top of page

»Živeti z demenco: projekt za ljudi z demenco ali pri tveganju zanjo in njihove družine«, ki ga financira Evropska unija in Vlada Črne Gore, se bo v tem in prihodnjem letu osredotočil na ustvarjanje socialno vključujočih skupnosti z zagotavljanjem ustreznih socialnih storitev za družine in skupnosti, ki se ukvarjajo s potrebami starejših oseb, ki imajo demenco ali so ogrožene z njo, ter potrebami njihovih družin in skrbnikov, ter zagotavljanjem psihosocialne podpore osebam z demenco in njihovim družinam na severu Črne gore. Zavod Krog iz Slovenije v partnerstvu z NVO Impuls iz Črne gore ter osmimi črnogorskimi občinami nadaljuje skupno delo na področju demence v letih 2024 in 2025.

 

Črna Gora, država z 621.873 prebivalci, ima 16,02 % ljudi starejših od 65 let, pri čemer je demenca glavni vzrok invalidnosti in odvisnosti med starejšimi po vsem svetu. Črna Gora sledi širšemu evropskemu trendu, da se bo število ljudi z demenco skoraj podvojilo do leta 2050. Zdi se, da je ključni dejavnik te spremembe znatno povečanje števila ljudi, starejših od 70 let, in še posebej tistih, starejših od 85 let. Izvedena je bila študija za identifikacijo najnujnejših težav na tem področju. Podatki, pridobljeni z izvedbo prvega kartiranja s strani Zavoda Krog in Združenja Impuls leta 2022 o zgodnjem odkrivanju demence, so ena prvih prizadevanj v Črni Gori za zbiranje in zagotavljanje relevantnih informacij o tej problematiki, saj uradna statistika ne obstaja. Analiza zakonodajnega in strateškega okvira v Črni Gori je pokazala, da ne obstaja noben zakon, ki bi posebej urejal varstvo in podporo osebam, obolelim za demenco. O tej ciljni skupini se govori v dokumentih, ki se nanašajo na varstvo starejših in oseb z invalidnostjo. Zagotavljanje integriranih socialnih storitev in/ali specializiranih storitev in programov podpore osebam, obolelim za demenco in njihovim družinam doslej ni našlo svojega mesta ne v dokumentih ne v praksi.

 

Podučeni iz izkušenj in najboljših praks, izvedene prve raziskave, ozaveščanja širše javnosti, usposabljanja prostovoljcev in krepitve kapacitet lokalnega vladnega sektorja v dosedanjem dvoletnem delu s osebami z demenco in njihovimi družinami, smo se odločili, da je treba nadaljevati z izboljšano dostopnostjo in učinkovitostjo socialnih storitev v 8 občinah, da bi se odzvali na potrebe oseb z demenco in njihovih družin/skrbnikov; dvigniti zavest med starejšimi in njihovimi družinami/skrbniki o demenci; ter izboljšati kakovost življenja z uporabo svetovalnih storitev in psihosocialne podpore za starejše osebe z demenco in njihove družine/skrbnike.

 

Nikšić, Plav, Gusinje, Berane, Plužine, Šavnik, Andrijevica in Petnjica postajajo občine, ki skrbijo za svoje prebivalce, in ki bodo v naslednjem obdobju dvignile raven storitev in prepoznavnosti problema demence na precej višjo raven.

 

Pridruženi partnerji v projektu so občine Nikšić, Berane in Plav, Center za socialno delo Berane, Andrijevica in Petnjica ter Rdeči križ Nikšić.

 Comments


bottom of page