top of page

V Črni gori je pri spodbujanju gospodarskega razvoja in opolnomočenju žensk ključno sodelovanje z lokalnimi strokovnjaki. Zlasti pri usposabljanju za gojenje zelišč, ki je ena izmed perspektivnih gospodarskih dejavnosti, so lokalni mentorji nepogrešljivi.


Mentorji imajo poglobljeno razumevanje naravnih pogojev, ki so specifični za posamezno regijo. To vključuje poznavanje tal, podnebja in lokalnih rastlinskih vrst. Ženske, ki sodelujejo v teh programih, pridobijo dragocene praktične izkušnje, ki jih ni mogoče pridobiti iz knjig ali spletnih virov.


Lokalni mentorji razumejo tudi kulturne in socialne kontekste, v katerih delujejo. To jim omogoča, da usposabljanje prilagodijo na način, ki je najbolj sprejemljiv in učinkovit za udeleženke. Kulturno prilagojene metode usposabljanja spodbujajo večjo udeležbo in sprejemanje novih praks, kar je ključnega pomena za dolgotrajen uspeh.


Ko lokalni mentorji vodijo usposabljanje, delujejo tudi kot vzorniki in vir navdiha za ženske. To prispeva k opolnomočenju udeleženk, saj jim dajejo zaupanje v lastne sposobnosti. Ženske, ki so deležne takšnega mentorstva, pogosto pridobijo večjo samozavest in motivacijo za nadaljnji razvoj svojih veščin ter za vključevanje v druge gospodarske dejavnosti.


Usposabljanje žensk za gojenje  zelišč s pomočjo lokalnih mentorjev prispeva tudi k trajnostnemu razvoju. Lokalni strokovnjaki pogosto vključujejo prakse, ki so okolju prijazne, kar prispeva k ohranjanju naravnih virov ter dolgoročnemu gospodarskemu in ekološkemu razvoju regije.


Projekt EKOS je v letu 2023 za sajenje zdravilnih in aromatičnih rastlin usposobil 20 žensk, 10 s področja Nikšića in 10 v okolici mesta Rožaje v Črni gori. Usposabljanje, študijske poti, izbor sadik in sajenje sta vodila izkušena mentorja, Alija Kalač in Ratko Bataković, ki izhajata iz lokalne sredine in sta široko izobražena na tem področju. Vzpostavila sta viber skupine, kjer sta bila vedno dosegljiva za vprašanja in s svojo osebno zavzetostjo motivirala vse vključene ženske. Skupaj sta pripravila tudi spletni priročnik »Usposabljanje na področju sajenja in gojenja zdravilnih in aromatičnih rastlin s poudarkom na varovanju biotske raznovrstnosti in okolja«.


Konec maja 2024 smo obiskali nekatere udeleženke in se seznanili z njihovimi izkušnjami. Vse so bile izredno zadovoljne s programom, mentorjema in uspehom saditve. Izkazalo se je, da bi na severnem področju, kjer so ostrejše podnebne razmere, ženske potrebovale več rastlinjakov in večje površine za gojenje zelišč, v Nikšiću pa že razvijajo podjetniške ideje na področju zeliščarstva. Vsem je skupen optimizem in želja po dodatnem usposabljanju ter razvoju dejavnosti.


Projekt EKOS »Izobraževanje in ekonomsko opolnomočenje ranljivih skupin žensk in deklet v Črni gori«, ki ga izvajajo Zavod Krog, NVU Impuls in NVO Ikre v petih sodelujočih mestih (Nikšić, Berane, Rožaje, Plav, Bijelo Polje), izpostavlja večplasten pristop za dvig ozaveščenosti in izboljšanje položaja žensk in deklet v Črni gori, s finančno podporo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja.


Alija Kalač


Ratko Bataković

Comments


bottom of page