top of page

Ob nedavnem obisku predstavnic Zavoda Krog na severu Črne gore je bil podpisan »Sporazum o sodelovanju« med Ženskim odborniškim klubom Občine Plav (ŽOK) in Zavodom Krog. Cilj Sporazuma je med ostalim, da z medsebojnim sodelovanjem delujemo na izboljšanju enakosti spolov v vseh področjih življenja, kot tudi opolnomočenja kapacitet za razvoj pozitivnega družbenega ustvarjanja s poudarkom na javnih institucijah.Predsednik skupščine g. Alen Balić je prisostvoval podpisovanju in izpostavil: »Predstavlja mi posebno čast in zadovoljstvo da vam zaželim dobrodošlico v imenu Skupščine Občine Plav in v svoje ime, obenem da se zahvalim, da ste naš Ženski Odborniški klub prepoznali kot potencialnega partnerja pri implementaciji aktivnosti enakosti spolov, kot tudi pri ostalih aktivnosti, ki jih boste v prihodnje skupaj planirali. Posebno želim izpostaviti, da v sedanjem mandatu Skupščine smo vsi pripravljeni narediti korak naprej na vseh področjih, in tako tudi upravičiti zaupanje meščanov_k.«

Podpredsednica ŽOK, ga. Merida Mehmedović je prav tako zaželela dobrodošlico predstavnicam Zavoda Krog in z velikim zadovoljstvom izkazala začetek medsebojnega sodelovanja. Goščam je predstavila že realizirane aktivnosti in tudi Akcijski plan.

Občina Plav že vrsto let podpira delovanje Zavoda Krog, prav tako pa sedanji projekt »Izobraževanje in ekonomsko opolnomočenje ranljivih skupin žensk in deklic v Črni gori – EKOS« financiran s strani Ministrstva za zunanje in evropske zadeve Slovenije, ki naslavlja ozaveščenost o preprečevanju nasilja, podpreti ekonomsko neodvisnost ranljivih skupin žensk/deklet in prispevati k zmanjšanju razlik med moškimi in ženskami v najmanj razvitem delu severne Črne gore. Projekt se izvaja skupaj z partnerji NVO Ikre in NVO Impuls.

 Črna gora (ČG) je izrazito patriarhalna država, ki si od obnovitve neodvisnosti leta 2006 prizadeva odpraviti politično, ekonomsko in drugo diskriminacijo na podlagi spola, odpraviti vse oblike nasilja nad ženskami in dekleti ter okrepiti nacionalne mehanizme za enakost spolov. Indeks enakosti spolov za Črno goro kaže rezultat 55, povprečna vrednost v EU pa je 67,4 – kar kaže, da ČG zaostaja za večino razvitih držav EU. Zaskrbljujoče je dejstvo, da vsak drugi državljan meni, da so ženske in moški tako različni, da je popolne enakosti spolov nemogoče doseči, 60 % jih meni, da je za dobro otrok bolje, da moški dela, ženska pa se posveti družini.

 

Občina Plav je med osmimi črnogorskim občinami na severu aktivna tudi v projektu »Živeti z demenco: projekt za ljudi z demenco ali pri tveganju zanjo in njihove družine«, ki ga Zavod Krog izvaja z lokalno partnersko organizacijo NVO Impuls ob financiranju Evropske unije in Vlade Črne gore. Projekt se osredotoča na ustvarjanje socialno vključujočih skupnosti z zagotavljanjem ustreznih socialnih storitev za družine in skupnosti, ki se ukvarjajo s potrebami starejših oseb, ki imajo demenco ali so ogrožene z njo, ter potrebami njihovih družin in skrbnikov, ter zagotavljanjem psihosocialne podpore osebam z demenco in njihovim družinam na severu Črne gore. Črna gora, država z 621.873 prebivalci, ima 16,02 % ljudi starejših od 65 let, pri čemer je demenca glavni vzrok invalidnosti in odvisnosti med starejšimi po vsem svetu. Črna gora sledi širšemu evropskemu trendu, da se bo število ljudi z demenco skoraj podvojilo do leta 2050.

Comments


bottom of page