top of page

Mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč

Screenshot_1.png

Humanitarni projekt "Pomoč poplavljenim območjim v BiH", 2014

Maja 2014 so Republiko Srbijo (v nadaljevanju Srbija) ter Bosno in Hercegovino prizadele katastrofalne poplave, ki se ocenjujejo za najhujše v zadnjih 120 letih. V BiH je močno deževje povzročilo obsežne poplave v severnih, vzhodnih in osrednjih delih ozemlja, ki mejijo na Republiko Hrvaško in Srbijo. Mestna, industrijska in podeželska območja so bila ponekod popolnoma poplavljena, številni deli so bili zaradi uničene prometne infrastrukture odrezani od sveta in brez elektrike ali komunikacij. Popolnoma ali delno so bili, poleg večjega števila stanovanjskih hiš, uničeni tudi gospodarski objekti in javna infrastruktura. Zavod Krog se je v maju 2014 skupaj z ostalimi nevladnimi organizacijami vključil v prvo pomoč prebivalcem poplavljenih področij v BiH. Ko se je počasi začelo stanje stabilizirati je Zavod Krog skupaj z Sezamom v juliju 2014 poslal kamion šolske opreme in inventarja za Osnovno šolo Maglaj. Novembra 2014 pa je Zavod Krog ob pomoči donacij slovenskih osnovnih in srednjih šol poslal še en kamion šolskega inventarja in opreme za 11 osnovnih in srednjih šol ter vrtec v BiH.


Projekt obnove objektov "Pomoč obnovi poplavljene javne infrastrukture v BiH", 2015

Vlada Republike Slovenije je 3. 7. 2014  sprejela sklep s katerim je namenila pomoč za sanacijo škode na poplavljenih območjih v Srbiji in Bosni in Hercegovini, od katerih je del namenjen projektom nevladnih organizacij. Eden od projektov pomoči v BiH je vodil Zavod KROG v sodelovanju z lokalno humanitarno organizacijo Pomozi.ba. Projekt je obsegal obnovo igrišča v Osnovni šoli Kovači v Občini Zavidovići, izdelavo odvodnega sistema, drenaže za odvod vode, ureditev dvorišča in telovadnice v Osnovni šoli Duboki Potok in sanacija plazu v področni šoli Cage, rekonstrukcija sanitarij v Osnovni šoli Podorašje v Občini Srebrenik ter rekonstrukcija strehe v Zdravstvenem domu Sapna. S projektom so se izboljšali pogoji za izobraževanje 1.686 otrok (higienski, varnostni, učni) v občini Zavidoviči,  izboljšali so se pogoji za izobraževalno, športno in zdravstveno udejstvovanje otrok v Dubokem Potoku in pogoji za zdravstveno oskrbo 15.850 občanov Sapna. Projekt je sofinanciralo Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja. Mnenje in vsebina projekta ne predstavljata uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

 

Razvojni projekt "Jordanija skozi oči otroka", 2014-2016

Zavod KROG  je v sodelovanju z jordansko organizacijo S.O.S. Villages izvajal usposabljanja za strokovne delavce (mladinske delavce, psihologe, sociologe in socialne delavce) iz ruralnih območij Amana, Irbida in Akabe v Jordaniji s področja otrokovih pravic in različnih vidikih otrokovega razvoja, od telesnega, čustvenega in mentalnega. V okviru usposabljanj so potekale tudi delavnice za delavnice za matere in očete, ki skrbijo za otroke, večinoma sirote, pod okriljem partnerja v projektu ter praktične vaje v okviru delavnic za razvoj življenjskih veščin pri otrocih in mladih. Čeprav je bila Jordanija med prvimi bližnjevzhodnimi državami, ki so ratificirale Konvencijo o otrokovih pravicah, najmlajši še vedno ostajajo »najšibkejši člani« jordanske družbe. Kršene so jim različne pravice, od pravice do državljanstva, do pravice do razvoja (npr. izobrazbe, prostočasnih dejavnosti…), do pravice do sodelovanja (npr. izražanja mnenja). Najbolj so kršenju pravic in diskriminaciji izpostavljeni otroci iz ruralnih območij, ki so hkrati tudi najrevnejši, invalidi, nezakonski otroci, ki se jim starši zaradi stigme velikokrat odpovedo, ter otroci begunci, v zadnjih treh letih predvsem otroci iz Sirije. Projekt je sofinanciralo Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja. Mnenje in vsebina projekta ne predstavljata uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

 

 

Razvojni projekt "Opolnomočenje begunskih žensk v Ugandi – reči NE neenakostim, ranljivosti in revščini", 2015-2017

Zavod KROG in ugandska organizacija Hope of Children and Women Victims of Violence (HOCW) sta skupaj izvajala projekt s ciljem povečati ekonomsko neodvisnost žensk, predvsem begunk, v kraju Ndejje v Ugandi, ter izboljšati položaj žensk in povečati spoštovanje oz. uresničevanje njihovih pravic. Po zaključku projekta je 60 žensk lahko finančno preživljalo svoje družine z gojenjem gob in frizerstvom, 110 vključenih deklet in žensk pa je znalo našteti svoje pravice, se zaščititi, reči ne, ukrepati v primeru nasilja in nastopiti kot enakovredne moškim. Gojenje gob in frizerstvo sta področji z veliko poslovnega potenciala na območju Ndejje, zato smo dosedanje delo na teh dveh področjih znotraj HOCW nadgradili, usposobili ženske, jim dali na voljo prostor, orodje, pripomočke in materiale ter dodatno podporo za delo. Nakup zemljišča za HOCW pomeni prvo lastništvo nepremičnine. Glede na velikost gospodarstva države (BDP na osebo) je Uganda na četrtem mestu po številu beguncev v državi. Februarja 2016 je bilo v Ugandi prek 500.000 registriranih beguncev, od tega 79 % žensk in otrok. Predvsem ženske težko najdejo zaposlitev, veliko je samohranilk. Begunci, ki niso v begunskih taboriščih (teh je preko 77.000 v urbanem okolju), večinoma jejo 1-2x na dan. Z občasnimi deli komajda zaslužijo za najcenejša, osnovna živila. Nepoznavanje jezika in navad jih ovira pri vključevanju v družbo in zagotavljanju preživetja. Že lokalno prebivalstvo se bori z revščino, za begunce pa so razmere še slabše. Projekt je sofinanciralo Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja. Mnenje in vsebina projekta ne predstavljata uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

 

Razvojni projekt " Moja skupnost Ein El Helwah - Psihosocialna podpora sirskim in palestinskim beguncem, otrokom in ženskam v  Ein El Helwah", 2015-2017

Zavod KROG je v sodelovanju z lokalno partnersko organizacijo Naba’a Developmental Action without Borders izvajal projekt v begunski skupnosti Ein El Helwah na jugu Libanona, katerega cilj je bilo izboljšati psihosocialno in čustveno stanje beguncev, predvsem otrok in žensk, ki so pribežali iz Sirije. Na voljo je bila vrsta individualnih ali skupinskih aktivnosti psihosocialne podpore, od preprostih rekreativnih aktivnosti do terapij, ki se jih je udeležilo 200 otrok in 200 žensk, posebna pozornost pa je bila na ločenih srečanjih posvečena tudi mladim dekletom, ki so ena izmed najbolj ranljivih skupin, ter staršem, ki se trudijo v težkih razmerah otrokom zagotoviti čim prijetnejše otroštvo. Že na začetku projekta je bila skupini mladih beguncev ponujena možnost usposabljanja za nove animatorje, ki so si med usposabljanjem pridobili novo znanje in veščine. V EEH je pred sirsko krizo živelo 70.000 Palestincev, sedaj pa živi na 1 km2 kampa in v okolici 120.000 palestinskih in sirskih beguncev. EEH je najgosteje naseljeno in zaradi različnih političnih frakcij najbolj nemirno begunsko taborišče v Libanonu. Na območju se je poleg sirskih naselilo tudi 30 odstotkov vseh palestinskih beguncev iz Sirije, za katere skrbi le finančno podhranjena in nepripravljena Agencija ZN za palestinske begunce (UNRWA). Projekt je sofinanciralo Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja. Mnenje in vsebina projekta ne predstavljata uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

 

 

Razvojni projekt "S poklicnimi usposabljanji do ekonomsko in družbeno uspešnih Afganistank", 2015-2017

Zavod KROG je v sodelovanju z lokalno partnersko organizacijo HELP  v afganistanskem Heratu izvajal projekt, katerega cilj je bil ekonomsko in družbeno opolnomočenje tamkajšnjih žensk s pomočjo poklicnih izobraževanj in izobraževanja s področja podjetništva, marketinga in promocije ter svetovanja na področju iskanja zaposlitve ali ustanavljanja lastnega ali skupinskega malega podjetja ali kooperative. V okviru lokalne organizacije ter ob sodelovanju z Zavodom Krog in MZZ deluje tudi zaposlitveni center, ki vzpostavlja stik z lokalnimi delodajalci ter udeleženkam usposabljanj ter pomaga, da svoje izdelke ali storitve ponudijo na trgu. Več kot 13 let po padcu režima talibanov ostaja namreč potencial žensk za družbeni in gospodarski razvoj v Afganistanu še vedno neizkoriščen. Čeprav sta pomen in nujnost razvoja družbenega in človeškega kapitala žensk zapisana v vseh pomembnejših dokumentih za razvoj Afganistana, ostajajo Afganistanke v slabšem družbeno-gospodarskem položaju tako v primerjavi z afganistanskimi moškimi kot tudi z ženskami po svetu. Projekt je sofinanciralo Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja. Mnenje in vsebina projekta ne predstavljata uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

 

Razvojni projekt "Egipt skozi oči otroka", 2015-2016

Zavod KROG je v sodelovanju z lokalno organizacijo S.O.S. Villages izvedel projekt, katerega cilji so bili: 1. povečati vlogo 15 izobraževalnih delavcev in zaposlenih v rejniških centrih na področju opolnomočenja otrok in ozaveščanja o pravicah otrok v Kairu, Aleksandriji in Tanti, 2. okrepiti spoštovanje in uresničevanje otrokovih pravic s strani 100 rejniških, socialnih in mladinskih delavcev ter mater ter 3. opolnomočiti 100 ranljivih otrok za aktivno in odgovorno ravnanje preko delavnic o njihovih pravicah, aktivnosti za krepitev življenjskih veščin in vključitve v aktivnosti za promocijo otrokovih pravic. Otroci v Egiptu so žrtve izkoriščanja in nasilja v družini, šoli, drugih ustanovah. Zaradi zanemarjanja s strani staršev na tisoče otrok živi na ulici ali v rejniških domovih. 84% otrok v starosti od 2-14 let je žrtev fizičnega in psihičnega nasilja staršev (Cabinet Information and Decision Support Center (IDSC) 2009). Otroci med sabo in z odraslimi tekmujejo za hrano, mamila in denar, hitro postanejo žrtve izkoriščanja s strani odraslih, spolnega nasilja in drugih zlorab, do izobraževanja, zdravstvene oskrbe in pravne pomoči nimajo oz. imajo le omejen dostop (Manara  2011: 66). Projekt je sofinanciralo Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja. Mnenje in vsebina projekta ne predstavljata uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

Razvojni projekt »Z opolnomočenjem mater in otrok do boljše prihodnosti sirskih družin v Jordaniji«, 2017-2019

Zavod Krog je v Jordaniji zaključil triletni projekt s ciljem rehabilitacije žensk in otrok, prizadetih zaradi oboroženih spopadov na Bližnjem Vzhodu. Ob sodelovanju lokalnih organizacij so bili izvedeni trije krogi 8-9 mesečnih izobraževanj za skupno 261 otrok, od tega približno polovica
sirskih otrok beguncev, ostalo pa so bili iraški otroci begunci in otroci iz revnejših jordanskih družin, ki so predčasno zapustili šolo zaradi ekonomskih in družbenih razmer. Po koncu vsakega kroga izobraževanj se je večina otrok vrnila v šolo po rednem ali skrajšanem programu ali pa se vključila v programe drugih organizacij (za poklicna ali druga dodatna izobraževanja). Tekom projekta so bila izvedena tudi poklicna usposabljanja za 60 žensk. Danes pa se lahko več kot polovica udeleženih žensk z v projektu pridobljenim znanjem lahko sama preživlja in pomaga družini. V Jordaniji so od začetka vojne v Iraku in Siriji poiskali zatočišče številni begunci, od
katerih jih veliko živi pod mejo revščine. Številni otroci ne obiskujejo šol, zasičen je tudi lokalni trg dela. Predvsem samske ženske, ki same preživljajo družino, so zaradi pomanjkanja primernih veščin in možnosti dela in zaslužka lahko žrtve nasilja. Številni so tudi konflikti z lokalnim prebivalstvom, s katerim begunci tekmujejo za delo in vire preživetja. Projekt je financiralo Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja. Mnenje in vsebina projekta ne predstavljata uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

Razvojni projekt »Ekonomsko in psihosocialno opolnomočenje žensk begunk v libanonskem Ein El Helwah«, 2017-2019

Zavod Krog je v Libanonu zaključil triletni projekt s ciljem rehabilitacije žensk in otrok, prizadetih zaradi oboroženih spopadov na Bližnjem Vzhodu. V sodelovanju z lokalnimi organizacijami se je za več kot 2000 žensk begunk ali revnejših Libanonk v palestinskem begunskem taborišču Ein El Helwah in okolici izvajalo vsakotedenske raznolike psihosocialne aktivnosti in poklicna usposabljanja. V okviru projekta so imele ženske dostop tudi do ginekologinje. Večina udeleženk je bila iz vrst sirskih in palestinskih begunk, sodelovale pa so tudi revnejše Libanonke. Od slednjih jih veliko živi pod mejo revščine, begunke nimajo nobenih pravic, omejen jim je tudi dostop do trga dela. Predvsem samske ženske, ki same preživljajo družino, so zaradi pomanjkanja primernih veščin in možnosti dela in zaslužka lahko žrtve nasilja. Približno 70 odstotkov sirskih begunskih družin v Libanonu živi pod pragom revščine. Vsaj 58 odstotkov sirskih beguncev živi v najetih stanovanjih ali hišah, v propadajočih stavbah ali neuradnih naseljih. Projekt je financiralo Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja. Mnenje in vsebina projekta ne predstavljata uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

Razvojni projekt  »Ozaveščanje in izobraževanje o otrokovih pravicah v Egiptu«, 2018-2020

Zavod Krog v sodelovanju z lokalno organizacijo S.O.S. Children's Villages v Egiptu je izvajal projekt »Izobraževanje in ozaveščanje o otrokovih pravicah«. V prvem delu projekta sje bilo usposobljenih 45 novih trenerjev za izvajanje delavnic za otroke s priročnikom "Naše pravice", v nadaljevanju projekta pa so ti novi trenerji izvajali delavnice in usposabljanja o otrokovih pravicah za odrasle in otroke. Vključenih je bilo 1200 egiptovskih otrok iz različnih šol in organizacij v treh mestih, Kairu, Aleksandriji in Tanti in 150 učiteljev, staršev, skrbnikov v rejniških domovih, predstavnikov oblasti. Projekt temelji na uporabi priročnika z navodili za učitelje in kompleta kartic "Naše pravice" za poučevanje otrok o njihovih pravicah, ki ju je izdal MZZ. V Egiptu so sicer kljub celoviti zakonodaji o pravicah otrok te v praksi redno kršene na vseh področjih. Med razlogi so težke življenjske razmere družin, neizobraženost in neozaveščenost staršev in učiteljev o pravicah, potrebah in potencialih otrok. Žrtve tovrstnih kršitev so predvsem otroci v neformalnih, revnih četrtih velikih mest, kot sta Kairo in Aleksandrija, kjer se je odvijal projekt. Ti so, tako kot sirote, otroci beguncev, deklice, dodatno zapostavljeni. Večina otrok v Egiptu se ne zaveda svojih pravic, ne prepoznava kršitev in ne sodeluje pri odločanju o njihovem življenju. S projektom smo otroke opolnomočili, da se zavedajo svojih pravic in kaj storiti v primeru kršitev le-teh. Projekt financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja. Mnenje in vsebina projekta ne predstavljata uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

Razvojni projekt »Za njeno prihodnost – ozaveščanje proti otroškim porokam med begunci v Libanonu«, 2020-2022

Zavod Emma je v sodelovanju z Zavodom Krog in lokalnim partnerjem Naba'a izvajal 3 letni projekt v Libanonu, katerega cilj je ozaveščanje proti otroškim porokam in nasilju po spolu med begunci v Libanonu. S projektom »Za njeno prihodnost« si je Zavod Emma skupaj z partnerji prizadevala zmanjšati število otroških porok v Libanonu in zagotavljati žrtvam psihično in zdravstveno rehabilitacijo. Devet let po začetku sirske krize ostaja Libanon država z največ begunci na prebivalca na svetu. 950.000 sirskih beguncev je registriranih pri UNHCR, 69 % jih živi pod mejo revščine. Zaradi revščine, izpostavljenosti nasilju ter sprejemljivosti otroških porok v družbi se je število otroških porok povečalo in več kot 30 odstotkov sirskih deklic je prisiljenih v poroko pred dopolnjenim 18. letom. Zato bo projekt ozaveščal o nesprejemljivosti teh porok, o pravicah otrok in žensk in proti nasilju po spolu na več nivojih in med različnimi skupinami. V prvem delu projekta se je na omenjenih področjih usposobilo 15 deklet, 10 mater in 5 očetov, ki so v nadaljevanju projekta med 900 vrstnicami oz. 1500 starši ozaveščali proti tem porokam. Vzporedno se je ozaveščalo 300 lokalnih, verskih voditeljev, sodnike, zdravnike, 45 voditeljev pa se je usposobilo za izvedbo 4 lokalnih in dveh nacionalnih akcij proti otroškim porokam in za uzakonjenje minimalne starosti za poroko. Poleg tega se je najmanj tisočim žrtvam porok in nasilja na podlagi spola nudilo skupinsko in individualno psihosocialno podporo z napotitvami k psihoterapevtu za najtežje primere. V okviru projekta je delovala tudi ginekologinja, ki je uporabnicam projekta nudila zdravniško pomoč in svetovanje, izvajala pa je tudi delavnice o reproduktivnem zdravju in načrtovanju družine. Projekt financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja. Mnenje in vsebina projekta ne predstavljata uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

Zavod Krog ranljivim egiptovskim družinam zaradi Covid-19 nudil hrano, čistila in psihosocialno pomoč, 2020

Zavod Krog je zaradi gospodarske krize v času širjenja Covid – 19 več kot stotim ranljivim egiptovskim družinam, ki jih večinoma preživljajo ženske, razdelila pakete s hrano, čistili in razkužilnimi sredstvi, otrokom razdelila učne pripomočke in igrače, najbolj ranljivim ženskam pa individualno nudila tudi psihosocialno pomoč. Aktivnosti zaradi Covid – 19 se sicer odvijajo v okviru projekta »Ozaveščanje in izobraževanje o otrokovih pravicah v Egiptu« v sodelovanju z S.O.S. Children's Villages. Glavni cilj projekta je izobraževanje egiptovskih otrok o otrokovih pravicah s pomočjo učnega pripomočka "Naše pravice". Projekt financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja. Mnenje in vsebina projekta ne predstavljata uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

Razvojni projekt »Voda, higiena, hrana za dostojno življenje Darfurcev«, 2021-2023

Sudan je zaradi podnebnih sprememb (suš, naraščajočih temperatur, nestabilnih padavin) ter naraščajočega števila prebivalstva ena najbolj ranljivih držav na svetu. Najbolj je pereče vprašanje vode - tudi v Južnem Darfurju, kjer poteka projekt »Voda, higiena, hrana za dostojno življenje Darfurcev« v sodelovanju z lokalno organizacijo HOPE. 9 milijonov Sudancev, tudi večina prebivalstva Južnega Darfurja, nima urejenega dostopa do pitne vode. Na ruralnih območjih ima tako dostop do pitne vode le 63,5% ljudi, k čemur v Južnem Darfurju botruje predvsem uničena, poškodovana ali neobstoječa vodovodna intrastruktura in onesnažena voda v tradicionalno ročno izkopanih vrtinah. Z vodo je povezana tudi sanitarna infrastruktura – do te ima dostop 22 odstotkov ruralnega prebivalstva. Ogrožena je tudi prehranska varnost Darfurcev. Zaradi nestabilnih padavin, neobstoječih namakalnih sistemov, nezmožnosti nakupa kvalitetnih semen ali pomanjkanja le-teh je prebivalstvo vedno bolj izpostavljeno rasti cen hrane. Da bi prispevali k zdravemu in dostojnemu življenju prebivalcev Južnega Darfurja, bo tekom projekta urejen dostop do pitne vode, urejenih sanitarnih razmer, namakalne vode in semen za kmetijstvo v treh lokalnih skupnostih. V skupnosti Bulbul Tambasko bo prenovljen lokalni vodovodni sistem s pitno vodo za 700 gospodinjstev oz. 4200 ljudi, za šolo s 350 otroki in za lokalno kliniko. V tej in še dveh skupnostih (Degrees, Umm Zaifa) s skupno 2700 gospodinjstvi se bo ozaveščalo o higieni, ena skupnost bo dobila tudi sanitarne prostore in umivalnike. Hkrati se bo v treh skupnosti izbralo 180 gospodinjstev, malih kmetov, od katerih jih 110 preživljajo ženske, 70 pa moški. Dobili bodo semena ter znanje na področju novih tehnologij upravljanja z vodo in trajnostnega kmetijstva. V vsaki skupnosti se bo vzpostavil tudi namakalni sistem, v katerega bo vodo črpala črpalka na sončno energijo.  Poskrbelo se bo tudi za pravično, transparentno in trajnostno upravljanje z novo infrastrukturo, saj se bo usposobilo15-članski odbor za vodo za upravljanje z vodnimi viri ter 25-članski vaški odbor za reševanje konfliktov v skupnosti. Vzporedno se bo preko lokalnih akcij ozaveščalo o pomenu naravnih virov, trajnostnega in pravičnega upravljanja z vodo ter mirnega sobivanja in reševanja konfliktov med različnimi lokalnimi skupinami. Ozaveščalo se bo tudi o enakosti spolov, boju proti nasilju po spolu, pravicah žensk itd. Projekt bo tako na celosten način ljudem omogočil dostop do pitne vode, urejenih sanitarnih razmer ter znanja in tehnologije na področju kmetijstva, hkrati pa vzpostavil odnose, ki bodo prispevali k preprečevanju konfliktov, pravičnemu in trajnostnemu upravljanju z viri ter enakosti v družbi. Projekt financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja. Mnenje in vsebina projekta ne predstavljata uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

Razvojni projekt: "Izobraževanje in ozaveščanje o otrokovih pravicah v Egiptu", 2021-2023

Zavod Krog v sodelovanju z lokalno partnersko organizacijo S.O.S. Children's Villages v Egiptu že četrto leto zapored izvaja projekt »Ozaveščanje in izobraževanje o otrokovih pravicah v Egiptu«. Nov projekt, ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve Slovenije, bo s pomočjo priročnika in kartic »Naše pravice« o otrokovih pravicah izobraževal učitelje, starše in več kot 2000 otrok. Ker so kršitve pravic otrok v Egiptu zaradi neizobraženosti in neozaveščenosti odraslih (staršev, pedagogov) pogost problem, bodo najprej oblikovane skupine trenerjev iz vladnih in nevladnih organizacij, ki bodo usposobljeni za uporabo priročnika in metodologije Naše pravice ter predajo znanja naprej učiteljem iz egiptovskih šol. Skupina trenerjev bo v nadaljevanju projekta v Kairu, Tanti in Aleksandriji na štirih tro-dnevnih usposabljanjih 60 pedagogom iz različnih osnovnih šol predala znanje s področja otrokovih pravic in veščine za uporabo metodologije Naše pravice, pedagogi pa bodo potem v svojih šolah z otroki izvedli po 14 delavnic o različnih otrokovih pravicah. Otroci bodo tako dobili znanje o svojih pravicah in dolžnostih ter kako svoje pravice zahtevati in jih braniti, preko interaktivnih delavnic pa bodo dobili tudi znanja za razvoj svojih potencialov in spodbujanje trajnostnega razvoja. Dobili bodo tudi veščine za spodbujanje spoštovanja otrokovih pravic in izvedli tudi 4 dogodke za promocijo svojih pravic. Projekt bo tako prispeval h krepitvi spoštovanja in uresničevanja pravic otrok s strani pedagogov in staršev, hkrati pa okrepil zavedanje egiptovskih otrok o lastnih pravicah in dolžnostih. Kljub napredku v zakonodaji o otrokovih pravicah so egiptovski otroci namreč še vedno žrtve kršenja pravic in nasilja. Številni živijo v revščini, nimajo dostopa do kvalitetne izobrazbe ali sploh ne hodijo v šolo, številni so izpostavljeni različnim vrstam nasilja in ne vedo, kje in kako poiskati pomoč. Projekt financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja. Mnenje in vsebina projekta ne predstavljata uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

Image by Larm Rmah
bottom of page