top of page

V Libanonu se s septembrom zaključuje projekt »Za njeno prihodnost – ozaveščanje proti otroškim porokam med begunci v Libanonu«, ki ga izvaja Zavod Emma v partnerstvu z Zavodom Krog in lokalno organizacijo Development Action without Border – Naba.


Ob zaključku projekta, ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve, je projektna ekipa skupaj s skupino mladih, ki so sodelovali pri izvajanju projektnih aktivnosti, pripravila nacionalno akcijo, posvečeno preprečevanju ene od oblik nasilja po spolu, in sicer nasilja po spletu. Akcijo so poimenovali »Zavajajoči ekran«.


V okviru akcije, ki poteka cel september, začela pa se je avgusta, je bila na podlagi pogovorov v fokusnih skupinah in rezultatov vprašalnikov, na katere je odgovorilo okoli 600 mladih, pripravljena študija, ki kaže, da večina redno uporablja družbene medije, med njimi jih 40 odstotkov na družbenih medijih objavlja tudi svoje fotografije in širi osebne informacije. 60 odstotkov vprašanih je že bilo izpostavljenih nasilju po spletu, pri čemer so omenili obrekovanje, klevetanje, poniževanje, grožnje in spolno nadlegovanje. Kljub temu 85 odstotkov vprašanih ni vedelo, na koga se lahko obrnejo, če so izpostavljeni nasilju po spletu.


Na podlagi izsledkov raziskave sodelujoči mladi ob podpori projektne ekipe tekom akcije ozaveščajo o nevarnosti nasilja po spletu, kako ga prepoznati, kako se mu izogniti, kje poiskati pomoč in kako in kje nasilje po spletu prijaviti. O tej obliki nasilja se je preko pogovora, kviza in letakov ozaveščalo na ulicah, med mimoidočimi, v kavarnah in restavracijah, v mošeji in na vojaških točkah. Mladi so pripravili sporočila, kot so »Borite se proti vsem vrstam nasilja«, »Poiščite pomoč in se zaščitite«« itd. in jih obesili po ulicah in zidovih hiš. Sporočila pošiljajo tudi po družbenih medijih ter pripravljajo promocijski video za boj proti spletnemu nasilju.

Akcija se bo zaključila s konferenco 29. septembra, ki jo bodo pripravili in izvedli sodelujoči mladi, na njej pa bodo sodelovali predstavniki lokalnih, nacionalnih in mednarodnih organizacij ter lokalnih in nacionalnih oblasti.


V okviru projekta, ki je potekal skoraj tri leta, so sicer potekale različne aktivnosti psihosocialne podpore in aktivnosti za zaščito ter promocijo pravic žensk in otrok v Libanonu. Na začetku projekta je bila oblikovana in usposobljena skupina deklet, žensk in moških, ki so tekom projekta izvajali izobraževalne delavnice za vrstnike o enakosti spolov, o pomenu izobraževanja deklet, o načrtovanju družine, o reproduktivnemu zdravju itd. Največ poudarka je na ozaveščanju o negativnih posledicah otroških in zgodnjih porok, h katerim se velikokrat zatečejo starši, ki težko zagotovijo hrano in druge vire preživetja za svoje otroke. Na delavnicah je sodelovalo več kot 1200 žensk, tisoč deklet in tisoč moških.


O nasilju po spolu se je izobraževalo tudi voditelje v skupnosti in odločevalce. Več kot 300 jih je sodelovalo na delavnicah, ki so se dotikale različnih vrst nasilja, otroške poroke, konvencije CEDAW, pogovarjali pa so se tudi o njihovi vlogi pri preprečevanju nasilja po spolu.


Strokovno osebje projekta je tekom projekta številnim ženskam in dekletom nudilo tudi psihosocialno podporo, ginekološko oskrbo in nasvete pri načrtovanju družine, v času epidemije Covid-19 pa se je del sredstev projekta porabilo tudi za nakup hrane za najbolj ranljive.

Kommentare


bottom of page