top of page

KONTAKTI ZA PODRŠKU

I INFORMACIJE

 • NVO Ikre, Rožaje: +382 68 851 095, velida.ikre@gmail.comhttps://www.ikrerozaje.com/

 • NVU Impuls, Nikšić: +382 69 067 373, nvuimpuls@gmail.comhttps://nvuimpuls.me/ 

 • Udruženje za podršku osobama sa invaliditetom, Bijelo Polje: +382 50 486 240, uphl-bp1@t-com.me

 • NVO Ženska organizacija Fenix, Berane: +382 69 020 098, hanam@t-com.me

 • SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja, Plav: +382 69 245 320, sos_telefon@yahoo.com

 • NVO Srce, Rožaje: +382 69 534 357, nvosrce@gmail.com

 • NVO Mrav, Rožaje: +382 68 386 625, muneverasutovic2@gmail.com

 • OUMS – Opštinsko udruženje za multiplu sklerozu, Bijelo Polje: +382 50 435 362, +382 68 029 717, lidija.guberinic@gmail.com

 • NVO Crnogorska Iskra, Berane: +382 68 415 343, nvocrnogorskaiskra@gmail.comhttps://iskra.org.me/

 • Neformalno združenje za podršku Romskoj populaciji, Berane: +382 67 514 794, duboviczena812@gmail.com

 • Sigurna ženska kuča: +382 20 232 352, +382 69 013 321 (SOS linija)

 • Centar za socijalni rad, Rožaje: +382 51 271 009

 • Centar za socijalni rad, Berane: +382 51 230 128

 • Centar za socijalni rad, Bijelo Polje: +382 50 431 481

 • Centar za socijalni rad, Plav: +382 51 255 075

 • Centar za socijalni rad, Nikšić: +382 40 215 192

 • SOS Berane: +382 68 659 960

 • SOS Bijelo Polje: +382 50 433 660

 • SOS Rožaje: +382 69 466 673

 • SOS Nikšić: +382 40 213 086, +382 68 024 086

 • SOS linija za žene i djecu: +382 20 644 432

 • Nacionalna SOS linija za žrtve nasilja u porodici: +382 80 111 111

 • Centar za ženska prava: +382 67 166 800

image.png
bottom of page