top of page

Črna gora (ČG) je izrazito patriarhalna država, ki se sooča z ekonomsko in drugo diskriminacijo na podlagi spola. Stanje je še posebej zaskrbljujoče v severnem, manj razvitem delu države, kjer je že vsaka tretja ženska/dekle žrtev neke oblike nasilja.


Zavod KROG bo v sodelovanju z IKRE Rožaje in NVO IMPULS iz Črne gore začel izvajati projekt »Izobraževanje in ekonomsko opolnomočenje ranljivih skupin žensk in deklic v Črni gori – EKOS«, ki ga financira Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije. Projekt, ki bo vključeval 5 občin na severu Črne gore bo potekal med aprilom 2023 in septembrom 2025.


Glavni cilj projekta je povečati ozaveščenost o preprečevanju nasilja, podpreti ekonomsko neodvisnost ranljivih skupin žensk in deklet ter prispevati k zmanjšanju razlik med moškimi in ženskami v najmanj razvitem delu severne Črne Gore. V projektu bo sodelovalo več kot 400 žensk, deklet, predstavnikov lokalnih nevladnih organizacij, povezovali se bodo tudi z lokalnimi občinskimi oblastmi, lokalnimi podjetji, javnimi institucijami in mediji. Preko raznih ozaveščevalskih akcij bo projekt dosegel tudi širšo javnost v tem predelu države.


Projekt bo aktiviral delovanje mreže 10-tih NVOjev na severu ČG za preprečevanje nasilja, kjer se bo dodatno usposobilo 16 strokovnih delavcev, članov in prostovoljcev iz 10 nevladnih organizacij, ki v tem predelu države že delujejo na področju enakosti spolov, enakih možnosti, preprečevanju nasilja zaradi spola ter opolnomočenja žensk in deklet iz ranljivih skupin. Cilj usposabljanja je, da se predstavnike mreže krepi za njihovo nadaljnje delo z ranljivimi skupinami, se poveča njihovo kompetentnost pri nudenju psihosocialne podpore žrtvam nasilja, pri zagotavljanju njihove ekonomske neodvisnosti ter pri širjenju ozaveščenosti žensk in deklet o njihovih pravicah in enakosti spolov. Izobraževalne vsebine bodo na voljo strokovni in širši javnosti na spletni akademiji, integrirani na spletnih mestih partnerjev.


Izvedli se bosta 2 usposabljanji z dodatnim enomesečnim mentoriranjem 20 žensk in deklet s področja pridelave, predelave in prodaje zdravilnih in zeliščnih rastlin, vključno z izdelavo poslovnega načrta ter promocijskimi akcijami s ciljem spodbujanja samozaposlitve.


V nadaljevanju projekta se bo v dveh letih izvedla 16-dnevna kampanja proti nasilju zaradi spola, v okviru katere se bo izvajalo osebna svetovanja, delavnice, ulične akcije, skupine za samopomoč ipd. K ozaveščanju širše javnosti bo prispevalo skupno 14 forumov, 5 okroglih miz in 16 delavnic na podeželju severne regije države. Naslavljalo se bo lokalne javne institucije za vključitev tematike v lokalne strateške načrte.


Projekt bo tako prispeval k večjemu zavedanju o pomembnosti enakih možnosti in preprečevanju nasilja zaradi spola ter k večji ekonomski neodvisnosti in opolnomočenosti žensk in deklet na severu Črne gore.


Comments


bottom of page