Search
  • Zavod Krog

Zavod Krog izobražuje in ozavešča o otrokovih pravicah v Egiptu

Updated: Jan 25

Zavod Krog v Egiptu nadaljuje projekt »Izobraževanje in ozaveščanje o otrokovih pravicah«, ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve. Potem ko je bilo v prvem delu projekta usposobljenih več kot 50 novih trenerjev za izvajanje delavnic za otroke s priročnikom "Naše pravice", sedaj le-ti izvajajo delavnice in usposabljanja za odrasle in otroke s področja otrokovih pravic. Komplet kartic "Naše pravice" za poučevanje otrok in knjižica z navodili za učitelje sta didaktični pripomoček, ki pomembno vpliva na spodbujanje učencev k učenju o njihovih pravicah.
V Egiptu so sicer kljub celoviti zakonodaji o pravicah otrok te v praksi redno kršene na vseh

področjih. Med razlogi so težke življenjske razmere družin, neizobraženost in neozaveščenost

staršev in učiteljev o pravicah, potrebah in potencialih otrok. Kljub celoviti zakonodaji o

pravicah otrok v Egiptu so te v praksi redno kršene na vseh področjih. Med razlogi so težke

življenjske razmere družin, neizobraženost in neozaveščenost staršev o pravicah, potrebah in

potencialih otrok. Tudi v šolah se krši otrokove pravice zaradi nestrokovnosti učiteljev,

neustreznega šolskega okolja, zanemarjanja interesov, potencialov, participacije otrok, učence se pogosto fizično kaznuje.

Novi trenerji v Aleksandriji in Tanti, večinoma učitelji in pedagogi, so v zadnjih mesecih ob

pomoči mentorjev izvedli po štiri delavnice za več skupin učiteljev, staršev in skrbnikov v

rejniških domovih. Za več kot sto udeležencev so izvedli delavnice s področja različnih tem,

ki pomembno prispevajo k blagostanju otrok, kot so otrokove pravice in pomen spoštovanja

le-teh za zdrav razvoj otroka, delavnice o nasilju, o pozitivni vzgoji, varnem šolskem in

družinskem okolju…


Novi trenerji trenutno izvajajo tudi delavnice za prve skupine otrok v Aleksandriji in Tanti. Za

vsako skupino bo izvedenih 14 delavnic na podlagi priročnika in kartic Naše pravice, ki jih je

izdalo Ministrstvo za zunanje zadeve. Trenutno v delavnicah sodeluje okoli 450 otrok, tem pa se bodo pridružili še drugi v Aleksadriji in Tanti ter naslednje leto v Kairu. Poznavanje svojih pravic bodo pokazali na zaključnih dogodkih, ki jih bodo sami pripravili in katerih cilj bo ozaveščanje o pravicah otrok.

Žrtve tovrstnih kršitev so predvsem otroci v neformalnih, revnih četrtih velikih mest, kot sta

Kairo in Aleksandrija, kjer se bo odvijal projekt. Ti so, tako kot sirote, otroci beguncev,

deklice, dodatno zapostavljeni. Večina otrok v Egiptu se ne zaveda svojih pravic, ne

prepoznava kršitev in ne sodeluje pri odločanju o njihovem življenju. S projektom bomo

otroke opolnomočili, zavedali se bodo svojih pravic in kaj storiti v primeru kršitev le-teh.
Projekt financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije v okviru mednarodne razvojnega sodelovanja. Mnenje in vsebina projekta ne predstavljata uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

Katja Kumar

Zavod Krog

0 views
Zavod Krog

Ul. Hermana Potočnika 17,

1000 Ljubljana, Slovenija

(naslov za pošto)

OE Velenje

Koželjska ulica 6,

3320 Velenje, Slovenija

(naslov za pošto)

 

Davčna št.: 50084194

Matična št.: 3440958000

TRR: SI56 6100 0000 4050 776

(Delavska hranilnica d.d.)

info@zavod.krog.si

#zavodkrog

Spremljajte nas na Facebooku, Twitterju in Instagramu ter Linkedinu.