top of page

V egiptovskem mestu Tanta smo v Zavodu Krog z več kot dvajset učiteljic in učiteljev osnovnih šol začeli z izvajanjem delavnic o otrokovih pravicah v svojih razredih v okviru projekta »Izobraževanje in ozaveščanje o otrokovih pravicah v Egiptu«. Pri tem uporabljajo metodologijo Naše pravice, razvito v okviru slovenskega Ministrstva za zunanje in evropske zadeve, ki tudi financira projekt.


Učitelji in učiteljice iz desetih šol v Tanti so skupaj s predstavniki izobraževalnih oblasti iz Tante sodelovali na 4-dnevnem usposabljanju o otrokovih pravicah, na katerem so spoznali Konvencijo ZN o otrokovih pravicah in egiptovsko zakonodajo, ki se dotika življenja otrok. Spoznali so načela, na katerih temelji konvencija, kot so nediskriminacija, najboljši interes otroka, pomen participacije in razvoja otroka, ter govorili o univerzalnosti, nedeljivosti, medsebojni odvisnosti in neodtujljivosti pravic. Poleg tega so spoznali različne interaktivne metode in orodja za poučevanje otrok o njihovih pravicah.


Med usposabljanjem so spoznavali tudi posamezne pravice, ki jih obravnava priročnik Naše pravice in o katerih se sedaj pogovarjajo s svojimi učenci in učenkami. Več kot 750 otrok se na interaktiven način uči o svojih pravicah, kot so pravica do življenja in razvoja, do imena in državljanstva, do izobraževanja, igre in razvoja, do hrane in vode, zdravstvene oskrbe, participacije. Poleg tega se tekom delavnic dotaknejo tudi pravic otrok beguncev in begunk, otrok s posebnimi potrebami ter se še posebej posvetijo pravici do zaščite pred vsemi vrstami nasilja.


Delavnice so po besedah učiteljic in učiteljev med otroki zelo lepo sprejete. Interaktivne metode, kot so igre vlog, priprava plakatov, delo v skupinah, ipd. so nekaj novega v sicer zelo formalnem načinu izobraževanja v egiptovskih šolah. Otroci sedaj večinoma prvič poslušajo o pravicah, saj v egiptovski družbi in družini velja, da imajo otroci predvsem dolžnosti in so podvsem podrejeni odraslim, tako staršem kot učiteljem in učitejicam. Zato bodo po besedah sodelujočih učiteljic in učiteljev delavnice o isti pravici večkrat ponovili z različnimi metodami, da otroci čimbolj ponotranjijo zavedanje o svojih pravicah.


Sodelujoči učitelji in učiteljice so sicer z navdušenjem pohvalili 4-dnevno usposabljanje, na katerem so po njihovih besedah pridobili nove veščine in znanja, ne samo s področja otrokovih pravic, ampak tudi na področju interaktivnih metod poučevanja in predajanja znanja, kar bodo lahko uporabljali v prihodnje z učenci in učenkami v razredu.


Tovrstne delavnice so v Egiptu še posebej pomembne, saj se v šoli, družini in družbi na splošno o otrokovih pravicah ne govori – za otroke velja, da morajo spoštovati starejše in se ravnati po njihovih navodilih, prostora za participacijo ni, mnenja otrok se ne upošteva. Številne pravice otrok, zapisane v Konvenciji o otrokovih pravicah, se ne spoštujejo – otroci niso zaščiteni pred nasiljem, številni namesto izobraževanja delajo, prav tako pa niso deležni kvalitetne prehrane, izobrazbe in zdravstvene oskrbe.


Zato so tovrstne dodatne aktivnosti v šolah zelo zaželene, saj dajo otrokom možnost učenja tematik, ki jih učni načrt ne pokriva, tekom delavnic imajo možnost, da aktivno sodelujejo in delijo svoja mnenja, pri čemer se krepijo tudi njihove veščine kritičnega razmišljanja, komunikacije in kreativnosti. Tudi učitelji in učiteljice se zavedajo pomena ozaveščanja otrok o njihovih pravicah. Čeprav se zavedajo težav pri uresničevanju le-teh poudarjajo, da bo poučevanje o otrokovih pravicah dolgoročno pustilo pri otrocih pozitiven učinek.
Comments


bottom of page