Zavod Krog

Ul. Hermana Potočnika 17,

1000 Ljubljana, Slovenija

(naslov za pošto)

OE Velenje

Koželjska ulica 6,

3320 Velenje, Slovenija

(naslov za pošto)

 

Davčna št.: 50084194

Matična št.: 3440958000

TRR: SI56 6100 0000 4050 776

(Delavska hranilnica d.d.)

info@zavod.krog.si

#zavodkrog

Spremljajte nas na Facebooku in Twitterju ter Instagramu.

Projekti

Ozaveščanje

Zavod Krog sodeluje z vladnimi in nevladnimi organizacijami pri ozaveščanju, obveščanju, usposabljanju ter pospeševanju spoštovanja človekovih pravic. Z namenom dvigovanja zavedanje o človekovih pravicah organiziramo aktivnosti, kot so: širjenje poznavanja človekovih pravic in njihovega razumevanja na univerzah, šolah in med strokovnimi skupinami. Zavod Krog spodbuja prostovoljstvo in družbeno odgovornost, ker vsako dobro delo šteje! Omogočamo prostovoljstvo v naših aktivnostih in projektih s katerimi pripomoremo k razvijanju odgovornosti do družbe in narave. Prostovoljstvo ima velik pomen za razvoj in za prihodnost. Prispeva k razvijanju obstoječih sistemov, k razvijanju vrednot solidarnosti, k socialnemu in drugemu napredku družbe, zato ga je potrebno negovati in ustrezno vrednotiti.

 

Humanitarna dejavnost

Zavod Kog s svojo humanitarno dejavnostjo pomaga pri preprečevanju, lajšanju trpljenja in zaščiti ljudi ter otrok in zagotavljanju spoštovanja človekovih pravic, predvsem zaradi vojn, nasilja, socialne ogroženosti in naravnih nesreč. Izvajamo različne humanitarne projekte neposrednje pomoči. Humanitarno pomoč izvajamo glede na uspešnost pridobljenih finančnih virov in donacij. Pri zbiranju in dostavljanju materialne humanitarne pomoči delujemo v skladu s standardi mednarodne humanitarne pomoči.

Razvojno sodelovanje

Zavod Krog kot uspešna mednarodna nevladna neprofitna organizacija izvaja projekte na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja. Projekte izvajamo samostojno ali v okviru konzorcijev nevladnih organizacij za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč.

Medkulturni dialog

Zavod Krog spodbuja medkulturni dialog, ki zajema odprt in strpen, predvsem pa enakovreden odnos med ljudmi različnih sociokulturnih, verskih, jezikovnih in etničnih ozadij na individualni ter institucionalni ravni. Z medkulturnim učenjem želimo osveščati in dvigniti zavest otrok, mladih in ostalih glede medkulturne različnosti in medkulturnega dialoga ter krepiti pozitivno naravnost do drugačnosti. Medkulturni dialog je lahko orodje za preprečevanje in reševanje konfliktov skozi spodbujanje spoštovanja človekovih pravic, demokracije in vladavine zakona.

 

 

Naredimo dobro delo še danes!

Zavod Krog se financira izključno iz donacij in razpisev. Naše delo ne moremo opravljati brez nesebične podpore ozaveščenih in družbeno odgovornih posameznikov in podjetij. Z vašo pomočjo pomagamo neposredno tistim, ki pomoč najbolj potrebujejo. Vaše donacije in prispevki zagotavljajo šolanje, obleko, hrano, osnovne življenjske potrebščine, šolski material in zdravstveno oskrbo.

 
Podarite 0,5 % dohodnine

Z odstopom 0,5 % dohodnine omogočite izvajanje humanitarnih programov za otroke. Obrazec za odstop dohodnine dobite tukaj.

PayPal

Varno finančno nakazilo

Donacija pravnih oseb

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb ZDDPO 2 (Ut.l. RS št. 117/2006, 59. člen priznava odhodke pravnih oseb v humanitarne namene kot strošek, in sicer v višini 0,3 % od obdavčenega prihodka. Donatorsko pogodbo najdete tukaj.
 

SMS donacija

Pomagajte s poslanim SMS-om na 1919 s ključno besedo DDD in prispevajte 1 evro za ljudi v stiski.