top of page

Zavod Krog je skupaj s partnerji, S.O.S. Children's Villages (Egipt), Development Action without Borders (Libanon) in Platformo za razvoj civilne družbe (Turčija) zaključil 5-dnevno usposabljanje mladih na področju projektnega načrtovanja v turškem Izmirju. Usposabljanje oziroma mladinska izmenjava je bila prva aktivnost, ki se je odvila v okviru projekta “Participacija mladih za svet, kot ga hočejo mladi”, katerega cilj je mladim omogočiti aktivno sodelovanje in prispevanje k doseganju pozitivnih sprememb, ki si jih sami želijo v njihovi ožji in širši družbi. Projekt financira Evropska unija.


Na usposabljanju je sodelovalo okoli 25 mladih iz Slovenije, Turčije in Libanona, mladi iz Egipta so se usposabljanju pridružili delno preko aplikacije zoom. Tekom usposabljanja so se spoznali z delom v skupinah, podjetniškimi veščinami, reševanjem problemov, prav tako pa so tekom delavnic zasnovali svoje projekte, ki jih bodo izpopolnili in izvedli v svojih državah. Turški udeleženci in udeleženke so se osredotočili na promocijo enakosti spolov, Egipčani na zaposlitvene možnosti mladih, Libanonci in Libanonke na pomoč starejšim z zbiranjem zdravil, slovenski mladi pa so se strinjali, da v Sloveniji kljub določenim težavam in potrebam nimamo tako razsežno hudih problemov kot v Libanonu, zato so se odločili za organizacijo akcije zbiranja higienskih pripomočkov za ženske, hrane za dojenčke in najosnovnejših zdravil za najbolj ranljive skupine v Libanonu, kjer 78 odstotkov prebivalstva živi pod mejo revščine.


V nadaljevanju projekta tako sedaj načrtujemo usposabljanje, v okviru katerega bodo mladi spoznali nekaj teorije s področja donatorskih projektov ter praktično zasnovali akcijo zbiranja higienskih pripomočkov, hrane za dojenčke in zdravil za Libanon! Usposabljanje bo potekalo 14. in 15. junija med 9.00 in 12.00 uro v Skupnosti za mlade Gerbičeva, usposabljanje bosta vodila Veronika Vodlan iz CNVOS-ja in Bojan Beškovnik s Fakultete za pomorstvo in promet.


Po izvedenem usposabljanju bo izvedena tudi dejanska donatorska akcija, o kateri vas bomo pravočasno obvestili in vam sporočili, kako lahko podprete akcijo in prebivalce Libanona.


Zavod Krog je s svojo humanitarno dejavnostjo v Libanonu, ki je država z največ begunci na prebivalca na svetu, sicer prisoten že več kot pet let – glavna ciljna skupina so ženske in otroci, za katere Zavod Krog v sodelovanju z libanonsko nevladno organizacijo Naba'a (Development action without borders) organizira različna izobraževanja, aktivnosti psihosocialne pomoči, ozaveščanje o enakosti spolov, pravicah žensk in otrok ter nudi zdravstvene storitve.


Comments


bottom of page