top of page

V okviru projekta »Izobraževanje in ekonomsko opolnomočenje ranljivih skupin žensk in deklic v Črni gori – EKOS«, ki ga financira Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije, izvaja pa ga Zavod KROG iz Slovenije v partnerstvu z NVO IMPULS in NVO IKRE Rožaje iz Črne gore, se je minuli konec tedna pričelo "Usposabljanje za osebje, prostovoljce in aktiviste v NVO sektorju" za izboljšanje znanja in zmogljivosti na področju nasilja na podlagi spola. Usposabljanje je potekalo v času od 16. do 18. junija 2023 v hotelu Philia v Podgorici.


Akademija je namenjena krepitvi zmogljivosti nevladnih organizacij v Črni gori, ki se ukvarjajo s problematiko nasilja na podlagi spola. Cilj je usposobiti trenerje za kakovostno podporo ženskam in dekletom, ki so žrtve nasilja, ter ozaveščati o pomenu preprečevanja nasilja in varovanja človekovih pravic žensk.


Usposabljanje je zajemalo različne teme, povezane z nasiljem na podlagi spola, vključno z različnimi oblikami nasilja, nasiljem v družini, spolnim nasiljem nad ženskami in dekleti, vrstniškim nasiljem, spletnim nasiljem in drugimi relevantnimi področji. Udeleženci so se imeli priložnost seznaniti z razpoložljivimi viri v skupnosti za uresničevanje pravic žrtev nasilja ter se seznaniti s človekovimi pravicami in mednarodnimi mehanizmi in instrumenti za zaščito človekovih pravic žensk. Hkrati so imeli udeleženci možnost v interaktivno delo vključiti prepoznavanje in izgradnjo osebnostne moči, krepitev samozavesti ter se dotakniti osnov pozitivne psihologije.


Usposabljanje je bilo interaktivno in prilagojeno specifičnim potrebam udeležencev. Strokovni predavateljici iz Slovenije sta skozi predavanja, delavnice in skupinske razprave delili svoje znanje, izkušnje in dobre prakse iz Slovenije na področju nasilja na podlagi spola. In ravno trenerki sta s svojo energijo in strokovnostjo na udeležencih usposabljanja pustili poseben in pozitiven vtis.

»Usposabljanje za trenerje v nevladnem sektorju« predstavlja pomemben korak h krepitvi zmogljivosti nevladnega sektorja v Črni gori pri soočanju z izzivi nasilja na podlagi spola. Usposabljanje bo udeleženkam in udeležencem omogočilo pridobitev strokovnih znanj in veščin, potrebnih za zagotavljanje podpore žrtvam nasilja, ter aktivno sodelovanje pri preprečevanju nasilja in zaščiti človekovih pravic žensk. To potrjujejo tudi izjave udeležencev usposabljanja, ki že po prvem modulu pravijo, da program prinaša novosti, sveže ideje in nove uvide.

bottom of page