su kroz projekat dijelili svoja iskustva, preporuke i dobre prakse, što je zabilježeno u priručniku. Njegova svrha nije samo da objasni pojmove i pravne okvire, već i da pruži konkretne smjernice trenerima te podstakne raspravu o rodnoj ravnopravnosti i ljudskim pravima žena.

Glavni cilj priručnika je da podstakne razumijevanje i raspravu o ulozi polova i prava žena, pri čemu je krajnji cilj stvaranje društva u kome se poštuju žene i djevojke bez diskriminacije.

SADRŽAJ PRIRUČNIKA:

 • Predgovor................................................................................................................................................................................................5 

 • Uvod............................................................................................................................................................................................................6 

 • Evropski pravni okvir (ženskih) ljudskih prava................................................................................................................

 • Zakonski i strateški okvir za dostizanje rodne ravnopravnosti i prevencije nasilja u Crnoj Gori...9 

 • Pojmovi i teorija rodne ravnopravnosti..............................................................................................................................10 

 • Nasilje nad ženama i djevojčicama......................................................................................................................................17

 • Prevencija rodne (ne)ravnopravnosti i rodno zasnovanog nasilja..................................................................20

 • Uloga nevladinog sektora u Crnoj Gori.............................................................................................................................35

 • Meke vještine i alati za osobe koje rade sa žrtvama diskriminacije ili nasilja..........................................51

 • Zaključak za prevenciju nasilja nad ženama i djevojčicama u Crnoj Gori.................................................61

 • Preporuke za prevenciju nasilja nad ženama i djevojčicama u Crnoj Gori...............................................61

 • Literatura i izvori................................................................................................................................................................................63

 • O autorkama.......................................................................................................................................................................................66

 • O organizacijama.............................................................................................................................................................................68

image.png
bottom of page