top of page

V okviru projekta »Zaščita pravice do dostojnega staranja in preprečevanje demence« je v Plavu (15. 9. – 17. 9. 2022) in na Žabljaku (18. 9. – 20. 9. 2022) potekalo usposabljanje za prostovoljce oz. kjer je skupno 25 prostovoljcev pridobilo posebna znanja in veščine za delo z osebami z demenco in njihovimi skrbniki. S pridobivanjem znanj in veščin so prostovoljci postali promotorji pravic oseb z demenco, ki se bodo borili za razbijanje predsodkov in stigme, ki te osebe spremlja v naši družbi.


Glavni cilj usposabljanja je bil, da poleg pridobitve posebnih znanj in veščin za delo z osebami z demenco (prepoznavanje simptomov in stopenj demence, metode in tehnike pri delu z osebami z demenco, načini komunikacije z osebami z demenco), prostovoljci so pridobili tudi znanja o človekovih pravicah oseb z demenco in psihosocialnih potrebah njihovih oskrbovalcev, da bi lahko v naslednjih projektnih aktivnostih ob zagotovljenem mentorstvu nudili ustrezno psihosocialno podporo oskrbovalcem, ki skrbijo za osebe z demenco.


Usposabljanje je bilo namenjeno vsem, ki imajo izkušnje s formalnim ali neformalnim delom s starejšimi, imajo željo pomagati osebam, ki potrebujejo pomoč, imajo izkušnje z nego ljudi, imajo osebne izkušnje z dementnimi bolniki (babice in dedki, starši, tete, strici, sorodniki, prijatelji ipd.) ter tisti, ki delajo na področju nege in oskrbe oseb in bi se radi dodatno usposobili za nego in pomoč osebam z demenco. Usposabljanje je potekalo po načelih neformalnega izobraževanja, v katerem so se prepletali teoretični in praktični segmenti, zahtevana pa je bila aktivna udeležba vseh udeležencev.


Predavateljice so bili eminentne strokovnjakinje, dve trenerki iz Slovenije in dve iz Črne gore – Bojanka Genorio in Monika Vrhovnik Hribar, članici Slovenskega združenja za pomoč pri demenci – Spominčica ter socialna delavka Biljana Raičević Konjević in psihologinja Sanja Topalović, zaposleni na Zavodu. za socialno in otroško varstvo.


Po opravljenem usposabljanju bodo prostovoljci pridobljeno znanje lahko uporabili v praksi z obiski družin, ki skrbijo za osebo z demenco v svojem ožjem okolju. V svojem okolju se bodo borili proti stigmi ljudi z demenco in postali zaščitniki pravice do dostojnega staranja in preprečevanja demence, širili informacije o mehanizmih podpore in zaščite za osebe z demenco – na koga in kam se obrniti, kakšno podporo in pomoč, ki jo lahko dobijo itd.


Zavod KROG (Slovenija) in projektni partner NVO IMPULS (Črna gora) izvajata projekt »Zaščita pravice do dostojnega staranja in preprečevanje demence«, da bi zaščitili pravice do dostojnega staranja na severu Črne gore in se odzvali na potrebe starejših z demenco ali starejših, ki so nagnjeni k demenci, demenco in psihosocialne potrebe njihovih negovalcev. Pridruženi partnerji v projektu so: Občina Plav, Občina Gusinje, Občina Nikšić, Rdeči križ Nikšić, Rdeči križ Plav, Društvo tabornikov Prokletije in JU Center za socialno delo za občine Nikšić, Plužine in Šavnik. Projekt financira Evropska unija.

Commentaires


bottom of page