top of page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Mladinske lokalne akcije za pozitivne spremembe v družbi”, 2021-2022

 

Projekt se je izvajal v Sloveniji, Makedoniji, Srbiji in Turčiji v okviru programa Erasmus+. Štiri partnerske organizacije, Zavod Krog (Slovenija), LEGIS (Makedonija), Svet in Donava (Srbija) in Platforma za razvoj civilne družbe (Turčija) so se združile, da bi mladim omogočile aktivno sodelovanje in prispevanje k doseganju pozitivnih sprememb, ki si jih sami želijo v njihovi ožji in širši družbi. Projekt je financiran iz programa Erasmus+.

V času, ko je svet priča številnim negativnim družbenim trendom, kot so diskriminacija, izključenost, podnebne spremembe itd., se mnogi mladi želijo angažirati in prispevati k širjenju pozitivnih vrednost, kot so solidarnost, medkulturni dialog, enake možnosti itd. Ta projekt je zato odlična priložnost za mlade in mladinske delavce, da pridobijo nove veščine za boljše vključevanje v različne sfere družbenega življenja, saj so se tekom projekta udeležili usposabljanj na področju participacije in aktivizma mladih, izvajanja mladinskih akcij in aktivnega državljanstva. Novo znanje so preizkusili tudi v praksi, saj so imeli priložnost, da ob mentorstvu usposobljenih mladinskih delavcev svojih skupnostih izvedejo akcije in pobude, ki so prispevale k pozitivnim spremembam tako lokalno kot globalno. Cilji projekta so krepitev področja mladinskega dela, razumevanje in spodbujanje skupnih evropskih vrednot, kot so solidarnost, raznolikost, strpnost in spoštovanje temeljnih človekovih pravic s strani mladih v vseh štirih državah, okrepljena participacija in aktivno državljanstvo mladih preko krepitve državljanskih in socialnih veščin mladih ter preko njihove aktivacije v lokalnih akcijah ter okrepljen dialog med mladimi in lokalnimi odločevalci na področjih, ki so jih mladi prepoznali kot pomembna.

“Participacija mladih za svet, kot ga hočejo mladi”, 2022-2023

 

Projekt se izvaja v Sloveniji, Egiptu, Libanonu in Turčiji v okviru programa Erasmus+. Štiri partnerske organizacije, Zavod Krog (Slovenija), S.O.S. Children's Villages (Egipt), Development Action without Borders (Libanon) in Platforma za razvoj civilne družbe (Turčija) so se združile, da bi mladim omogočile aktivno sodelovanje in prispevanje k doseganju pozitivnih sprememb, ki si jih sami želijo v njihovi ožji in širši družbi.

Epidemija Covid-19 je vplivala na vse starostne skupine, med skupinami, ki so bile najbolj prizadete, pa so zagotovo mladostniki_ce, saj so v tej starosti poleg izobraževanja zanje zelo pomembni tudi druženje, pripadnost skupini, osebnostna rast in razvoj posameznika_ce ter izoblikovanje njegove ali njene identitete, pri čemer so pomembni predvsem medsebojni odnosi. Poleg iskanja samega sebe in razvoja identitete so se oziroma se mladi soočajo tudi z drugačnimi težavami, ki so bolj ekonomske ali družbene narave, kot sta iskanje zaposlitve in stanovanja. Da bi mladim omogočili, da sami glasno opozorijo na težave, s katerimi se soočajo, bodo mladi iz vseh štirih sodelujočih držav na skupnem usposabljanju najprej dobili veščine projektnega načrtovanja in projektnega vodenja, ki jih bodo v svojih državah še nadgradili na treningih o zagovorništvu in komuniciranju z mediji. S tem znanjem in veščinami bodo mladi v vsaki državi zasnovali svoje projekte, s katerimi bodo opozorili na težave, s katerimi se soočajo v lokalnih in širših skupnostih ter s pomočjo znanja iz zagovorništva in medijev vključili tudi odločevalce in medije.

 

“Za njeno boljšo prihodnost - mladi za enakost spolov in enake možnosti”, 2022-2023

 

Projekt se izvaja v Sloveniji, Egiptu, Libanonu in Turčiji v okviru programa Erasmus+. Štiri partnerske organizacije, Zavod Krog (Slovenija), S.O.S. Children's Villages (Egipt), Development Action without Borders (Libanon) in Platforma za razvoj civilne družbe (Turčija) so se združile, da bi opolnomočile mlade v boju proti diskriminaciji in nasilju po spolu ter na področju prizadevanju za enakost spolov. Tako v Sloveniji kot v sodelujočih državah – Turčiji, Libanonu in Egiptu, se je nasilje po spolu v senci pandemije Covid-19 še okrepilo. Stereotipno razmišljanje o družbenih vlogah žensk in moških ter diskriminacija žensk in deklet na številnih področjih se v vseh državah prenašajo iz roda v rod. Ključni člen v prekinitvi prenašanja teh vzorcev so mladi – medtem ko so otroci prešibki, da bi se lahko uprli in izrazili svoje mnenje, starejši pa že imajo vkoreninjene načine razmišljanja in obnašanja, so mladi še v procesu oblikovanja svoje identitete in vrednost, zato jih je nujno vključiti v procese in pobude, katerih cilj je boj proti nasilju in diskriminaciji deklic, deklet in žensk. Projekt bo zato opolnomočil skupine mladih iz omenjenih držav in jih opremil z metodami in orodji ozaveščanja, izobraževanja in zagovorništva pravic žensk in deklet ter enakosti spolov ter z znanjem na področju preprečevanja nasilja po spolu.

erasmus-plus-logo.jpg

Delo z mladimi

Image by Jason Goodman
bottom of page