top of page

Zakonodaja, ki zagotavlja spoštovanje pravic žensk in otrok v BiH, je bila v veliki meri sprejeta kot del priprav na članstvo v EU. Kljub temu pa je spodbujanje enakosti spolov ter pravic otrok in žensk pogosto zapostavljeno, ukrepi, sprejeti na tem področju, pa nezadostni.


Zato smo tri organizacije, Zavod Krog, Medica Zenica in Center za izobraževanje in raziskave - Nahla s financiranjem Evropske unije začele izvajati projekt Za našo boljšo prihodnost – Izobraževanje in ozaveščanje o pravicah žensk in otrok v BiH. Tekom projekta bomo ozaveščali ženske in otroke o njihovih pravicah ter jih usposobili za izobraževanje in promocijo svojih pravic v skupnostih ter med svojimi vrstniki oziroma vrstnicami.


Na začetku projekta bosta oblikovani skupini 20 žensk in 30 otrok, ki bodo usposobljeni za ozaveščanje o pravicah žensk med ženskami v lokalnih skupnostih ter o pravicah otrok v osnovnih šolah. Izvedenih bo po pet srečanj za ozaveščanje o pravicah žensk ali otrok za več kot 400 otrok in 200 žensk. Poleg tega bosta med projektom razvita dva modula – prvi za ženske o pravicah žensk in enakosti spolov, drugi pa za otroke o otrokovih prav

icah.


Vzporedno se bo izvedlo tudi 4-dnevne treninge s področja pravic žensk in otrok ter nasilja po spolu za 50 nosilcev odgovornosti. Ti bodo treninge zaključili s pripravo lastnih iniciativ za spodbujanje spoštovanja pravic žensk in otrok za svoje kolege v ustanovah, kjer so zaposleni.


Projekt bo tako prispeval k večjemu spoštovanju človekovih pravic v Bosni in Hercegovini na splošno, zlasti pa bo prispeval k spoštovanju pravic žensk in otrok. Prispeval bo k odpravi nasilja po spola in h krepitvi demokratičnih praks na različnih nivojih v družbi.
Comments


bottom of page