top of page

Evropska komisija prepoznava aktivno in zdravo staranje kot velik družbeni izziv, ki je skupen vsem evropskim državam (UNFPA & HelpAge International, 2012). Združeni narodi (ZN) so obdobje do leta 2030 razglasili za desetletje zdravega staranja. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) vodi mednarodne ukrepe za izboljšanje življenja starejših, njihovih družin in širšega družbenega okolja.


Demenca je eden glavnih vzrokov invalidnosti in odvisnosti med starejšimi po vsem svetu. Demenca ne prizadene le starejših oseb, ki zbolijo za to boleznijo, pač pa ima fizični, psihološki, socialni in ekonomski vpliv tudi na njihove skrbnike, družine in družbo na splošno.


Zavod KROG (Slovenija) in projektni partner NVO IMPULS (Črne gora) sta se združila, da bi na severu Črne gore zaščitila pravice do dostojnega staranja in se odzvala na potrebe starejših oseb z demenco (oz. starejših oseb, nagnjenih k demenci) ter psihosocialne potrebe njihovih skrbnikov. K projektu so pristopili tudi pridruženi partnerji: Občina Plav, Občina Gusinje in Rdeči križ Nikšić. Projekt financira Evropska unija.


Projekt bo zagotovil dragocen prispevek drugim akterjem civilne družbe in lokalnemu upravljanju pri oblikovanju afektivnega odziva na potrebe starejših oseb z demenco (oz. starejših oseb, nagnjenih k demenci) ter psihosocialne potrebe njihovih skrbnikov. Raziskava in kartiranje, prvo tovrstno na tem območju Črne gore, bo prispevalo k zbiranju informacij, vključno s statističnimi in raziskovalnimi podatki, ki bodo vladnim strukturam v pomoč pri oblikovanju in izvajanju politik na tem področju. Z operacionalizacijo lokalnih načrtov za socialno vključenost in socialne storitve, bo projekt prispeval k boju proti stigmi in socialni krivici oseb z demenco in demenci nagnjenih starejših oseb ter njihovih skrbnikov. Projekt bo vplival na nosilce dolžnosti - lokalne vladne strukture, da prevzamejo svoje odgovornosti.


Na začetku projekta bo potekalo raziskovanje in pridobivanje demografskih podatkov in podatkov o življenjskem slogu starejših oseb na severu Črne gore (področje občin Plav, Gusinje, Šavnik, Plužine in Nikšić). Sledilo bo izobraževanje 25-ih prostovoljcev – promotorjev. Nevladni sektor bo z mešanico psihosocialnega usposabljanja, vodenja prostovoljcev in mentorskih storitev prispeval k institucionalni izgradnji in krepitvi zmogljivosti sektorja, tim strokovnjakov pa bo razvil in pripravil tudi E-priročnik. Vse pridobljene izkušnje in vsi rezultati, pridobljeni tekom projekta, bodo predstavljeni na zaključnem dogodku.


Skozi 12-mesečno kampanjo za ozaveščanje javnosti, ki bo potekala v zadnjem letu projekta, se bo skozi različne aktivnosti nagovarjalo nova občinstva in seznanjalo širšo javnost o pravici do dostojnega staranja ter na tak način zmanjševalo stigmo in predsodke, povezane z demenco.


S projektnimi aktivnostmi želimo svet starostnikov z demenco in njihovih skrbnikov približati odločevalcem ter širšemu in ožjemu družbenemu okolju; želimo, da razumejo in so seznanjeni s težavami in ovirami, s katerimi se ti ljudje soočajo, predvsem pa želimo širiti zavest o njihovih pravicah. Še posebej bomo širili zavedanje o tem, da ima vsak posameznik moč in dolžnost, da prinaša pozitivne spremembe v svoji okolici in da lahko vsak posameznik pripomore k spoštovanju pravic vseh v družbi.Comments


bottom of page