top of page

V okviru projekta »Izobraževanje in ekonomsko opolnomočenje ranljivih skupin žensk in deklet v Črni gori – EKOS«, ki ga financira Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije, izvaja pa ga Zavod KROG iz Slovenije v partnerstvu z NVO IMPULS in NVO IKRE Rožaje iz Črne gore, je v juliju bilo izvedeno usposabljanje o gojenju zdravilnih in aromatičnih rastlin za 20 žensk iz občine Rožaje in občine Nikšić, ki so dobile priložnost za razvoj in pridobivanje novih znanj.


Cilj usposabljanja je bil izboljšati zaposljivost, olajšati dostop do trga dela in podpreti ekonomsko opolnomočenje podeželskih žena pri pridelavi in ​​predelavi zdravilnih in aromatičnih rastlin.


Na petih intenzivnih izobraževanjih so izbranke pridobile znanja in praktične veščine za opolnomočenje v kmetijskem sektorju ter se usposabljale za pridelavo in prodajo zdravilnih in aromatičnih rastlin.


V prvem delu usposabljanja so dobile osnovne informacije o zdravilnih rastlinah in dišavnicah, pomenu njihovega gojenja, vplivu na biotsko raznovrstnost in okolje. V nadaljevanju so se izobrazile o značilnostih izbranih vrst, o varstvu okolja, pravnih predpisih in standardih, o uspešnih kmetijskih praksah ter pobliže spoznale poslovno komuniciranje, trženje izdelkov in ustanovitev lastnega podjetja, v skladu s ciljem usposabljanja, ki se nanaša tudi na podporo ženskam pri doseganju ekonomske neodvisnosti. Program usposabljanja je med drugim zajel tudi pomen in valorizacijo zdravilnih in aromatičnih rastlin, vpliv nabiranja in gojenja na biotsko raznovrstnost, ozaveščanje o varstvu okolja, seznanitev udeleženk s postopki sušenja, predelave in pakiranja, razvijanje zavesti o ekonomskem opolnomočenju žensk na primerih iz sveta agrobiznisa.


Po izobraževanju imajo ženske možnost mentorske podpore, kjer bodo strokovnjaki s tega področja z dodatno podporo in nasveti ženskam omogočili izboljšanje veščin in premagovanje morebitnih ovir do uspeha. Za razširitev znanja bodo imele ženske priložnost obiskati dve študijski lokaciji s področja predelave zdravilnih rastlin na območju Črne gore. Te izkušnje jim bodo omogočile, da spoznajo uspešne podjetnike in dobijo navdih iz prve roke.


Udeleženke so z usposabljanjem zadovoljne in ga vidijo kot dobro priložnost in podporo, da se ekonomsko okrepijo in začnejo nekaj svojega. »Lahko rečem, da se počutim motivirano, večino žensk sem poznala že od prej in verjamem, da lahko dosežemo želene rezultate,« pravi ena izmed udeleženk. »To je odlična priložnost za ženske, da se ekonomsko okrepijo in vodijo svoje malo podjetje, ki lahko vedno preraste v kaj večjega. In rekla bi, da takšna ideja in volja med udeleženkami usposabljanja res obstaja,« je povedala ena izmed udeleženk.


Po besedah ​​Velide Hodžić, direktorice NVO "IKRE" Rožaje, so ženske zelo motivirane, da skozi stalno interakcijo nadgrajujejo svoje znanje o različnih nejasnostih, povezanih s sajenjem in gojenjem zdravilnih in aromatičnih rastlin.


Usposabljanje za pridelavo zdravilnih in aromatičnih rastlin spodbuja vključevanje in enakost spolov v sektorju zdravilnih rastlin, krepitev vloge žensk v agropodjetjih in ekonomsko neodvisnost, ki prinaša stabilnost zanje in njihove družine.


Prispeva k razvoju zavesti o pomenu ohranjanja biotske raznovrstnosti in skrbi za okolje ter spodbuja sprejemanje trajnostnih kmetijskih praks, ki zmanjšujejo negativne vplive na okolje.


Usposabljanje je ženskam omogočilo, da sprejemajo trajnostne kmetijske prakse, ki pozitivno vplivajo na biotsko raznovrstnost in okolje, da razvijejo donosno in trajnostno podjetje, ki bo izboljšalo njihov ekonomski status in zagotovilo stabilnost zanje in za njihove družine.Comments


bottom of page