Search
  • Zavod Krog

Sodelujemo: Covid – 19: ranljivim družinam v Libanonu razdelili hrano in nudili psihosocialno pomoč

Updated: Aug 11, 2020

Zavod Emma je zaradi gospodarske krize v času širjenja Covid – 19 več kot 200 ranljivim sirskim begunskim družinam na jugu Libanona v partnerstvu z Zavodom Krog in Naba'a - Developmental Action without Borders razdelila pakete s hrano, preko družbenih medijev in s kratkimi filmi ozaveščala o preventivi pred Covid – 19 ter najbolj ranljivim ženskam individualno nudila psihosocialno pomoč. Aktivnosti zaradi Covid – 19 so se sicer odvijali v okviru projekta »Za njeno prihodnost – ozaveščanje proti otroškim porokam med begunci v Libanonu« v sodelovanju z Zavodom Krog in s financiranjem Ministrstva za zunanje zadeve in Republike Slovenije.


Poleg omenjenih aktivnosti so se junija 2020 ponovno pričela usposabljanja 15 deklet, 10 mater in 5 očetov na področjih nasilja po spolu ter o pravicah otrok in žensk. Udeleženci usposabljanj so v nadaljevanju projekta na delavnicah, ki so jih izvajali med 850 vrstnicami in 1400 starši, ozaveščali proti otroškim porokam in drugemu nasilju po spolu.


Ozaveščanje proti otroškim porokam in nasilju po spolu med begunci v Libanonu je sicer cilj 3-letnega projekta, s katerim si je Zavod Emma skupaj z partnerji prizadeval zmanjšati število otroških porok v Libanonu in zagotavljati žrtvam psihično in zdravstveno rehabilitacijo.

Vzporedno z omenjenimi aktivnostmi se je ozaveščalo tudi 300 lokalnih, verskih voditeljev, sodnike, zdravnike, 45 voditeljev pa se je usposobilo za izvedbo 4 lokalnih in dveh nacionalnih akcij proti otroškim porokam in za uzakonjenje minimalne starosti za poroko.

Poleg tega se bo najmanj tisočim žrtvam porok in nasilja na podlagi spola nudilo skupinsko in individualno psihosocialno podporo z napotitvami k psihoterapevtu za najtežje primere. V okviru projekta deluje tudi ginekologinja, ki uporabnicam projekta nudi zdravniško pomoč in svetovanje, izvajala pa bo tudi delavnice o reproduktivnem zdravju in načrtovanju družine.

Devet let po začetku sirske krize sicer ostaja Libanon država z največ begunci na prebivalca na svetu. 950.000 sirskih beguncev je registriranih pri UNHCR, 69 % jih živi pod mejo revščine. Zaradi revščine, izpostavljenosti nasilju ter sprejemljivosti otroških porok v družbi se je število otroških porok povečalo in več kot 30 odstotkov sirskih deklic je prisiljenih v poroko pred dopolnjenim 18. letom.


Projekt financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja. Mnenje in vsebina projekta ne predstavljata uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.


15 views0 comments
Zavod Krog

Ul. Hermana Potočnika 17,

1000 Ljubljana, Slovenija

(naslov za pošto)

OE Velenje

Koželjska ulica 6,

3320 Velenje, Slovenija

(naslov za pošto)

 

Davčna št.: 50084194

Matična št.: 3440958000

TRR: SI56 6100 0000 4050 776

(Delavska hranilnica d.d.)

info@zavod.krog.si

#zavodkrog

Spremljajte nas na Facebooku, Twitterju in Instagramu ter Linkedinu.