top of page

V Zavodu Krog, ki izvaja mednarodno razvojne projekte, iščemo projektnega sodelavca za skrajšani delovni čas (4 ure/dan, 5 dni/teden) za določen čas do 4.1.2024, 3 mesečno poskusno dobo in z možnostjo podaljšanja. Začetek zaposlitve je predvidoma 4.1.2022.

Opis del in nalog:

  • koordinacija, vodenje, spremljanje, nadziranje projekta/projektnih aktivnosti,

  • priprava poročil in poročanje statusa projekta,

  • spremljanje doseganja ciljev projektov,

  • izdelava projektne dokumentacije,

  • upravljanje s projektnim proračunom,

  • načrtovanje projektov skupaj s timom organizacije in prijava na razpise,

  • administrativno delo,

  • izvajanje drugih del po nalogu predpostavljenega.

Osnovni pogoji:

· najmanj VI. stopnja izobrazbe

· najmanj 2 leti delovnih izkušenj

· izkušnje projektnega dela

· osnovno računalniško znanje (MS Office, e-pošta, internet)

· aktivno znanje angleškega jezika in osnovno sporazumevanje v bosanskem/hrvaškem/srbskem/črnogorskem jeziku


Dodatni prednostni kriteriji:

· organizacijske sposobnosti

· sposobnost samostojnega in timskega dela

· samoiniciativnost, zanesljivost, fleksibilnost

· sposobnost kreativnega razmišljanja in samoiniciativnega iskanja rešitev

· izkušnje pri aktivni uporabi socialnih omrežjih

· dobro se počutite v multikulturnem okolju (sodelovanje v mednarodnih projektih).


Vlogo s kratkim življenjepisom pošljite do 2.1.2022 na info@zavod-krog.si. S prijavo na razpis odgovarjate, da so vsi navedeni podatki v povezavi s prijavo resnični. Vse podatke, vsebovane v prijavah, bo Zavod Krog varoval ter ravnal z njimi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. list RS, št. 94/2007 in drugi).


Kommentarer


bottom of page