top of page

Demografski trendi kažejo na obsežno staranje svetovnega prebivalstva, ki nima primerjave v zgodovini. Po nekaterih ocenah bo do leta 2050 kar ena od šestih oseb stara nad 65 let, kar je pomemben porast v primerjavi s stanjem leta 2019, ko je to veljalo za eno od enajstih oseb. S temi spremembami pa se pojavljajo tudi novi izzivi tako za posameznika kot celotno družbo – eden izmed teh je očiten porast demence, ki jo danes ima že več kot 50 milijonov ljudi.


Med 25. in 29. marcem 2024 je ekipa Zavoda KROG izvedla delovni obisk v Črni gori. Najprej smo obiskali dom za starejše občane v Podgorici, kjer nas je pozdravila direktorica, ki nam je prijazno razkazala bivalne prostore in predstavila življenje v domu. Skupaj smo spregovorili o situaciji domov za starejše občane v Črni gori nasploh, o pomenu prilagojenih prostorov, kakovostni oskrbi bivajočih in o skrbi za družabno življenje starejših občanov. Srečali smo se tudi s predstavniki Centra za socialno delo Nikšić in Berane.
Tekom naslednjih dni smo skupaj s projektnim partnerjem NVO Impuls obiskali kar tri občine: Nikšić, Berane in Plav ter v vsaki izvedli kick off dogodek, kjer smo udeležencem predstavili projekt "Živeti z demenco: projekt za ljudi z demenco ali pri tveganju zanjo in njihove družine", ki ga financirata Evropska unija in Vlada Črne gore. Ta projekt se sedaj po dveh letih nadgrajuje do konca leta 2025, pri čemer so bile aktivnosti uspešno izvedene, od prve raziskave v tej državi, ki predstavlja pionirsko delo na področju prepoznavanja ljudi z demenco, njihovih družin in negovalcev na severu Črne gore, vzpostavljene psihosocialne pomoči, do uresničevanja lokalnih in nacionalnih strategij, ki bodo ljudi z demenco vključile v posebno podskupino starejših in jim omogočile neposreden dostop do podpore in pomoči za dostojno staranje.


Na kick off dogodkih so bili prisotni tudi predstavniki občin, socialni delavci, psihologi in prostovoljci različnih starosti, ki so podelili svoje uvide in osebne izkušnje iz prejšnjega projekta, katere so označili za neprecenljive pri vstopu v profesionalni prostor. Udeleženci dogodkov so se strinjali s pomenom projekta, ki nedvomno doprinaša k dostojnemu staranju, saj v ospredje postavlja  dobrobit, povezovanje in opolnomočenje skupnosti, iskanje skupnih rešitev in medsebojno pomoč.
Pohvaljena je bila tudi praktičnost priročnika za prostovoljce, kjer so zbrane najpomembnejše informacije za delo z ljudmi z demenco. V priročniku so zbrane vse pomembne informacije o demenci s poudarkom na praktičnem znanju, vanj so vključene metode in tehnike dela z osebami z demenco, aktivnosti za delo ter načini komuniciranja na spoštljiv, prijazen in občutljiv način. Vse to prostovoljcem omogoča obnavljanje in širjenje znanj in kompetenc za neposredno delo ter pomoč ljudem z demenco in njihovim bližnjim. Priročnik naslavlja tudi prostovoljstvo kot tako in poudarja pomembno vlogo, ki jo prostovoljci lahko odigrajo z delom z osebami z demenco in predvsem z njihovimi družinami, ki so zaradi pomanjkanja sistemske opore pogosto spregledane.


Projekt "Živeti z demenco: projekt za ljudi z demenco ali pri tveganju zanjo in njihove družine" si prizadeva za opolnomočenje tako posameznika kot skupnosti. Zato bomo tekom naslednjih dveh let, skupaj s projektnimi in pridruženimi partnerji, izvajali aktivnosti na področju izobraževanja in nudenja psihosocialne pomoči osebam z demenco in njihovim družinam.


Med letoma 2024 in 2025 bomo ozaveščali širšo javnost, usposabljali nove prostovoljce, vključili tudi že usposobljene prostovoljce in krepili zmogljivosti lokalnega javnega sektorja. Nadaljevali bomo z izboljšanjem dostopnosti in učinkovitostjo socialnih storitev v osmih občinah, da bi se odzvali na potrebe oseb z demenco in njihovih družin; Nikšić, Plav, Gusinje, Berane, Plužine, Šavnik, Andrijevica in Petnjica. Pričeli bomo z usposabljanjem nove generacije prostovoljcev v občini Berane. V maju in juniju pa sledijo še nadgraditvena usposabljanja aktivnih prostovoljcev iz Nikšića, Plužine, Šavnik, Plav in Gusinje.  Vsi skupaj pa bodo nudili psihosocialno pomoč 18 mesecev za 150-200 uporabnikov v sklopu projekta.Tekom delovnega obiska v Črni gori smo skupaj s partnerji sklenili, da bi se nevladni sektor moral tesneje povezati z mladimi, pri čemer gre za obojestransko korist, saj mladi potrebujejo prakso in izkušnje, nevladne organizacije pa prostovoljce. Prav tako bi bila potrebna boljša izobrazba zaposlenih v zdravstvenih in socialnih zavodih na področju demence. Partnerji so se strinjali, da občini Plav in Berane potrebujeta tudi dnevne centre za osebe z demenco, kjer bi za njih bilo poskrbljeno, dokler so družinski člani na delu in kar bi posledično zahtevalo tudi večje število prostovoljcev. Manjko pa smo opredelili tudi na področju logistike, saj bi potrebovali podporo občin v obliki prevoznega sredstva, da bi dosegli starejše občane v oddaljenih vaseh in tudi njim omogočili dostop do storitev v okviru projekta.
Comments


bottom of page