top of page

Na izmenjavi in usposabljanju o trajnostnem turizmu v turškem Izmirju, ki je potekalo med 6. in 12. majem, so mladi iz različnih kultur, različnih jezikov in religij ugotovili, da je lahko prav trajnost skupni jezik za vse. S trajnostnimi praksami na vseh področjih življenja, tudi v turizmu, namreč prispevamo k boljši prihodnosti za vse nas, vključujoč dobrobit gospodarstva, skupnosti in okolja.


Mladi iz petih sredozemskih držav, ki sodelujejo v projektu Zavoda Krog »Mladi potujejo trajnostno«, so na mladinski izmenjavi spoznali veliko dobrih praks in primerov trajnostnega turizma. Spoznali so veliko turističnih podjetij, ki skrbijo za zeleno prihodnost, za blagostanje skupnosti, v katerih delujejo, in ki ustvarjajo trajnostna delovna mesta.


Mladi so sklenili, da je treba o primerih trajnostnega turizma ozaveščati širšo javnost, da posledično ta tudi podpre in se odloči za okolju in družbi prijazne turistične možnosti. Ko govorimo o turizmu, govorimo o široki panogi, ki vključuje veliko deležnikov. Po mnenju mladih je potrebno deležnike spodbujati in vlagati v izobraževanja ter usposabljanja le-teh, da bodo lahko prilagodili svoje prakse na poti do trajnosti.


Mladi iz Slovenije, Turčije, Libanona, Egipta in Tunizije so tekom usposabljanja pridobili znanja na področju trajnostnega razvoja s poudarkom na trajnostnem turizmu in njegovih štirih vidikih – podnebnem in okoljskem, družbeno-kulturnim in gospodarskem. Pogovarjali so se tudi o tem, kako zmanjšati vplive turizma na podnebje in ohraniti naravo, rastline in živali, kako lahko turizem prispeva k izboljšanju kakovosti življenja v lokalnih skupnostih, o pomenu spoštovanja  kulturne in zgodovinske dediščine ter kako lahko turizem prispeva k dolgoročnim ekonomskim koristim skupnosti in ustvarja kvalitetne in trajnostne zaposlitve.


Prav tako so skupine mladih začrtale projekte, osredotočene na trajnostni turizem in lokalno skupnost, ki jih bodo izvajale tekom naslednjih nekaj mesecev. Jeseni bodo te predstavili v Tuniziji.


Poleg aktivnega učenja in izvajanja začrtanih dejavnosti so mladi imeli priložnost prakticirati znanje tujih jezikov, spoznati vrstnike in vrstnice iz različnih držav ter odkrivati turško kulturno dediščino.


Projekt, ki ga izvaja Zavod Krog, je financiran iz programa Erasmus+ Evropske unije.Comentarios


bottom of page