top of page

Sredozemlje je ena od vodilnih svetovnih turističnih destinacij. Zaradi naraščanja konkurence, poslabšanja političnih in varnostnih razmer ter pandemije Covid-19 je turizem nazadoval, zato je oživitev sektorja postala prednostna gospodarska naloga sredozemskih držav. Turizem v Sredozemlju, zlasti na obalnih območjih, pa žal skupaj z učinki podnebnih sprememb negativno vpliva na pokrajino, erozijo tal in obale, vodne vire ter floro in favno, povečuje količino odpadkov in onesnaževanje v morju. Turizem povzroča pritisk na naravne in lokalne vire, vodo, energijo, lokalne pridelke, pomembno vpliva na lokalne prebivalce, ekosisteme, ogroženi so tradicionalni načini življenja in kulturna dediščina.

 

Zato je bila upočasnitev na področju turizma hkrati tudi priložnost za preoblikovanje turističnega modela v bolj trajnostnega v katerem imajo mladi pomembno vlogo. Trajnostni turizem je odgovor na nevarnosti, ki jih prinaša množični in klasični turizem, saj zmanjšuje negativne vplive na naravo in družbo ter predstavlja ravnotežje med potrebami obiskovalcev in gostiteljske dežele. Z upravljanjem vseh virov na način, ki zadovoljuje gospodarske, družbene, okoljske in duhovne potrebe, vodi k zaščiti in krepitvi priložnosti za prihodnji razvoj. Vse več turističnih organizacij in agencij usmerja svoje strategije v turizem, ki je prijazen do lokalnega in globalnega okolja ter njegovih prebivalcev in kulture. Da bi izkoristili te priložnosti trajnostnega turizma, je treba mladim, ki želijo delati v turizmu, zagotoviti usposabljanje o trajnostnih praksah v turizmu, o trajnostnih destinacijah, zelenih vidikih turizma, pomenu sodelovanja z lokalnimi skupnostmi, kar jim bo dolgoročno pomagalo pri zaposlovanju v turističnem sektorju.

 

Zato so se v projektu »Mladi potujejo trajnostno«, ki ga financira Erasmus+ program Evropske unije, povezale organizacije iz Slovenije, Libanona, Egipta, Tunizije in Turčije, od katerih jih večina beleži več kot 10-15 % celotnega BDP iz turizma. V teh državah delujejo številne srednje šole, namenjene turizmu in gostinstvu, na tisoče mladih študira turizem in si želi v prihodnosti delati v tem sektorju. Vendar jim šole običajno ne dajo dovolj znanja o pomenu trajnostnega razvoja in trajnostnega turizma, kaj šele podjetniških veščin in zaposlitvenih veščin, kot so kreativnost, timsko delo, reševanje problemov, projektno načrtovanje in vodenje itd,, ki so potrebne v današnjem poklicnem življenju, tudi na področju turizma. Zato je cilj projekta več kot 30 mladih iz omenjenih držav izobraziti o trajnostnem razvoju na splošno, predvsem pa o trajnostnem turizmu, ter okrepiti njihove podjetniške veščine, ki jim bodo prav prišle pri razmišljanju in načrtovanju projektov na področju trajnostnega turizma. Cilj je izboljšati njihove zaposlitvene veščine in povečati njihove zaposlitvene možnosti, zlasti na področju trajnostnega turizma. Dolgoročno je cilj projekta poleg okrepljenega zaposlovanja mladih na področju trajnostnega turizma tudi razvoj in promocija trajnostnih turističnih produktov in stroritev, ki jih bodo zasnovali in predlagali sodelujoči mladi 

 

Tekom projekta bo izvedenih več aktivnosti, ki bodo med sabo povezane. Mladi iz partnerskih držav bodo sodelovali na 7-dnevni izmenjavi, ki se bo odvila v Izmirju, Turčiji. Tekom izmenjave se bo izvedlo izobraževanje na področju trajnostnega razvoja, s poudarkom na trajnostnem turizmu in podjetništvu v trajnostnem turizmu. Tekom izmenjave bodo mladi dobili znanja in veščine na teh področjih ter s podporo mentorjev zasnovali poslovne načrte za njihove projekte na področju trajnostnega turizma. Na izmenjavi bodo sicer dobili tudi veščine s področja finančnega vodenja projektov ter zaposlitvene veščine, kot so timsko delo, kreativnost, komunikacija ipd. Na izmenjavi bo organiziranih tudi več obiskov trajnostnih turističnih projektov, ki v okolici Izmirja že delujejo.

 

Mladi bodo po vrnitvi iz izmenjave v svojih državah s podporo mentorjev in organizacij dokončali svoje poslovne načrte, vzpostavili stike z drugimi akterji in deležniki na področju turizma v njihovih skupnostih, poskušali testirati svoje ideje na področju trajnostnega turizma med lokalno skupnostjo in turisti itd. V drugem delu projekta se bodo isti mladi srečali na drugi izmenjavi v Tuniziji, kjer bodo mladim iz drugih držav predstavili svoje načrte in jih testirali. Mladi si bodo med sabo pomagali in si svetovali, kako bi lahko posamezne projekte lahko izboljšali ali nadgradili. Na tej izmenjavi se bo mladim predstavilo tudi možnosti financiranja njihovih projektov, pridobitve subvencij, posojil ali drugih podpor. Na izmenjavi se bo izvedlo tudi delavnico o promociji njihovih turističnih projektov ter o koristih sodelovanja in mreženja z različnimi deležniki in akterji na področju turizma.
 

 

Comentarios


bottom of page