top of page

Demografski trendi kažejo, da smo v današnjem času priča zelo hitremu in obsežnemu staranju svetovnega prebivalstva, ki skozi zgodovino nima primerjave. Po nekaterih ocenah bo do leta 2050 kar ena od šestih oseb stara nad 65 let, kar je pomemben porast v primerjavi s stanjem leta 2019, ko je to veljalo za eno od enajstih oseb. S temi spremembami pa se pojavljajo tudi novi izzivi tako za posameznike kot predvsem tudi za družbo kot celoto. V zadnjih letih je očiten porast demence, ki jo danes ima že več kot 50 milijonov ljudi, glede na skoraj 10 milijonov novih primerov letno pa naj bi ta številka narasla do 82 milijonov ljudi že do leta 2030.


Ker je naraščanje števila oseb z demenco širši družbeni problem, ga je potrebno kot takega tudi nasloviti in ga obravnavati izrazito interdisciplinarno. Poleg sistemskih rešitev in institucionalne podpore je pomembno, da se opolnomoči tudi skupnosti in posameznike, saj je izobraževanje in ozaveščanje splošne populacije za boljše poznavanje demence ključno. S tem namenom Zavod Krog v sodelovanju s partnerjem NVU Impuls iz Črne gore v okviru projekta »Zaščita pravice do dostojnega staranja in preprečevanje demence«, ki ga podpirajo Evropska unija, Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije ter Ministrstvo za javno upravo Črne gore, gradi na opolnomočenju prostovoljcev za nudenje laične psihosocialne pomoči ter oblikovanju mentorskega programa, ki bi omogočil nadaljnje izobraževanje in vodenje bodočih prostovoljcev za podporo osebam z demenco ter njihovim družinam tudi v prihodnje.


Prostovoljstvo je močno orodje, ki ima dolgo zgodovino in temelji na ideji, da se globalno začne z lokalnim, kar je v današnjem hitro spreminjajočem se svetu še posebej pomembno. Prav oskrba in podpora v domači skupnosti je izjemnega pomena za osebe z demenco. Skrb za ljudi z demenco lahko predstavlja velik izziv za njihove družine in bližnje, kar se je pokazalo tudi v prvi raziskavi na področju mapiranja oseb z demenco, ki smo jo v Črni gori izvedli v okviru projekta. S programom izobraževanja in mentoriranja prostovoljcev želimo čim bolj učinkovito in neposredno nasloviti potrebe deležnikov, v okviru tega pa je nastal tudi Priročnik za prostovoljce, ki bo omogočal trajnost in dolgoživost programa tudi vnaprej.


V priročniku so zbrane vse pomembne informacije o demenci s poudarkom na praktičnem znanju, vanj so vključene metode in tehnike dela z osebami z demenco, aktivnosti za delo ter načini komuniciranja na spoštljiv, prijazen in občutljiv način. Vse to prostovoljcem omogoča obnavljanje in širjenje znanj in kompetenc za neposredno delo ter pomoč ljudem z demenco in njihovim bližnjim. Priročnik naslavlja tudi prostovoljstvo kot tako in poudarja pomembno vlogo, ki jo prostovoljci lahko odigrajo z delom z osebami z demenco in predvsem z njihovimi družinami, ki so zaradi pomanjkanja sistemske opore pogosto spregledane.


Glede na rezultate naše raziskave, ki je pokazala, da je pojem demence v Črni gori zelo slabo razumljen, hkrati pa ne obstajajo sistemske strategije, ki bi ljudi z demenco vključevale kot podskupino starejših in s tem omogočile ustrezno dodatno podporo, je pomembno, da se oblikujejo programi, ki tudi širši skupnosti dajo možnost izobraževanja in nudenja pomoči. S tem ciljem v mislih smo v okviru projekta tudi oblikovali dotična gradiva, ki so prosto dostopna na naših spletnih straneh.


Ljudje smo socialna bitja, skupaj smo vedno najmočnejši, zato v naših prizadevanjih v ospredje postavljamo dobrobit, povezovanje in opolnomočenje skupnosti za sodelovanje, iskanje skupnih rešitev in medsebojno pomoč. Preko promocije in ozaveščanja si tako želimo, da bodo naši programi in gradiva čim širše dostopni za praktično korist in uporabo tudi nadalje.

Comments


bottom of page