top of page

Zavod KROG (Slovenija) in projektni partner NVO IMPULS (Črna gora) sta se združila, da bi na severu Črne gore zaščitila pravice do dostojnega staranja in se odzvala na potrebe starejših oseb z demenco oz. starejših oseb, nagnjenih k demenci in psihosocialnim potrebam njihovih skrbnikov. K projektu so pristopili tudi pridruženi partnerji: Občina Plav, Občina Gusinje, Občina Nikšić in Rdeči križ Nikšić, Rdeči križ Plav, Skavti Prokletije in Center za socialno delo iz Nikšića, Plužin i Šavnika. Projekt financira Evropska unija.


V okviru projekta »Zaščita pravice do dostojnega staranja in preprečevanje demence« je bila v Plavu (Črna gora), 14.9.2022, organizirana okrogla miza na temo „Institucionalna oskrba kot oblika varstva oseb z demenco“.


Okrogla miza je združila vse relevantne akterje v procesu institucionalne namestitve oseb z demenco v Črni gori. Okrogle mize so se udeležili predstavniki Ministrstva za delo in socialno skrbstvo, predstavniki občin Plav, Nikšić in Gusinje, predstavniki Rdečega križa iz Plava in Nikšića, predstavniki centrov za socialno delo iz Nikšića in Beran, predstavniki domov za starejše (Risan, Podgorica, Nikšić) ter predstavniki lokalnih vladnih in nevladnih organizacij iz območij na severu Črne gore.


Predstavniki so spregovorili o aktualnem stanju na področju institucionalnega varstva oseb z demenco in najbolj perečih vprašanjih, s katerimi se soočajo na tem področju (stigma v povezavi z institucionalnim varstvom oseb z demenco, pomanjkanje politik, lokalnih načrtov in strategij socialnih storitev za osebe z demenco in njihovih skrbnikov, pomanjkanje infrastrukture za zagotavljanje socialnih storitev za osebe z demenco, nezainteresiranost vladnih struktur za zaščito potreb oseb z demenco in njihovih skrbnikov, pomanjkanje statističnih podatkov o osebah z demenco, pomanjkanje neformalnih oblik podpore, pomanjkanje primerov dobrih praks, neodzivnost na potrebe starejših oseb z demenco ali starejših oseb, ki so nagnjene k demenci ter neodzivnost na psihosocialne potrebe njihovih negovalcev itd.).


Skozi razpravo in nagovore prisotnih na okrogli mizi, so udeleženci izmenjali informacije, vse z namenom boljšega, lažjega in učinkovitejšega oblikovanja in izvajanja lokalnih politik na tem področju.


Na okrogli mizi je vsak izmed udeležencev okrogle mize spregovoril o možnostih in priložnostih za zagotavljanje kakovostne institucionalne podpore osebam z demenco in psihosocialne pomoči njihovim negovalcem. Udeleženci so bili enotni, da so storitve za osebe z demenco, v večini zreducirane zgolj na institucionalno zaščito, medtem ko je podpora tistim, ki niso deležni institucionalne obravnave, nezadostna in takih je, po do sedaj pridobljenih podatkih večina, predvsem na podeželskih območjih Črne gore.


Na okrogli mizi je bil podan predlog o oblikovanju mreže, v okviru katere bi institucije medsebojno izmenjevale izkušnje in znanja, skupaj oblikovale učinkovit odziv na potrebe oseb z demenco in psihosocialne potrebe njihovih negovalcev ter s skupnimi močmi pripravile akcijski načrt za obvladovanje demence na severu Črne gore.
Comments


bottom of page