top of page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
»Mladi potujejo trajnostno«, 2024

V projektu, ki ga financira Erasmus+ program Evropske unije, so se povezale organizacije iz Slovenije, Libanona, Egipta, Tunizije in Turčije, od katerih jih večina beleži več kot 10-15 % celotnega BDP iz turizma. V teh državah delujejo številne srednje šole, namenjene turizmu in gostinstvu, na tisoče mladih študira turizem in si želi v prihodnosti delati v tem sektorju. Vendar jim šole običajno ne dajo dovolj znanja o pomenu trajnostnega razvoja in trajnostnega turizma, kaj šele podjetniških veščin in zaposlitvenih veščin, kot so kreativnost, timsko delo, reševanje problemov, projektno načrtovanje in vodenje itd, ki so potrebne v današnjem poklicnem življenju, tudi na področju turizma. Zato je cilj projekta več kot 30 mladih iz omenjenih držav izobraziti o trajnostnem razvoju na splošno, predvsem pa o trajnostnem turizmu, ter okrepiti njihove podjetniške veščine, ki jim bodo prav prišle pri razmišljanju in načrtovanju projektov na področju trajnostnega turizma. Cilj je izboljšati njihove zaposlitvene veščine in povečati njihove zaposlitvene možnosti, zlasti na področju trajnostnega turizma. Dolgoročno je cilj projekta poleg okrepljenega zaposlovanja mladih na področju trajnostnega turizma tudi razvoj in promocija trajnostnih turističnih produktov in stroritev, ki jih bodo zasnovali in predlagali sodelujoči mladi.

 
»Umetnost dobrega počutja«, 2023-2024

Pri projektu mladinske izmenjave, ki se bo izvajala v Azerbajdžanu, so se združile štiri partnerske organizacije – Zavod Krog, Support for youth social development iz Azerbajdžana, LabPerm iz Italije in Youth Empowerment Center iz Grčije. Projekt je financiran iz programa Erasmus+.

Cilji mladinske izmenjave »Umetnost dobrega počutja« so izboljšati znanje mladih o duševnem zdravju, povečati njihovo občutljivost in samorefleksijo o lastnem psihofizičnem blagostanju ter krepiti uporabo preventivnih metod in tehnik, ki temeljijo na umetnosti in jih lahko implementirajo v svoj vsakdan za boljše spopadanje s stresom in večjo rezilientnost. Pomembna je destigmatizacija duševnega zdravja med mladimi, premagovanje tabujev, socialnega pritiska in deljenje izkušenj, ki nas kljub različnosti povezujejo in delajo človeške. V programu izmenjave bodo udeleženci povabljeni, da se poglobljeno seznanijo z različnimi tehnikami čuječnosti in sproščanja, ki služijo ohranjanju in izboljšanju duševnega zdravja, raziskovali bomo njihovo uporabo v vsakodnevnih življenjskih okoliščinah. Z izvedbo tega projekta bodo mladi pridobili poglobljeno razumevanje duševnega zdravja, umetniških metod in neformalne metodologije. V ospredju bo izboljševanje ključnih spretnosti in veščin mladih, kot so vodstvene sposobnosti, reševanje konfliktov in težav, kritično in ustvarjalno razmišljanje ter razvoj empatije, čustvene inteligence in stika s seboj.

Video

“Za njeno boljšo prihodnost - mladi za enakost spolov in enake možnosti”, 2022-2023

Projekt se izvaja v Sloveniji, Egiptu, Libanonu in Turčiji v okviru programa Erasmus+. Štiri partnerske organizacije, Zavod Krog (Slovenija), S.O.S. Children's Villages (Egipt), Development Action without Borders (Libanon) in Platforma za razvoj civilne družbe (Turčija) so se združile, da bi opolnomočile mlade v boju proti diskriminaciji in nasilju po spolu ter na področju prizadevanju za enakost spolov. Tako v Sloveniji kot v sodelujočih državah – Turčiji, Libanonu in Egiptu, se je nasilje po spolu v senci pandemije Covid-19 še okrepilo. Stereotipno razmišljanje o družbenih vlogah žensk in moških ter diskriminacija žensk in deklet na številnih področjih se v vseh državah prenašajo iz roda v rod. Ključni člen v prekinitvi prenašanja teh vzorcev so mladi – medtem ko so otroci prešibki, da bi se lahko uprli in izrazili svoje mnenje, starejši pa že imajo vkoreninjene načine razmišljanja in obnašanja, so mladi še v procesu oblikovanja svoje identitete in vrednost, zato jih je nujno vključiti v procese in pobude, katerih cilj je boj proti nasilju in diskriminaciji deklic, deklet in žensk. Projekt bo zato opolnomočil skupine mladih iz omenjenih držav in jih opremil z metodami in orodji ozaveščanja, izobraževanja in zagovorništva pravic žensk in deklet ter enakosti spolov ter z znanjem na področju preprečevanja nasilja po spolu.

“Participacija mladih za svet, kot ga hočejo mladi”, 2022-2023

Projekt se izvaja v Sloveniji, Egiptu, Libanonu in Turčiji v okviru programa Erasmus+. Štiri partnerske organizacije, Zavod Krog (Slovenija), S.O.S. Children's Villages (Egipt), Development Action without Borders (Libanon) in Platforma za razvoj civilne družbe (Turčija) so se združile, da bi mladim omogočile aktivno sodelovanje in prispevanje k doseganju pozitivnih sprememb, ki si jih sami želijo v njihovi ožji in širši družbi.

Epidemija Covid-19 je vplivala na vse starostne skupine, med skupinami, ki so bile najbolj prizadete, pa so zagotovo mladostniki_ce, saj so v tej starosti poleg izobraževanja zanje zelo pomembni tudi druženje, pripadnost skupini, osebnostna rast in razvoj posameznika_ce ter izoblikovanje njegove ali njene identitete, pri čemer so pomembni predvsem medsebojni odnosi. Poleg iskanja samega sebe in razvoja identitete so se oziroma se mladi soočajo tudi z drugačnimi težavami, ki so bolj ekonomske ali družbene narave, kot sta iskanje zaposlitve in stanovanja. Da bi mladim omogočili, da sami glasno opozorijo na težave, s katerimi se soočajo, bodo mladi iz vseh štirih sodelujočih držav na skupnem usposabljanju najprej dobili veščine projektnega načrtovanja in projektnega vodenja, ki jih bodo v svojih državah še nadgradili na treningih o zagovorništvu in komuniciranju z mediji. S tem znanjem in veščinami bodo mladi v vsaki državi zasnovali svoje projekte, s katerimi bodo opozorili na težave, s katerimi se soočajo v lokalnih in širših skupnostih ter s pomočjo znanja iz zagovorništva in medijev vključili tudi odločevalce in medije.

“Mladinske lokalne akcije za pozitivne spremembe v družbi”, 2021-2022

Projekt se je izvajal v Sloveniji, Makedoniji, Srbiji in Turčiji v okviru programa Erasmus+. Štiri partnerske organizacije, Zavod Krog (Slovenija), LEGIS (Makedonija), Svet in Donava (Srbija) in Platforma za razvoj civilne družbe (Turčija) so se združile, da bi mladim omogočile aktivno sodelovanje in prispevanje k doseganju pozitivnih sprememb, ki si jih sami želijo v njihovi ožji in širši družbi. Projekt je financiran iz programa Erasmus+.

V času, ko je svet priča številnim negativnim družbenim trendom, kot so diskriminacija, izključenost, podnebne spremembe itd., se mnogi mladi želijo angažirati in prispevati k širjenju pozitivnih vrednost, kot so solidarnost, medkulturni dialog, enake možnosti itd. Ta projekt je zato odlična priložnost za mlade in mladinske delavce, da pridobijo nove veščine za boljše vključevanje v različne sfere družbenega življenja, saj so se tekom projekta udeležili usposabljanj na področju participacije in aktivizma mladih, izvajanja mladinskih akcij in aktivnega državljanstva. Novo znanje so preizkusili tudi v praksi, saj so imeli priložnost, da ob mentorstvu usposobljenih mladinskih delavcev svojih skupnostih izvedejo akcije in pobude, ki so prispevale k pozitivnim spremembam tako lokalno kot globalno. Cilji projekta so krepitev področja mladinskega dela, razumevanje in spodbujanje skupnih evropskih vrednot, kot so solidarnost, raznolikost, strpnost in spoštovanje temeljnih človekovih pravic s strani mladih v vseh štirih državah, okrepljena participacija in aktivno državljanstvo mladih preko krepitve državljanskih in socialnih veščin mladih ter preko njihove aktivacije v lokalnih akcijah ter okrepljen dialog med mladimi in lokalnimi odločevalci na področjih, ki so jih mladi prepoznali kot pomembna.

 
erasmus-plus-logo.jpg

Delo z mladimi

Image by Jason Goodman
bottom of page