top of page

Zavod Krog je v partnerstvu z organizacijo Medica iz Zenice in Centrom za izobraževanje in raziskave Nahla iz Sarajeva začel projekt "Za našo boljšo prihodnost - Za našo boljšo prihodnost – Izobraževanje in ozaveščanje o pravicah žensk in otrok v BiH", ki ga financira Evropska unija. Projekt se bo izvajal v desetih kantonih Federacije Bosne in Hercegovine med marcem 2021 in novembrom 2023.


Glavni cilj projekta je ozaveščati in izobraževati ženske in otroke o njihovih lastnih pravicah, da bodo lahko v prihodnje aktivno sodelovali pri promociji spoštovanja svojih pravic ter spodbujali boj proti vsem vrstam nasilja v svojih skupnostih. V projektu bo sodelovalo več kot 1200 otrok, žensk in odločevalcev, tekom celotnega projekta se bo usklajevalo in sodelovalo s pristojnimi kantonalnimi ministrstvi za izobraževanje v BiH, ustanovami s področja pravic žensk in otrok, nevladnimi organizacijami in mediji.


V prvem delu projekta bodo projektni partnerji na podlagi dolgoletnih izkušenj, strokovnega znanja in prakse usposobili 20 žensk in 30 otrok za ozaveščanje o pravicah žensk med ženskami v lokalnih skupnostih ter o pravicah otrok v osnovnih šolah v nadaljevanju projekta. Izbor udeležencev izobraževanj in izvajanje aktivnosti bo potekalo v tesnem sodelovanju s pristojnimi kantonalnimi ministrstvi za izobraževanje, osnovnimi šolami in nevladnimi organizacijami.


V drugem delu projekta bodo otroci in ženske, ki bodo zaključili usposabljanja o pravicah otrok in žensk, izvedli po pet srečanj o pravicah žensk in otrok za več kot 200 žensk in 400 otrok. Poleg tega bosta med projektom razvita dva modula – prvi za ženske o pravicah žensk in enakosti spolov, drugi pa za otroke o otrokovih pravicah. Med projektom bo modula preizkusilo 400 otrok in 100 žensk, drugim ženskam in otrokom v BiH pa bosta modula na voljo po koncu projekta.

Vzporedno se bo izvedlo tudi 4-dnevne treninge s področja pravic žensk in otrok ter nasilja po spolu za 50 nosilcev odgovornosti. Ti bodo treninge zaključili s pripravo lastnih iniciativ za spodbujanje spoštovanja pravic žensk in otrok za svoje kolege v ustanovah, kjer so zaposleni.


Projekt bo tako prispeval k večjemu spoštovanju človekovih pravic v Bosni in Hercegovini na splošno, zlasti pa bo prispeval k spoštovanju pravic žensk in otrok. Prispeval bo k odpravi nasilja po spola in h krepitvi demokratičnih praks na različnih nivojih v družbi.


Skupna vrednost projekta je 215.423.00 evra, od tega Evropska unija prispeva 187.095,00 evra nepovratnih sredstev.
bottom of page