Search
  • Zavod Krog

Zavod Krog izobražuje in ozavešča o otrokovih pravicah v Egiptu

Updated: Jan 25, 2020

Zavod Krog v Egiptu nadaljuje projekt »Izobraževanje in ozaveščanje o otrokovih pravicah«, ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve. Potem ko je bilo v prvem delu projekta usposobljenih več kot 50 novih trenerjev za izvajanje delavnic za otroke s priročnikom "Naše pravice", sedaj le-ti izvajajo delavnice in usposabljanja za odrasle in otroke s področja otrokovih pravic. Komplet kartic "Naše pravice" za poučevanje otrok in knjižica z navodili za učitelje sta didaktični pripomoček, ki pomembno vpliva na spodbujanje učencev k učenju o njihovih pravicah.
V Egiptu so sicer kljub celoviti zakonodaji o pravicah otrok te v praksi redno kršene na vseh

področjih. Med razlogi so težke življenjske razmere družin, neizobraženost in neozaveščenost

staršev in učiteljev o pravicah, potrebah in potencialih otrok. Kljub celoviti zakonodaji o

pravicah otrok v Egiptu so te v praksi redno kršene na vseh področjih. Med razlogi so težke

življenjske razmere družin, neizobraženost in neozaveščenost staršev o pravicah, potrebah in

potencialih otrok. Tudi v šolah se krši otrokove pravice zaradi nestrokovnosti učiteljev,

neustreznega šolskega okolja, zanemarjanja interesov, potencialov, participacije otrok, učence se pogosto fizično kaznuje.

Novi trenerji v Aleksandriji in Tanti, večinoma učitelji in pedagogi, so v zadnjih mesecih ob

pomoči mentorjev izvedli po štiri delavnice za več skupin učiteljev, staršev in skrbnikov v

rejniških domovih. Za več kot sto udeležencev so izvedli delavnice s področja različnih tem,

ki pomembno prispevajo k blagostanju otrok, kot so otrokove pravice in pomen spoštovanja

le-teh za zdrav razvoj otroka, delavnice o nasilju, o pozitivni vzgoji, varnem šolskem in

družinskem okolju…


Novi trenerji trenutno izvajajo tudi delavnice za prve skupine otrok v Aleksandriji in Tanti. Za

vsako skupino bo izvedenih 14 delavnic na podlagi priročnika in kartic Naše pravice, ki jih je

izdalo Ministrstvo za zunanje zadeve. Trenutno v delavnicah sodeluje okoli 450 otrok, tem pa se bodo pridružili še drugi v Aleksadriji in Tanti ter naslednje leto v Kairu. Poznavanje svojih pravic bodo pokazali na zaključnih dogodkih, ki jih bodo sami pripravili in katerih cilj bo ozaveščanje o pravicah otrok.

Žrtve tovrstnih kršitev so predvsem otroci v neformalnih, revnih četrtih velikih mest, kot sta

Kairo in Aleksandrija, kjer se bo odvijal projekt. Ti so, tako kot sirote, otroci beguncev,

deklice, dodatno zapostavljeni. Večina otrok v Egiptu se ne zaveda svojih pravic, ne

prepoznava kršitev in ne sodeluje pri odločanju o njihovem življenju. S projektom bomo

otroke opolnomočili, zavedali se bodo svojih pravic in kaj storiti v primeru kršitev le-teh.
Projekt financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije v okviru mednarodne razvojnega sodelovanja. Mnenje in vsebina projekta ne predstavljata uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

Katja Kumar

Zavod Krog

20 views0 comments
Zavod Krog

Ul. Hermana Potočnika 17,

1000 Ljubljana, Slovenija

(naslov za pošto)

OE Velenje

Koželjska ulica 6,

3320 Velenje, Slovenija

(naslov za pošto)

 

Davčna št.: 50084194

Matična št.: 3440958000

TRR: SI56 6100 0000 4050 776

(Delavska hranilnica d.d.)

info@zavod.krog.si

#zavodkrog

Spremljajte nas na Facebooku, Twitterju in Instagramu ter Linkedinu.